Offisersforbundet: Reagerer kraftig på forslag om støyunntak for Forsvarets skip

Forsvarsdepartementet sendte nylig ut et forslag om å unnta Forsvarets skip fra en rekke regler om sikkerhet. – Kravene til støy kan bli svekket, og det er uakseptabelt, sier Norges Offisersforbund til NRK.

Maskinister med hørselvern ombord på KNM Skjold

Målinger av både skip og ansattes hørsel viser at støy er et stort problem i Sjøforsvaret. Nå reagerer Norges Offisersforbund på nye unntak.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

NRK kunne fredag fortelle at over 30 prosent av de ansatte på Sjøforsvarets skip har fått dokumentert hørselstap i målinger gjort av forskere fra Universitetet i Bergen.

Samtidig som støyproblemene blir dokumentert har Forsvarsdepartementet for kort tid siden sendt ut et nytt forslag på høring.

Nestleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo.

Torbjørn Bongo har selv tjenestegjort på skip i Sjøforsvaret og tar de ferske tallene svært alvorlig.

Foto: Norges Offisers- og spesialistforbund

Forslaget handler om utvidelser i unntak fra skipssikkerhetsloven for Forsvarets skip.

Norges Offisersforbund reagerer kraftig på forslaget, som de mener kan svekke kravene til støy på skip i Forsvaret.

– Forsvarsdepartementet tar til orde for unntak uten at det stilles andre alternative krav. Et slikt generelt unntak mener vi er bekymringsverdig. Det kan i verste fall resultere i at kravene til støy blir svekket, sier nestleder Torbjørn Bongo til NRK.

– Forsvarsministeren må ta det på alvor

Derfor kan de ikke støtte endringen i reglene.

– Vi mener det er uakseptabelt, sier Bongo.

Han understreker at Offisersforbundet ønsker konkrete krav til skipene. Hvis ikke frykter forbundet at de som driver skipene selv skal få styre grenseverdier for blant annet støy.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Oslo Militære Samfund

Norges Offisersforbund krever at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide tar problematikken på alvor, og dermed ikke vedtar forslaget om unntak slik det foreligger.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Jeg håper forsvarsminister Ine Eriksen Søreide lytter til innspill, og tar undersøkelsen NRK har avdekket på alvor. Her er det åpenbart behov for at kravene til støy må være strenge, sier Bongo.

NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet for en kommentar, men de har så langt fredag ikke kunnet stille til intervju.

Unntak fra sivile regler

Forslaget Norges Offisersforbund reagerer på er en revidering og utvidelse av unntak fra skipssikkerhetsloven.

Skipssikkerhetsloven gjelder fullt ut for sivile skip, men militære fartøyer har allerede flere unntak fra reglene.

Nå foreslås det ifølge forbundet å kraftig utvide unntaksreglene.

– Det er riktig at Forsvaret er spesielt, men de som jobber der har krav på samme vern av helse, hørsel og andre forhold som andre, sier Bongo i Norges Offisersforbund.

Hørselvern ombord på KNM Steil

Hørselvern er viktig på skip i Skjold-klassen, og henger derfor lett tilgjengelig over hele skipet.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Forsvaret: Dette er ikke for å svekke sikkerheten

Forsvarsdepartementet avviser overfor NRK at forslaget om nye unntak fra skipssikkerhetsloven handler om å svekke sikkerheten på skipene deres, eller å utsette soldater for mer støy. De sier unntakene handler om tilpasning til Forsvarets bruk.

– Slike særlige bestemmelser er nødvendig av hensyn til Forsvarets operative behov og organisering. Hensikten er i like stor grad å sikre at driften av Forsvarets skip oppfyller skipssikkerhetslovens intensjon om å trygge liv og helse, miljø og materielle verdier ved å legge til rette for god skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, sier pressevakt Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet til NRK.

Vet du noe om lignende forhold? Kontakt gjerne journalisten som jobber med saken, eller send inn tips til NRKs tipsmottak.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger