Obos-sjefen: – Skal jobbe med medlemsdemokratiet vårt

Konsernsjefen sa til ansatte at de kunne stille i generalforsamlingen til Obos. Bakgrunnen var at ansatte stilte spørsmål ved egen habilitet, ifølge Obos-sjefen.

Arendalsuka

Konsernsjef Daniel Siraj i Obos.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg tror mange opplever, «er vi inhabile til å stille på en generalforsamling eller ikke, siden vi jobber her?» Vårt svar er at det er du ikke. Men da stiller du som medlem og bestemmer selv hva du skal stemme, sier Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj til NRK om samtaler med de ansatte.

22. juni har Obos generalforsamling. Det er Obos øverste myndighet, og består av medlemmer i boliggiganten.

Forsamlingen kan endre ledelsen, og bestemme hva som kan stå i vedtektene til Obos.

Torsdag kunne NRK fortelle at 6 av 10 av påmeldte fra boligsøkerne av Obos-medlemmene er ansatte. Ansatte kan få avgjørende makt på generalforsamlingen.

Tidligere i april skrev Siraj en melding over intranettet til Obos til over 2600 ansatte.

«Stor diskusjon» blant ansatte

Både Siraj og kommunikasjonsdirektøren oppfordret her ansatte til å melde seg som representanter for generalforsamlingen.

I forkant av dette pågikk det diskusjoner tilknyttet dette internt, ifølge Siraj.

– Jeg syns det er viktig at alle medlemmer stiller på generalforsamling, også ansatte. Vi fikk spørsmål fra ansatte om de kunne stille, det var en stor diskusjon rundt det, og sa at ja, det kan dere. Vi har prøvd å gi dem så nøytral informasjon som mulig, sier Siraj i Dagsnytt 18.

Ifølge Siraj er det ulike synspunkter på hvorvidt ansatte kan stille som delegater i generalforsamlingen.

Men han sier det var viktig å informere ansatte om muligheten til å stille.

– Jeg forstår at noen kan synes at dette ikke er passende, men vi ønsker bare å få fram at alle medlemmer, ansatte eller andre, må få la sin stemme bli hørt. Og ha muligheten til å delta i medlemsdemokratiet, sier Siraj.

Medgir dårlig informasjon

Medlemmer som ikke er ansatte, har påpekt at det er vanskelig å forstå hvordan en kan bli delegat på generalforsamlingen.

– Så kan det godt hende, det tror jeg du har helt rett i, at vi kunne vært bedre på å gi informasjon. Og gjort det lettere tilgjengelig. Det må vi bli bedre på i framtiden, sier Siraj i Dagsnytt 18.

Han svarer Fredrick Tønsvoll Mortvedt, kommunikasjonsrådgiver i Agenda og Obos-medlem.

Tidligere i år fortalte NRK at boliggiganten solgte boliger til et utleieselskap. Salget er under ekstern gransking av KPMG.

Mortvedt påpeker at dette har engasjert mange Obos-medlemmer, som likevel ikke vet hvordan de skal engasjere seg.

Samtidig har det kommet inn flere radikale forslag i forkant av årets generalforsamling.

Blant annet har medlemmer foreslått å legge ned Obos, mens et annet handler om å kaste styret som utpeker konsernsjefen.

– Skal jobbe med medlemsdemokratiet vårt

Siraj sier at informasjon om generalforsamlingen er tilgjengelig, blant annet i medlemsbladet til Obos, og på Obos nettsider. Mortvedt mener dette ikke er godt nok:

– Jeg har ikke fått en eneste henvendelse direkte til meg om innkalling til generalforsamling. Den eneste måten dette har skjedd på er gjennom fellesutsendelser. Som nyhetsbrev, som jeg ikke får fordi jeg ikke ønsker å få nyhetsbrev, sier Mortvedt.

Stein Botilsrud er leder for representantskapet i Obos. Det består av i underkant 70 Obos-medlemmer, som velges på generalforsamlingen.

Botilsrud mener medlemsdemokratiet i Obos fungerer godt.

– Vi har et representantskap som møtes 5–6 ganger i året. Det opplever jeg som Obos-medlemmer som er nysgjerrige og kritiske. På hvert eneste møte møter styreleder og konsernsjef, som må stå skolerett og svare på spørsmål fra medlemmer, forklarer Botilsrud.

Obos har den siste tiden fått kritikk fra flere hold. Blant annet fra tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H), som mener Obos har så mye makt at boligprisene drives opp.

– Det viktigste Obos gjør for sine medlemmer, og som jeg oppfatter at diskusjonen om Obos handler om nå, det er hvordan vi kan gjøre mer for medlemmene. Skaffe flere boliger som flere har råd til. Det Fabian Stang foreslår er å overlate det til et privat kapitalistisk system som viser at det klarer de ikke, svarer Siraj på kritikken, og legger til:

– Så skal vi jobbe med medlemsdemokratiet vårt, og sørge for at medlemmene føler seg hørt i Obos.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger