Nytt vådeskudd i politiet

Oslo-politiet skulle kontrollere en maskinpistol da et skudd gikk av i garasjen på Grønland politistasjon. Saken ble ikke sendt til Spesialenheten, som sier at praksisen varierer.

Grønland politistasjon

HER SKJEDDE DET: Skuddet gikk av i garasjeanlegget til Grønland politistasjon.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Instruktør på politiøvelse

MP5: Bildet er fra en øvelse og viser en MP5 maskinpistol. Det var et slikt våpen som ble avfyrt i garasjen til Grønland politistasjon.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

«31. august ble det avfyrt et vådeskudd i sikker retning i forbindelse med sjekk av våpen (MP5 m Short Stop ammo). Det oppsto ingen skade,» skriver politiet i sin rapport til Politidirektoratet, som NRK har fått innsyn i.

Rapporten er underskrevet av Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Hendelsen ble undergitt intern undersøkelse og vurdering, og også innrapportert til POD (politidirektoratet) etter gitte retningslinjer, skriver politiinspektør Runa Bunæs ved strategisk stab i Oslo politidistrikt, i en sms til NRK.

Kontrollen foregikk i en gang med betongvegger utenfor den gamle arresten i forbindelse med innlasting av utstyr i en bil, skriver politiet i rapporten.

Ikke meldt til Spesialenheten

«Saken er vurdert og oversendes ikke Spesialenheten for politisaker idet det ikke er tilstrekkelig grunn til å anta at det foreligger et straffbart forhold,» skriver politiet.

Jan Egil Presthus, sjefen for Spesialenheten for politisaker

KONTROLLERER POLITIET: Jan Egil Presthus i Spesialenheten sier det er varierende praksis når det gjelder hvilke saker som meldes inn fra politidistriktene.

Foto: NRK

– Vi har fått rapporter fra andre politidistrikter om lignende hendelser. Vi registrerer at praksisen er ulik, kommenterer sjef for politisaker i Spesialenheten, Jan-Egil Presthus.

– Er det et problem?

– Det er en fordel om man følger like rutiner, men man kommer ikke bort fra skjønn. Det er ikke en egen lovbestemmelse for vådeskudd, så spørsmålet blir om det har medført fare for andre. Men vi tar heller imot litt for mange saker enn for få, svarer Presthus.

– Politimestre skal rapportere

Førsteadvokat Kjerstin A. Kvande hos Riksadvokaten sa dette til VG i august:

– Dersom et skudd løsnes uten at det er meningen, vil det som hovedregel være grunnlag for å undersøke om det foreligger uaktsom overtredelse av straffeloven.

Dette betyr implisitt at politimestere skal rapportere vådeskudd til Spesialenheten, så de kan finne ut om noe straffbart har skjedd, forklarer Kvande, ifølge VG.

– Vi forholder oss til påtaleinstruksen og Riksadvokatens rundskriv. Saker sendes til Spesialenheten når det er grunn til å tro at det er begått straffbare forhold. Det var ikke tilfelle her, skriver Runa Bunæs i Oslo-politiet til NRK.

– Spesialenheten er ikke noe generelt undersøkelsesorgan. Ordningen i slike saker forutsetter en vurdering i politidistriktet. Og det er gjort.

Over 20 vådeskudd

Vådeskuddet på Grønland skjedde med en MP5 maskinpistol, og altså ikke våpenet politiet er midlertidig bevæpnet med (se fakta).

Det har vært mye oppmerksomhet rundt vådeskudd etter at politiet ble midlertidig bevæpnet 25. november i fjor.

NTB meldte i helgen at politiet har registrert 20 vådeskudd så langt i år. Ingen er blitt skadd i disse hendelsene.

Fra 18. august i år har politimesterne vært pålagt å rapportere avfyrte vådeskudd.

Det har ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra Politidirektoratet mandag ettermiddag, men avdelingsdirektør Kaare Songstad sa dette til VG i august:

– Hovedforklaringen på økningen trenger ikke skyldes at det er noe feil med praksisen vår, men må sees i sammenheng med den store økningen i antall bevæpninger.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger