Obos-sjefen: – For få med minoritetsbakgrunn har gjort lederkarriere

Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj og Camo Analytics-sjef Raman Bhatnagar mener mangfold i ledergruppene er en forutsetning for å skape mangfold i styrerommene. Og det ansvaret ligger hos næringslivet selv, sier Obos-sjefen.

Daniel Kjørberg Siraj

Daniel Kjørberg Siraj mener næringslivsledere som han selv må jobbe for å motivere unge til å velge lederkarriere.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Jeg tror det handler litt om at vi enn så lenge har et næringsliv som er for lite mangfoldig i seg selv, og der det er for få med minoritetsbakgrunn som har gjort lederkarriere. Og det er den strukturen vi må jobbe med, sier Daniel Kjørberg Siraj til NRK.

Forrige uke kunne NRK fortelle at ingen av styremedlemmene i statens sju børsnoterte selskaper har etnisk minoritetsbakgrunn.

Daniel Kjørberg Siraj er konsernsjef i Obos, og har flere styreverv i norsk næringsliv. Selv er han ikke overrasket over funnene til NRK, men mener det har en sammenheng med at det fortsatt er få med flerkulturell bakgrunn med topplederstillinger i Norge.

Få med ledererfaring

– Skal du sitte i styret til DNB, eller Obos for den saks skyld, så må du representere en fagkompetanse hvis du skal ha tyngde nok til å gjøre en forskjell i det styrerommet. Hvis du bare sitter på en kvote, så får vi ikke forandret norsk næringsliv, sier Kjørberg Siraj.

Kjørberg Siraj mener næringslivsledere som han selv har ansvar for å motivere unge mennesker til å velge en lederkarriere, og skape et mer mangfoldig norsk næringsliv.

– Man skal oppleve at man har er like muligheter. Det å se ledere som har en annerledes hudfarge, som har en annen religion eller kulturbakgrunn i styrerommene, det sier noe om at i dette samfunnet finnes det like muligheter. Her kan jeg også nå til toppen, uavhengig av hvor jeg kommer fra. Det tror jeg faktisk er den viktigste effekten, sier han.

Mer mangfold i ledergruppa

Raman Bhatnagar er sjef i teknologiselskapet Camo Analytics, og er en av gründerne bak Hjemmelegene.

Også Bhatnagar mener at styremedlemmer må ha tyngre ledererfaring for å sitte i styrene til selskapene NRK har kartlagt.

Raman Bhatnagar

Raman Bhatnagar sier det er viktig å sikre mangfold i ledergrupper og konsernledelser.

Foto: Camo Analytics

– Et naturlig steg opp til et tyngre styreverv, er at du også har ledererfaring. At du har sittet i en ledergruppe eller en konsernledelse. Og der tror jeg faktisk at vi kan legge litt større vekt på å sikre at de som har minoritetsbakgrunn også selv sikter seg inn på lederjobber, at ikke de unngår å ta på seg slike verv eller slike stillinger, sier Bhatnagar til NRK.

Flerkulturell bakgrunn er en fordel

Selv synes verken Kjørberg Siraj eller Bhatnagar at bakgrunnen deres har vært en ulempe i næringslivet.

– Jeg mener at min opprinnelse eller mitt navn aldri har vært et hinder for meg. Tvert imot tror jeg det har vært en fordel og en styrke, sier Bhatnagar, og legger til:

– Hvis folk henger seg opp i mitt navn eller mitt utseende, fremfor hva er det jeg faktisk sier eller gjør eller utøver, så tror jeg man har en utfordring på den andre siden. Men med tiden tror jeg at dette her blir en naturlig del av det norske næringslivet også.

Dette er næringslivet sitt ansvar

Flere politikere har i kjølvannet av NRKs sak stilt krav om mer mangfold i styrene til selskapene staten har eierskap i.

Torgeir Knag Fylkesnes i SV etterspurte forrige uke at staten utøver sitt eierskap mer aktivt i selskapene NRK har gjennomgått.

Kjørberg Siraj mener imidlertid at det først og fremst er næringslivet, ikke politikken, som skal skape flerkulturelt mangfold i styrene.

– Det er viktig for meg å få sagt at dette er næringslivets eget ansvar. Det er ikke politikerne som skal fortelle hvordan vi som næringsliv skal opptre. Et inkluderende arbeidsliv er et selvstendig ansvar som vi bør gripe av egen fri vilje, uten at myndighetene skal fortelle oss i detalj hvordan det skal være, sier Kjørberg Siraj.

Viser til eierskapsmeldingen

NRK har kontaktet Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet for kommentarer på hva som må til for å motivere unge til å velge næringslivet.

Departementene henviste videre til Nærings- og fiskeridepartementet, som henviste til statssekretær Jan Christian Kolstøs svar forrige uke.

– Noe av det viktigste for staten som eier, er å bidra til sammensetning av kompetente og velfungerende styrer. Det følger av eierskapsmeldingen. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra det som er det enkelte selskapets egenart, sa Kolstø til NRK den gangen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger