Det nye nødnettet ubrukelig for leger og brannmenn

Det nye nødnettet har fremdeles for store tekniske mangler til at det kan brukes på landsbasis, ifølge helsedirektøren. Nå krever han handling.

Det nye nødnettet har fremdeles for store tekniske mangler til at det kan brukes på landsbasis, ifølge helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Nå krever han handling.

– Leger og sykepleiere strever med noe så enkelt som god talekvalitet i det nye nødnettet, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Larsen

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier det nå holdes kunstig liv i det gamle nødnettet.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen mottar fotvilede meldinger fra leger og sykepleiere om det nye nødnettet.

– De strever med noe så enkelt som god talekvalitet i det nye nødnettet. Det er selvfølgelig også vanskelig for oss at det ikke er god innendørsdekning. Fortsatt mangler en god leveranse for hvordan dette skal fungere for legevaktene, sier Larsen

Helsedirektøren har flere ganger rapportert oppover om at det nye nødnettet ikke fungerer som det skal:

– Det er fremdeles viktige tekniske mangler i nødnettet som må forbedres før vi skal bruke det på en god måte på landsbasis.

Det haster, for det gamle utstyret er allerede kassabelt.

– Vi holder nå kunstig liv i det gamle helseradionettet som vi har. Det er også kostbart for oss, forteller helsedirektøren.

– Får munnkurv etter varsling om nødnett-feil

NRK kunne i forrige uke melde at PSTs livvakttjeneste og Den kongelige politieskorte har vraket det nye nødnettet, på grunn av store problemer med dekningen.

Også Brann- og redningsetaten får problemer når det nye nødnettet ikke virker innendørs. De meldte fra om problemene til Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) allerede i 2010.

Men brannansatte som har fortalt om nødnettet som ikke fungerer innendørs, har fått munnkurv.

– Vi opplever at noen mellomledere som jobber med beredskapen har vært ute i offentligheten og sagt dette. I ettertid blir de tvunget til taushet, sier Stein Gulbrandsen, som er leder for samferdsel og teknisk i Fagforbundet.

Brannansatte som har varslet om at nødnettet ikke fungerer innendørs, har fått munnkurv, opplyser Fagforbundet.

Brannansatte får munnkurv etter nødnett-kritikk.

Ikke invitert til krisemøte etter varsling

Ragnar Kvennodd

Ragnar Kvennodd er avdelingsleder i Oslo brann- og redningsetat. Han har varslet om at det nye nødnettet ikke holder mål.

Foto: NRK
Brannsjefen i Oslo, Jon Myroldhaug

Brannsjefen i Oslo, Jon Myroldhaug, avviser at ansatte har fått munnkurv.

Foto: NRK

Da brannvesenet i Oslo i dag ble innkalt til krisemøte ved Direktoratet for nødkommunikasjon, kom brannsjefen i Oslo, Jon Myroldhaug, alene til møtet.

Avdelingsleder i Oslo brann - og redningsetat, Ragnar Kvennodd, har forklart hvorfor røykdykkerne ikke kan bruke nødnettet. Han fikk ikke ta del i dagens krisemøte.

– Jeg har ikke hørt noe, sier Kvennodd.

Brannsjef Myroldhaug sier det var enighet om at dette skulle diskuteres på hans nivå.

– Jeg syns det er viktig at vi nå får bygget ut nødnettet videre, som dette ledelses- og samhandlingsverktøyet.

Hva er din kommentar til påstanden om at dere dra ledelsenes side trer munnkurv på ansatte og skaper frtykt i en hel etat?

– Jeg tror ikke vi skaper frykt, og det er ikke noen munnkurv, svarer brannsjefen i Oslo.

Vil legge press på myndighetene

Stein Gulbrandsen i Fagforbundet

Stein Gulbrandsen i Fagforbundet vil legge press på myndighetene for å få slutt på ukulturen i brann- og redningsetaten.

Foto: NRK

Etter noen timer hos direktoratet for Nødkommunikasjon var de innkalte i dag enige.

– Vi er blitt enige om at vi fortsatt mener nødnettet er en veldig god måte å bygge ut sambandet i hele landet på , opplyser Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektøre i Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Mens brannsjefene går fornøyde tilbake til sine ansatte, står Fagforbundet fast ved at de er vitne til en ukultur.

Forbundet vil nå legge poilitisk press på myndighetene fordi ansatte i brannvesenet får beskjed om å holde munn om nødnettets mangler.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger