Offentlige utgifter kan ta igjen inntektene i 2030

Uten endringer vil offentlige utgifter overgå inntektene om mindre enn 15 år, konkluderer regjeringen i perspektivmeldingen.

- Hvordan skal vi finansiere velferdsstaten? 
- Kan vi fortsette å lene oss på oljeinntektene? 
- Kan vi bli nødt til å øke skattene? 
- Bør vi øke pensjonsalderen? 
- Hva skjer hvis flere jobber heltid?

LEGGER FREM PERSPEKTIVMELDINGEN KLOKKEN 1220: Finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H)

Inntektene må opp eller utgiftene ned. Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene hvis vi ikke gjør endringer.

Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette, de får tvert imot mindre betydning.

Det kommer frem i regjeringens perspektivmelding, som kartlegger fremtiden for norsk økonomi.

Fra klokken 1220 kan du følge fremleggelsen her på NRK.no

Finansieringsgapet betyr at vi må gjøre noe annerledes i fremtiden, konkluderer regjeringen i dag.

Les også: Siv Jensen mener flere må jobbe mer

Voksende underskudd

Og tallenes tale er ikke særlig hyggelig lesning. I årene etter 2030 ventes statens utgifter å vokse med fem milliarder kroner mer enn inntektene - hvert eneste år.

Det betyr at landet risikerer å ha et enormt gap i årenes løp. 150 milliarder kroner mer kan det bli i utgifter enn inntekter i 2060 - hvis det da ikke tas grep som kan snu trenden.

Flere i arbeid og effektivisering

Regjeringen skriver at det er to strategier for å trygge velferdssamfunnet i fremtiden: øke yrkesdeltakelsen - og å ta i bruk nye og bedre løsninger i offentlig sektor.

– De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi. Vi står nå foran endringer. Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet. Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i pressemeldingen.

Vil ikke ha skatt

Skatt som fremtidig medisin utelukket Siv Jensen allerede fredag morgen. Det mener hun gjør arbeidskraften dyrere.

– Det gjør også at investert kapital i bedrifter blir dyrere. Skatt er egentlig et veldig dårlig virkemiddel, for det er veldig dyrt å bruke, sa Jensen til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger