Offentlig unnskyldning til koranskole-ungdommene

27 år gamle Nora var den første som åpent fortalte om marerittet hun opplevde da hun ble ufrivillig etterlatt i Somalia. Nå har hun fått en unnskyldning for at ingen etterlyste henne eller forhindret at hun ble sendt ut.

Kristin Ørmen Johnsen (H) beklaget overfor Nora på et seminar i regi av Født Fri og LIM

Stortingsrepresentant for Høyre Kristin Ørmen Johnsen beklaget på vegne av Stortinget og den norske stat til barn som Nora.

Foto: Gorm K. Gaare

– Det var ingen som etterlyste meg da jeg plutselig forsvant fra klasserommet, ingen gjorde nok, sa Nora da hun fortalte sin historie denne uka, på et seminar arrangert av organisasjonene Født Fri og LIM.

Nora begynner å gråte når hun forteller sin sterke historie

Nora begynte å gråte da hun fortalte sin historie til NRK i sommer.

Foto: NRK

I sommer sto hun fram på NRK og fortalte at hun ble innelåst i nesten ett år på en healinginstitusjon i Somaliland og utsatt for omfattende mishandling. Klinikken avviste dette.

Nora er ikke hennes egentlige navn. Vi kaller henne det av sikkerhetsgrunner.

27-åringen ville gi et ansikt til norsksomaliske barn og unge som opplever å bli innestengt på koranskoler eller lignende institusjoner i Somalia og Kenya.

På seminaret fikk hun en unnskyldning fra lederen for familie- og kulturkomiteen på Stortinget:

– Jeg vil rett og slett beklage på vegne av Stortinget og den norske stat hva du har vært utsatt for. Jobben vår er å gi alle barn en trygg og god oppvekst, sånn at de skal få utfolde seg. Det fikk ikke du, sa Kristin Ørmen Johnsen.

– Denne unnskyldingen betyr mye for meg og mange andre norsk-somaliske barn og ungdommer som systemet svikter. Jeg har fått et nytt håp om at dette kan føre til endring, at barn og unge med somaliske bakgrunn kan få tilhørighet på samme måte som etnisk norske barn, sier Nora til NRK.

27 år gamle Nora var den første som åpent fortalte om marerittet hun opplevde da hun ble ufrivillig etterlatt i Somalia. Nå har hun fått en unnskyldning for at ingen etterlyste henne eller forhindret at hun ble sendt ut.

Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant for Høyre, sier unnskyld til 27 år gamle Nora.

Hjelpeapparatet skal evalueres

Denne uka la regjeringen fram flere tiltak for å hindre at barn og unge etterlates i utlandet og blir sendt til koranskoler.

– Vi skal gå gjennom hjelpeapparatet for å finne ut hva som virker og hva som svikter, slik at vi kan få en forbedring, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Han sier det skal bli obligatorisk foreldreveiledning slik at foreldre med innvandrerbakgrunn skal bli kjent med hva som forventes av dem i Norge.

– Nora har gjort den viktigste jobben med å våge å gi volden hun ble utsatt for et ansikt. Det at NRKs dokumentasjon fikk stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen til å be om en offentlig unnskyldning til koranskolebarna er kjempesterkt. Og jeg tror det er første gang det skjer internasjonalt, sier Shabana Rehman Gaarder som i dag leder stiftelsen Født Fri som jobber mot æreskultur og sosial kontroll i minoritetsmiljøer.

Rehman Gaarder sier også til NRK at det er helt uakseptabelt at de som utøver så grov omsorgssvikt ikke har fått noen konsekvenser.

– Vi vil derfor ikke kun godta en unnskyldning men kreve effektive tiltak for å stoppe frihetsberøvelsen til barn. Hent de som er savnet hjem igjen, mener Rehman Gaarder.

– Modige barn

Regjeringen vil også gjøre det enklere å holde tilbake pass for å hindre at barn blir forlatt i utlandet.

NRK har i en rekke reportasjer det siste året avslørt hvordan norsksomaliske barn og unge sperres inne, blir slått og lenket fast på koranskoler i Somalia.

– Det har vært helt avgjørende at NRK har avslørt hvordan enkelte miljøer sender barn og ungdom til utlandet mot deres egen vilje, og det er viktig at modige jenter og gutter fra miljøene selv har tatt et oppgjør med både holdninger og praksis. Det har bidratt til at vi nå har lagt fram konkrete tiltak, sier Sanner.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger