Nytt krav til utvekslingsorganisasjoner

Nå må norske arrangører av utvekslingsprogrammer også ha ordninger for å ta imot elever i Norge. – Men uten et minstekrav blir det hele et skuespill, sier tidligere leder i YFU-Norge.

Nye regler vil gjøre det vanskeligere

Nye regler vil gjøre det vanskeligere for utvekslingsorganisasjoner å bli godkjent for utdanningsstøtte. Illustrasjonsbilde.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Mangelen på vertsfamilier er et kjent problem blant mange utvekslingsorganisasjoner i Norge. I midten av august kommer det rundt 250 elever fra hele verden, men mange av dem har ennå ikke et hjem.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har ansvar for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner. SIU opplyser til NRK at en forskrift, som trer i kraft i august, krever at organisasjonene har systemer for å ta imot elever i Norge.

Siv Andersen

Siv Andersen sier at de nye kravene vil bidra til å forbedre og videreutvikle de ulike utvekslingstilbudene.

Foto: SIU

– Det er et absolutt krav at utvekslingsorganisasjoner skal ha systemer for å ta imot elever på samme måte som de sender ut. Dette kravet vil bidra til en mer likeverdig utveksling, sier avdelingsdirektør Siv Andersen ved SIU.

Den nye godkjenningsordningen stiller ikke noe krav om at det skal være balanse i antallet elever som utveksles inn og ut av Norge.

Strengere krav til arrangørene

Søndag skrev NRK at SIU fra august stiller strengere krav til arrangørene. Nå må alle søke om å bli godkjent hvert tredje år, i første omgang før 15. august, og enkeltsakene kan i ytterste konsekvens felle organisasjonene.

Det er også nytt at opplegget og rutinene for å ta imot og følge opp utenlandske elever i Norge, skal ha sentrale likhetstrekk med det organisasjonen har for å ta imot og følge opp norske elever i utlandet.

En arrangør som ikke har et slikt opplegg i Norge, blir ikke godkjent som utvekslingsorganisasjon etter den nye bestemmelsen. Dermed blir de heller ikke godkjent for utdanningsstøtte fra Lånekassen.

Rundt 1800 norske elever drar på utveksling gjennom støtte fra Lånekassen hvert år. 13 utvekslingsorganisasjoner er godkjent for utdanningsstøtte nå.

Siri Sandberg

Siri Sandberg sier at det nye kravet i større grad legger til rette for gjensidig utveksling.

Foto: YFU-Norge

– Et godt krav

Fungerende generalsekretær Siri Sandberg i Youth For Understanding (YFU) i Norge synes det nye kravet er godt og hilser det velkommen.

– Det nye kravet legger i større grad til rette for gjensidig utveksling, og kan gi tilsvarende muligheter til utenlandske elever som privilegerte, norske ungdommer har, sier hun.

Hun forteller at ikke alle norske familier som sender ut elever på utveksling, er villige til å bli vertsfamilier selv.

  • Les også:

– Bare et skuespill

Erling Kvernevik

Erling Kvernevik tror kravet vil skape større rom for internasjonalisering, men reagerer på at myndighetene ikke har innført et minstekrav.

Foto: Svein Andersland

Tidligere generalsekretær i YFU-Norge, Erling Kvernevik, synes det er bra at myndighetene krever mottaksordninger for utvekslingselever i Norge, men reagerer på at de nye reglene ikke inneholder et minstekrav.

– Uten et minstekrav blir det hele et skuespill. Da blir det bare en skjønnsvurdering om arrangørene har et apparat for å ta i imot utenlandske elever, sier Kvernevik.

Han tror neppe det blir vanskelig for arrangørene å dokumentere et slikt opplegg overfor SIU, og sier at det nye kravet ikke nødvendigvis kommer til å bidra til flere utenlandske elever i Norge.

Julia Sandstø

De siste dagene har NRK fortalt om flere enkelthistorier om norske utvekslingselever som har kommet hjem etter problemer og vonde opplevelser hos vertsfamiliene. En av disse handler om Julia Sandstø (18), som sier hun ble mobbet av vertsfamilien i USA.

Foto: Helge Carlsen/NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger