Nytt lovforslag: Vil nekte en forelder å flytte langt med barnet

Foreldre som skiller lag kan fremover måtte ha godkjenning fra den andre forelderen før hen kan flytte til et annet sted i landet med felles barn. Det foreslår barnelovutvalget.

Jente på tog

NY BARNELOV: Hvor barnet skal bo er ofte et betent spørsmål når to foreldre går fra hverandre. Barnelovutvalget foreslår blant annet at det skal bli lettere for domstolen å vedta at barnet skal bo hos begge. Illustrasjonsfoto.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Poenget er ikke å gjøre det vanskelig å flytte. Det kan være gode grunner til det, men å flytte er et så stort i inngrep, at hvis man ikke er enige, så må domstolen bestemme.

Det sier lederen for utvalget Torstein Frantzen til NRK.

Utvalget la i dag fram sitt forslag til hvordan den nye barneloven skal være for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I utredninga ser utvalget nærmere på reglene som gjelder i betente situasjoner når foreldrene til et barn ikke bor sammen.

Utvalget er delt i hva de mener er det beste for barnet, men foreslår følgende:

  • Et flertall foreslår nå at forelderen som bor fast med barnet ikke skal kunne flytte med barnet til et annet sted i landet uten den andre forelderens samtykke (hvis begge har delt foreldreansvar)
  • Flertallet foreslår også at domstolen skal ha større mulighet til å bestemme at barnet skal bo fast hos begge foreldrene. I den gamle loven står det at retten må ha «særlige grunner» for å bestemme såkalt delt, fast bosted.
  • Alle medlemmene i utvalget er enige om at loven skal styrke barnets rett til å også være sammen med den forelderen det ikke bor sammen med
  • Retten skal også avgjøre hvis foreldrene er uenige om: Hvor barnet skal bo fast, hvem som skal ha foreldreansvar, om det skal være samvær, og hvor mye samvær barnet skal ha med den andre forelderen

Stor betydning for den ene forelderen

Med dagens regler bestemmer den personen som barnet bor sammen med fast hvor barnet skal bo.

Torstein Frantzen

VIL HA DEBATT: Utvalgsleder Torstein Frantzen sier de ønsker å skape mer likestilling, og at domstolen skal få litt friere spillerom til å finne ut av hva som er best i hver enkelt sak.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Det kan få stor betydning for å gjennomføre samvær med den andre forelderen, sier Frantzen.

Utvalget foreslår derfor at foreldrene må være enige om flytting. Forutsetningen er at begge foreldrene har delt foreldreansvar. Da har de også rett på samvær med barnet.

– Hvis ikke må domstolen avgjøre spørsmålet, sier Frantzen.

Frantzen tror forslagene om delt bosted og flytting kommer til å vekke debatt.

– Jeg tror det har en viktig symbolverdi for mange, sier utvalgslederen til NRK.

Han sier målet er å skape mer likestilling, og at domstolen skal få litt friere spillerom til å finne ut av hva som er best i hver enkelt sak.

Vil ha færre saker i domstolen

Når foreldre ikke blir enige om barnefordelinga, må de møte til mekling i familievernet.

Dersom de ikke finner noen løsning, kan foreldrene gå til domstolen. Dette kalles en foreldretvist.

Der fortsetter i praksis meklinga med en dommer og psykolog før saken eventuelt går videre i rettssystemet.

Utvalget mener dette dårlig bruk av domstolens ressurser. De foreslår isteden at meklinga som hovedregel fortsetter hos familievernet.

Årsaken er at det kan være vanskelig for et barn å gjennomgå en rettssak.

Utvalget vil også at barnet skal ha større rett til å delta i saken. Dette gjelder både i mekling og hvis saken havner i domstolen.

Skuffet over at utvalget ikke går lengre

Rune Harald Rækken i foreninga 2 foreldre er glad for at utvalget anerkjenner at flytting med barn er et stort problem.

Rune Harald Rækken

SAMVÆRSABOTASJE: – Vårt mål er en barnelov som oppmuntrer foreldre til å samarbeide og setter grenser for de foreldrene som ikke vil samarbeide, sier Rune Harald Rækken i Foreningen 2 foreldre.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det vet vi skaper veldig mye foreldrekonflikter. Det er skadelig for barna.

Ifølge Rækken er forslaget et skritt i riktig retning.

– Men vi er skuffet over at utvalget ikke går lengre. Vi hadde ønsket oss at delt bosted og lik botid var utgangspunktet, sier Rækken.

Han er postiv til at retten skal få større mulighet til å avgjøre saker. Ifølge foreninga er foreldre som saboterer for den andre et stort problem ved dagens barnelov.

– Vårt mål er en barnelov som oppmuntrer foreldre til å samarbeide og setter grenser for de foreldrene som ikke vil samarbeide, sier Rækken.

– Viktig med regler som sikrer god kontakt med begge

Den offentlige utredninga (NOU) skal nå ut på høring før den vedtas som ny lov.

Inga Bejer Engh

GLAD FOR NY LOV: Barneombud Inga Bejer Engh sier mange barn lider fordi foreldre, som har gått fra hverandre, ikke klarer å samarbeide.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

En av de som skal uttale seg er barneombudet Inga Bejer Engh. Hun sier det er på tide med en ny barnelov som fremhever at barn skal ha rett til å medvirke.

– Det er mange barn som lider fordi foreldre, som har gått fra hverandre, ikke klarer å samarbeide, sier barneombudet.

På generelt grunnlag mener hun at det er veldig viktig at barn har god kontakt med begge foreldrene, hvis de er gode omsorgspersoner.

– Det kan vanskeliggjøres i noen saker hvor en av foreldrene bor veldig langt unna. Det er viktig å ha regler som sikrer barn god kontakt med begge, sier barneombudet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger