PST undersøker nye hendelser utenfor Waras bolig

Igjen har det blitt tagget noe på husveggen til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara i Oslo. PST undersøker nå også et nytt brev som er sendt i posten til Wara, en flaske som ble funnet på gresset og en overvåkningsvideo.

Waras hus

Politiet ransaket boligen til justisminister Tor Mikkel Wara etter at samboeren hans ble pågrepet i mars 2019. Nå har det skjedd nye hendelser utenfor huset.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I forrige uke skal noen igjen ha tagget på huset til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og hans samboer Laila Bertheussen.

NRK vet ikke hva det sto, men det skal ha blitt skrevet i runetegn.

Isklar-flasker med bensin festet under Wara/Bertheussens bil i februar 2019

Politiet som holdt vakt utenfor boligen til justisministeren oppdaget flere flasker med bensin, som hang bak bilen da Laila Bertheussen kom kjørende hjem. Nå er det funnet en lignende flaske i gresset utenfor boligen.

Foto: Politiet/ PST

Det skal også ha blitt funnet en flaske på gresset på eiendommen. Denne skal ligne flaskene som ble festet under bilen til Laila Bertheussen, og som var en del av tiltalen mot henne.

– Vi kan bekrefte at det NRK har fått opplyst stemmer, sier statsadvokat Frederik Ranke ved Det nasjonale Statsadvokatembetet.

– Politiet undersøker nå disse nye hendelsene slik de har gjort med de tidligere forsendelsene, sier Ranke til NRK.

PST undersøker ny overvåkningsvideo

Tor Mikkel Wara

Tor Mikkel Wara (Frp) gikk av som justisminister i mars 2019.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Etter det NRK forstår undersøker Politiets sikkerhetstjenesten nå også en video fra et slags overvåkningskamera.

Dette kameraet er det ikke politiet som har satt opp.

Kameraet har filmet deler av eiendommen til Wara/Bertheussen og skal vise to personer som er inne på den. Etter det NRK får opplyst er ikke disse personene i bildet samtidig, og videoen skal være mørk.

Det er Laila Bertheussen som har overlevert overvåkningsvideoen til PST via sine forsvarere.

Forsvarer Bernt Heiberg under befaringen ved Bertheussens bolig

Bernt Heiberg ved Advokatfirmaet Elden forsvarer Laila Bertheussen.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Bertheussen er kjent med hendelsene som har skjedd på eiendommen. PST er varslet og de følger opp videre, sier forsvarer Bernt Heiberg ved Advokatfirmaet Elden.

– Jeg tror ikke vi skal gå nærmere inn på hvilken informasjon vi har gitt PST. Det er eventuelt PST som må uttale seg om dette, sier Heiberg til NRK.

I går meldte NRK at PST undersøker om et brev med hvitt pulver advokatfirmaet Elden mottok tirsdag i forrige uke, har noe med Bertheussen-saken å gjøre.

Brevet førte til at kontorlokalet i Oslo sentrum ble evakuert i flere timer, mens politiets bombegruppa undersøkte innholdet. Pulveret visste seg raskt å være ufarlig.

– Det er naturlig å undersøke om det kan være en sammenheng mellom det som nå har skjedd og denne saken, sa kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST da.

Nytt brev til Wara

Politibil utenfor huset til Tor Mikkel Wara

Det har kommet et nytt brev i posten til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Foto: NRK

NRK er kjent med at dette brevet også inneholdt en skriftlig del som minner om brev som advokatkontoret har fått tidligere. I disse brevene tar en aksjonsgruppe på seg skylden for noe av det Laila Bertheussen er dømt for.

Et lignende brev har også nylig blitt sendt i posten til Wara, men uten pulver.

Før rettssaken mot Laila Bertheussen mottok advokatfirmaet Elden en rekke ulike brev fra en påstått aksjonsgruppe. Et av disse brevene inneholdt også hvitt pulver.

Bertheussen dømt for å stå bak

Oslo tingrett kom i januar til at Bertheussen sto bak disse forsendelsen selv, men at den trolig ble postlagt av andre.

NRK kjenner til at de to nye brevene er skrevet på lignende måte og at de også tar opp ting som skjedde under rettssaken.

– Vi noterer oss at det fremdeles åpenbart er uidentifiserte personer som har kjennskap til saken. Det er svært viktig at PST gjør det som er mulig for å identifisere hvem dette er. Vi legger til grunn at politiet tar etterforskingen på stort alvor og kommer til å identifisere gjerningspersonene, sier Bertheussens forsvarer Bernt Heiberg.

Laila Bertheussen ble fredag dømt til ett år og åtte måneders fengsel i Oslo tingrett.

Laila Bertheussen ble i januar dømt i Oslo tingrett til fengsel i ett år og åtte måneder. Hun anket dommen på stedet.

Illustrasjon: Esther Bjørneboe

Bertheussen ble i januar dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, en dom hun anket på stedet.

I sommer avviste Borgarting lagmannsrett anken over skyldspørsmålet, men hun skal få behandlet straffeutmålingen på nytt.

Det er satt av to dager i starten av desember til dette. Avgjørelsen om å nekte full ankebehandling er anket til Høyesterett.

– Får ikke noen betydning

Frederik Ranke

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier de nye hendelsene ikke endrer deres syn på hvem som er gjerningsperson i saken.

Foto: Martin Zondag / NRK

De nye hendelsene får ikke noe å si for denne prosessen, mener statsadvokatene.

– Så langt ser ikke vi at dette har noen betydning for domfeltes anke eller silingsspørsmålet for Høyesterett, sier statsadvokat Frederik G. Ranke.

– Det endrer ikke noe på vårt syn på hvem som er gjerningsperson i saken.

Det er ikke Bertheussens forsvarere enig i. Advokat Heiberg påpeker at det under hele behandlingen av straffesaken har vært et poeng for Bertheussen at det skal være uidentifiserte personer som har kjennskap til hendelsene.

– Hun håper PST nå vil klarer å identifisere hvem som står bak. Identifikasjon av disse personene vil i så fall helt åpenbart ha betydning for saken hennes, sier Heiberg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger