Økende antall konflikter mellom utleiere og leietakere

Det har vært en sterk økning i saksmengden hos Husleietvistutvalget de siste årene. I 2017 behandlet de 21,4 prosent flere saker enn året før. Utleier advarer mot «gjengangere».

Bakklandet i Trondheim

ØKNING I TVISTER: Tallet på tvister mellom utleiere og leietakere økte med 21,4 prosent fra 2016 til 2017 i Husleietvistutvalget.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I fjor behandlet Husleietvistutvalget (HTU) rundt 2.000 klager på forhold om utleie av bolig, opplyser direktør Stein Stavrum til NRK.

Han forteller at det de siste årene har vært en jevn sterk økning i saksmengden i utvalget, som løser tvister i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag. I 2017 var det en økning på 21,4 prosent fra året før.

Petter Nedregotten

UTLEIER: Petter Nedregotten tror at flere utleieleiligheter og større kapasitet kan gjøre det vanskeligere for useriøse utleiere å få leid ut leilighetene sine.

Foto: Privat

På en nettside har anonyme leietakere i flere år advart mot navngitte utleiere, utleiefirmaer og utleieadresser.

Petter Nedregotten (36) har leid ut leiligheter til studenter i Trondheim i 14 år. Han mener at det er bra at useriøse utleiere blir synliggjort for leietakerne.

– Det jeg ser på den siden er navn på utleiere som også var kjent som hybelhaier da jeg var student, som presser masse studenter inn på et lite areal, og kanskje deler rommene med en gardin, sier han.

Jon Erik Kvåle Øien

BLE KASTET UT: Etter at Jon Erik Kvåle Øien hadde betalt første runde med dobbel husleie, ble han kastet ut.

Foto: Vilde Midtbø Ulsten / NRK

NRK skrev i forrige uke om Jon Erik Kvåle Øien, som ble ulovlig kastet ut av leiligheten han leide, og fikk alt han eide innelåst i en bod.

På spørsmål om det er mange såkalte «gjengangere» i Husleietvistutvalget svarer direktør Stein Stavrum at han ikke har inntrykk av at det er spesielt utbredt.

– Vi har nok noen, men ikke veldig mange gjengangere, sier Stavrum, som ikke kan gå ut med navn.

De vanligste sakene i HTU er saker om erstatningskrav fra utleier etter endt leieforhold, sier Stavrum. Det dreier seg ofte om dårlig rengjøring eller skader i leiligheten. Andre vanlige sakstyper er skyldig husleie, at depositum ikke er satt inn på depositumskonto, og oppsigelse der partene er uenige.

Useriøse ødelegger

Utleier Petter Nedregotten mener at disse «gjengangerne» ødelegger ryktet til de om driver skikkelig, og sier han blir møtt med skepsis når han forteller folk at han leier ut.

Nedregotten forteller at han er opptatt av å behandle leietakerne sine godt, og mener at det lønner seg på sikt.

Lerkendal studentby

NYBYGG: Ifølge Nedregotten har markedet i Trondheim endret seg de siste årene, etter at studentsamskipnaden i Trondheim har bygget flere studentboliger. Lerkendal Studentby består av til sammen seks bygninger med 612 hybelenheter.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– De som driver useriøst, de vil bare få ut mest mulig penger fortest mulig. Noen holder også igjen depositum uten grunn, sier han.

For studenter på desperat let etter tak over hodet før studiestart, kanskje på en helt ukjent kant av landet, er det ikke alltid enkelt å orientere seg i leiemarkedet. Det er heller ikke vanlig å spørre utleier om referanser fra tidligere leietakere, på samme måte som det en utleier ofte gjør.

– Det er vanskelig å orientere seg, og jeg liker ikke at folk utnytter andre. Det er helt «fair» at noen vil tjene penger, men det er måten man gjør det på, sier utleieren.

Flest privatpersoner

Selv om tallet på konflikter i Husleietvistutvalget har gått opp de siste årene, har Forbrukerrådet fått færre spørsmål om husleie hittil i år. Så langt i 2018 har Forbrukerrådet fått 2080 henvendelser om husleie.

Leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Høst, forklarer at det er en nedgang fra fjoråret da de fikk 2640 henvendelser.

Ifølge Høst mottar Forbrukerrådet desidert flest spørsmål fra privatpersoner som leier av andre privatpersoner.

Pia Cecilie Høst

Leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Høst, sier at mange spør om hvordan de best kan ordne med depositum.

Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Mange ringer oss med spørsmål om innhold i kontrakter, særlig leieprisøkning og oppsigelse. Vi får også mange spørsmål om leilighetens kvalitet særlig fukt, mugg og hvitevarer som ikke fungerer, sier hun.

Forbrukerrådet kan ikke peke på noen konkrete «verstinger», men advarer om at et sikkert tegn på en dårlig utleier er at han eller hun krever leien eller depositumet i kontanter.

Rammer folk med lav inntekt

Saksbehandler i Juss-Buss, Line Høgh, sier at det viktig å huske at det ikke bare er studenter som møter på problemer i forholdet til utleieren sin. Mennesker uavhengig av alder og status møter de samme utfordringene. Det som er felles er at folk ikke nødvendigvis vet hvilke rettigheter de har.

Bolig.

Boligblokk på Grefsen i Oslo. Illustrasjonsbilde.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun sier at saksbehandlerne i Juss-Buss har inntrykk av at utleiere som har utleie som hovednæring, kanskje har litt mer kontroll på regelverket. Mens privatpersoner som leier ut ikke alltid vet hva som er «vanlig» i et leieforhold, som for eksempel normal bruksslitasje.

Høgh forteller imidlertid at saksbunken hos Juss-Buss inneholder en god blanding av private utleiere og utleiefirmaer.

– Mange private bruker firmaer til å leie ut for seg. Derfor er det rimelig at disse navnene går igjen. Men det har nok mer med antall utleieobjekter, enn med firmaet å gjøre, sier Høgh.

SISTE NYTT

Siste meldinger