Hopp til innhold

Starter arbeidet med å kaste private ut av velferden

Regjeringen nedsatte i dag et utvalg som skal se på hvordan kommersielle aktører kan kastes ut av velferden. Konsekvensene kan bli store, advarer NHO.

Kirsti Bergstø, nestleder SV 
Gunn Karin Gjul og er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Ap)

Gunn Karin Gjul (Ap) og Kirsti Bergstø (SV) vil at private aktørers rolle i velferden skal bli mindre.

Foto: Gerd Johanne Braadland/NRK

– Nå starter arbeidet med å fase ut kommersiell drift i velferden. Og det er helt nødvendig, for de siste årene har store kommersielle konsern gått inn i større deler av velferden, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV.

I budsjettforhandlinger med SV forpliktet regjeringen seg til å se på hvordan «kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor». Nå er et eget utvalg på plass.

– Det dreier seg først og fremst om at regjeringen ønsker at fellesskapet sine penger skal brukes til velferd, og ikke til store kommersielle aktører, sier Gunn Karin Gjul (Ap), statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flere oppdrag

Regjeringens utvalg skal se på hvordan kommersielle aktører kan fjernes fra ulike sektorer, blant annet barnehager og eldreomsorg.

Utvalget skal også komme med forslag til egne «nullprofittmodeller» for hver sektor. Disse modellene skal sikre at ikke-offentlige aktører som fortsatt jobber i velferden ikke kan gi eierne sine store utbytter.

Korona-situasjonen

Regjeringens utvalg skal se på hvordan kommersielle aktører kan fjernes fra ulike sektorer, blant annet fra barnehager.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Utvalget skal ledes av tidligere Nav-direktør Tore Saglie. Det skal levere anbefalingene sine til regjeringen innen 1. juni 2024.

SV er allerede helt klare på at alle kommersielle aktører skal ut av skattefinansierte velferdstjenester. Ap vi ikke bestemme seg før utvalget er ferdig med arbeidet sitt.

– Du har enkelte områder innenfor velferden vår, for eksempel barnehagesektoren, hvor de private aktørene er veldig store. Her vil det bli veldig krevende hvis vi skal ha alt i offentlig regi. Da tenker vi at det også må være muligheter for å se på modeller for hvordan vi kan gjøre det veldig strengt, sånn at man ikke kan ta store penger ut, sier Gunn Karin Gjul (Ap).

Fagforbundet ønsker det nye utvalget velkommen.

– Det har lenge vært et press på lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte i private velferdsselskaper, samtidig som vi ser at det blir tatt ut profitt. Fagforbundet er glad for at regjeringa starter arbeidet som å sikre at hver skattekrone som skal gå til å gi innbyggerne bedre helsetjenestene, eldreomsorg og barnehagetilbud, faktisk går til det, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

NHO frykter ordføreropprør

– Dette er å gå feil vei inn i fremtiden, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO mener at private aktører er en viktig del av velferdstjenestene, og advarer om store konsekvenser hvis de blir kastet ut.

Lockout i flytekniker-streiken

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener at det ikke blir et godt velferdstilbud uten private aktører.

Foto: Javad Parsa / NTB

– Tusenvis av bedrifter, men hundre tusen ansatte, sikrer hver dag at folk får hjelp. De vil ta dette bort, sånn at vi ikke får den hjelpen vi trenger, sier Almlid.

NHO-sjefen spår at det vil komme et «ordføreropprør» i distriktene hvis regjeringen faktisk kaster ut private aktører fra velferdstjenestene.

– Dette er ikke gjennomførbart. Når ordførere i Ap og Sp ser hva dette kan bety tror jeg at det kan bli et ordføreropprør.

Han er heller ikke enig med regjeringen i at store utbytter til eiere er et problem i dag.

– Jeg er veldig opptatt av at fellesskapets penger skal gå til mest mulig tjenester til folk flest. Derfor har vi vært opptatt av at man ikke skal ha superprofitt, og det er det ikke heller.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger