Nytt tilbud i Norwegian-streiken

Advokatene til Norwegian og Parat har i fellesskap kommet frem til et nytt tilbud som Parat nå vurderer. Hva som er lagt på bordet vil ingen av partene kommentere.

Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik forteller at et nytt tilbud ligger på bordet og at de gjerne tar natten til hjelp til forhandlingene.

Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, forteller at et nytt tilbud nå er på bordet i Norwegian-streiken.

Parat sitter nå og vurderer et tilbud som advokatene til Norwegian og Parat i samarbeid har jobbet frem.

I hele dag har det vært kontakt mellom partene i den nå ti dager lange flystreiken, etter at partene søndag kveld forlot forhandlingsbordet.

– Vi har absolutt et håp om at vi skal komme til en løsning, og det må vi jo. Denne streiken har vart altfor lenge og rammet altfor mange, sier Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian.

Tar gjerne natten til hjelp

Skånvik vil ikke si noen ting om innholdet i tilbudet som nå er på bordet, og om det vil bli reelle forhandlinger i løpet av kvelden og natten.

– Hva som blir det videre løpet i kveld skal jeg ikke gå inn på i detalj. Det er klart at vi intenst ønsker å få en slutt på denne streiken og ta vare på passasjerene våre på en bedre måte enn vi har klart den siste uken.

– Kan dere komme til å bruke natten for å bli enige?

– Vi bruker gjerne natten.

Mener Norwegian skaper støy

Kommunikasjonssjefen i Parat kan bekrefte at forhandlingene pågår, men vil ikke komme med noen kommentar til hvor partene står nå.

– Forhandlingsutvalgene sitter nå og prøver å finne løsninger på det som er en svært alvorlig arbeidskonflikt, som ikke bare rammer flere tusen ansatte, men også ti-tusenvis av passasjerer, sier Arve Sigmundstad.

Han sier han vil ha ro om arbeidet som nå pågår.

– Alle lekkasjer til mediene om progresjon og realiteter i de forhandlingene som nå pågår, bidrar bare til å skape støy og forstyrre det skjøre tillitsforholdet som partene er avhengig av for å kunne finne gode løsninger til beste både for ansatte, ledelse og passasjerer. Det er ingen tjent med.

SISTE NYTT

Siste meldinger