Voldtektssaker stopper opp av «uforklarlige grunner»

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener politiet må styrke etterforskningen av voldtektssaker.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener politiet må styrke etterforskningen av voldtektssaker.

VIDEO: Riksadvokat Tor-Aksel Busch i Dagsnytt 18.

I et skriv til landets politimestre uttrykker Riksadvokaten bekymring for at for mange saker blir liggende uten aktiv oppfølging, og at arbeidet med flere av dem bare stopper opp.

«For mange voldtektssaker preges av lang tidsbruk og mangel på fremdrift. Hovedproblemet er ikke nødvendigvis at etterforskningen kan ta tid. (...) Det bekymringsfulle er saker som blir liggende uten aktiv oppfølging eller som regelrett stopper opp av uforklarlige grunner,» skriver Riksadvokaten.

Nå kommer det nye, skjerpede retningslinjer for etterforskning av voldtekt.

– Dette er noe vi har jobbet med en stund. Vi signaliserte allerede i februar at tiden var inne for å bruke det vi kaller etterforskningsplaner i hver enkelt sak, sa Busch da han gjestet Dagsnytt 18 tirsdag.

Planene går ut på at påtalejuristene i politiet og etterforskningsleder skal gå gjennom anmeldelsen sammen, legge en plan for hva som skal gjøres, og sørge for fremdrift.

– Med det håper vi å få en mer spisset og bedre etterforskning, og ikke minst preget av fremdrift, så vi ikke får disse uforklarlige tilfellene hvor saker blir liggende. Dette skal være forpliktende planer, sier Busch.

Les også: Riksadvokaten vil stramme opp voldtektsetterforskningen
Les også: Voldtektsanmeldelsen ble henlagt etter to år

Vil ikke ha faste tidsfrister

Riksadvokaten har imidlertid bedt Justisdepartementet vente med å innføre universelle tidsfrister.

– Denne typen saker varierer veldig i kompleksitet, og det er vanskelig å operere med standardiserte, faste frister. Vi tenkte at det er mye bedre å gjøre det på denne måten, sier Busch.

Busch mener også at etterforskningskapasiteten i politiet lider under det økte fokuset på sikkerhet og beredskap etter 22. juli.

– Vi skal bli bedre på beredskap, men vi må ikke gå fra den ene grøfta til den andre. Vi kan ikke planlegge for en ny 22. juli-sak og og dimensjonere og innrette norsk politi etter det, sier han.

– Vi må også bli bedre på etterforskning, og vi kan ikke la være nå å gi adekvate pålegg som jeg mener vil bedre etterforskningen i voldtektssaker, med utgangspunkt i både de tiltalte og de fornærmede, som har et rimelig krav på at vi gjør vårt beste, sier Busch.

Busch vil også ha slutt på at en jury kan avgjøre en sak i lagmannsretten uten å begrunne avgjørelsen.

Slik rettssystemet er nå får man en fullstendig begrunnelse fra tingretten, mens juryen i lagmannsretten ikke trenger å begrunne sin avgjørelse.

– Jeg kan ikke forstå at vi kan ha det slik i 2013, og har gjort meg til talsmann for at vi skal ha en meddomsrett slik at man får en begrunnelse. Hvis man skal ha en jury, må man flytte den til tingretten, og få en større meddomsrett i lagmannsretten, sier Busch.

SISTE NYTT

Siste meldinger