Obamas energirådgiver tror norsk oljekutt får liten klimaeffekt

Obamas tidligere energirådgiver mener kutt i norsk olje– og gassproduksjon vil ha lite å si i klimasammenheng. Han mener Norge heller burde jobbe fram teknologi som får ned olje-etterspørselen.

Jason Bordoff jobbet tidligere som spesialrådgiver i energispørsmål for president Barack Obama.

TVILER: Obamas tidligere energirådgiver Jason Bordoff mener det nærmest skal et mirakel til om verden skal nå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til to grader.

Foto: Hallvard Norum / NRK

– Det er ikke mangel på lønnsomme hydrokarboner å utvikle i verden. Om kapitalen ikke benyttes i Norge, vil den benyttes andre steder, sier Jason Bordoff til NRK.

Bordoff jobbet for USAs tidligere president Barack Obama som spesialrådgiver i energispørsmål. I dag er han professor ved Columbia University i New York og en av grunnleggerne av universitetets senter for global energipolitikk. NRK treffer ham i forbindelse med at han gjester Norsk Olje og Gass' årskonferanse i Oslo.

– Jeg mener fokuset til politikere, aktivister og bedrifter bør være der man kan få størst effekt på utslippene, og det er å få på plass tiltak som gjør noe med etterspørselen etter hydrokarboner, sier Bordoff.

Han har registrert den norske debatten om kutt i produksjonen av olje og gass som et mulig klimatiltak. Det har han mindre tro på. Han peker blant annet på at oljekartellet OPEC i dag holder igjen betydelig produksjon for å holde oljeprisen oppe, og at produksjonen lett kan økes igjen.

– Jeg tror det å begrense produksjonen på ett enkelt sted vil motsvares på kort sikt av produksjonsøkninger fra OPEC, og på lengre sikt fra andre steder etter hvert som kapitalen flytter seg fra ett land til et annet, sier Bordoff.

På tross av en betydelig vekst av fornybar energi i verden de siste årene, fortsetter oljeforbruket å gå opp:

Mener Norge bør bidra med teknologi

Det Bordoff imidlertid har tro på, er at land som Norge kan bidra til å gjøre klimavennlig teknologi tilgjengelig for resten av verden.

– Jeg synes ofte politiske diskusjoner ikke reflekterer hele bildet når det gjelder hvor utslippene av klimagasser kommer fra, sier han.

Han peker på at verden trenger nye løsninger innen blant annet shipping, tungtransport, industri, oppvarming, bygninger og ikke minst karbonfangst og lagring.

– Hvis dere kan investere i å få kostnadene ned, slik at teknologien kan brukes over hele verden, vil det være et betydelig bidrag fra et land som Norge som jo har råd til å gjøre nettopp dette, sier Bordoff.

Han mener den norske elbil-satsingen er et eksempel på tiltak som har bidratt til å få produksjonen opp og kostnadene ned.

Lader elbil på hurtiglader

VIL HA MER AV DETTE: Professor Jason Bordoff mener det at Norge har brukt store summer på å gjøre elbilen mer tilgjengelig, har bidratt til å gjøre kostnadene lavere også for andre land.

Foto: NRK

Mener vi er milevis unna togradersmålet

Samtidig er han ikke spesielt optimist på at vi klarer å finne klimaløsningene kjapt nok til at vi når Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til to grader.

– Dette handler ikke bare om Trump-regjeringen som trekker USA ut av Parisavtalen. Nesten ingen industrialiserte land er på vei til å nå sine egne klimamål, fordi politiske realiteter ikke følger den politiske retorikken, sier Bordoff.

– Tror du vi kommer til å nå togradersmålet, eller er det allerede for seint?

– Jeg tror at hvis vi skulle nå togradersmålet fra der vi er nå, vil det være den største prestasjonen i menneskets historie. Så det kommer til å bli veldig krevende.

– På den annen side er det ikke noe magisk tall. 2.5 grader er bedre enn der vi er på vei nå, legger han til.

Vil ha både petroleumskutt og teknologi

Kari Elisabeth Kaski på talerstolen i Stortinget

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) vil at Norge skal samarbeide med andre oljeproduserende land om å kutte i produksjonen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski, er mener det ikke er «enten eller» når det gjelder teknologiutvikling og kutt i olje– og gassproduksjon.

– Jeg mener vi må gjøre begge deler, både begrense olje og gassutvinning og bidra med teknologiutvikling slik vi har gjort med elbilrevolusjonen. Norge er eksportør av enorme klimagassutslipp og vi har et ansvar for å kutte i det, både av hensyn til klima og av hensyn til norsk økonomi.

Bordoffs betraktninger rundt manglende klimaeffekter av norske produksjonskutt, kommenterer hun slik:

– Vi vet at total oljeproduksjon har noe å si, og hvert land må ta ansvar for sin produksjon. Men vi trenger mer, og derfor har SV foreslått at Norge skal ta initiativ til samarbeid om oljekuttt med andre oljeproduserende land.

– Men risikerer man ikke da å si fra seg penger som kunne vært brukt til nettopp utvikling av grønn teknologi?

– Tvert imot. Jeg mener det er en for stor økonomisk risiko å utvide olje og gass-industrien til nye områder. Det er ikke mange på penger i dag, det er mangel på penger som investeres i grønne løsninger og grønn teknologi som kan brukes globalt, sier Kaski.

– Oljebransjen er tydeligvis ikke like bekymret for risikoen ved nye felt som det du er. Hvordan kan du ha en bedre risikovurdering enn dem?

– Vi mener dette henger sammen med at oljebransjen gjennom skattesystemet for petroleum tar for lite av den faktiske risikoen ved å utvikle nye felt, og at det i stedet er felleskapet som tar mesteparten av risikoen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger