Nybø: Bekymret over utenlandsstudentenes situasjon

Utdanningsminister Iselin Nybø går nå i dialog med studentorganisasjonen ANSA for å bedre situasjonen for legestudentene i Øst-Europa. Det skjer etter at NRK fortalte om økt bekymring for studentenes psykiske helse.

Iselin Nybø

Statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø mener utenlandsstudenter er avhengig av helsetilbudet universitetet og helsevesenet i studielandet kan tilby.

Foto: Marte Garmann

NRK har satt søkelyset på at legestudentene i Øst-Europa har det vanskelig. Problemet et at hjelpetilbudene nærmest er intet-eksisterende.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har nå bedt om et møte med ANSA.

– Jeg vil gjerne ha en dialog om hva vi eventuelt kan gjøre for å bedre studentenes situasjon. Derfor har jeg invitert dem til et møte rett over nyttår for å se på mulige tiltak, sier Nybø.

Nybø sa først at hun ikke ville ta ansvar for studentene i Øst-Europa:

– Dette er studenter som tar lange og tunge studier. Samtidig er dette en gruppe studenter som har reist ut og valgt å ta hele graden sin i utlandet. De er dermed avhengig av det tilbudet universitetet og helsevesenet i det aktuelle landet kan tilby.

Nå strekker hun en hånd ut til studentene.

– Vi jobber nå med en stortingsmelding der målet er å legge bedre til rette for studenter som reiser ut, og der vil vi også se på hvordan de kan ivaretas best mulig.

Nesten halvparten av norske medisinstudenter tar legeutdanningen i Øst-Europa. Men det lille hjelpeapparatet studentene i regionen har, opplever at de nærmest drukner i henvendelser.

– Jeg blir bekymret når jeg hører slike tilbakemeldinger, sier statsråden for forskning og høyere utdanning.

Vil ha flere studenter til utlandet

Regjeringen har som mål at halvparten av alle studenter skal finne veien utenlands i løpet av studieoppholdet, og oppfordrer til både del- og heltidsstudier utenlands.

– Medisinstudentene i Øst-Europa har kompetanse vi vil trenge i fremtiden. Burde vi ikke da ta bedre vare på dem?

– Vi trenger alle studentene våre, og må ta vare på dem. Derfor er jeg glad for at ANSA og sjømannspresten stiller opp så godt som de kan, sier Nybø.

– Behov for medisinstudentene i Øst-Europa

Rannei Hosar

Leder for Norsk medisinstudentforening Rannei Hosar mener det er viktig å være bevisste på hva vi sender studenter til når vi ber dem om å reise ut.

Foto: Norsk medisinstudentforening

Leder for Norsk medisinstudentforening Rannei Hosar mener det er viktig å være bevisste på hva vi sender studenter til når vi ber de om å reise ut. Hun mener Norge har tatt et aktivt valg om å sende medisinstudenter til utlandet.

– Vi vet at behovet for leger er høyere enn det vi utdanner selv. Det betyr at vi er avhengig av at et visst antall studerer medisin i utlandet, for deretter å komme hjem å jobbe i norsk helsevesen.

– Man må anerkjenne at dette er norske studenter på lik linje med dem som studerer i Norge, og de har vi et ansvar for. Det er pussig at man skal sette en avgrensing mellom nordmenn som studerer i Norge og i utlandet, sier Hosar.

– Situasjonen har gått veldig langt

Også Norsk medisinstudentforening har fått meldinger om utfordringer knyttet til alvorlige psykiske helseproblemer blant de norske studentene i Øst-Europa.

– Vi ser det fører med seg en del problemer, spesielt knyttet til mental helse, og det må vi ta på alvor.

Blant annet får de meldinger om selvmordstanker- og selvforsøk.

– Det er veldig trist og viser at situasjonen har gått veldig langt. Det er åpenbart behov for en tjeneste som kan gjøre noe tidligere i forløpet.

Det er ifølge Helsedirektoratet behov for flere legespesialister i Norge, og i enkelte kommuner og sykehus er det utfordrende å fylle ledige legestillinger. Samtidig varsler fastlegene om at økning i arbeidsmengde ikke samsvarer med antall stillinger.

Les mer: Arbeidspress blant fastleger: 3 av 10 har vurdert å forlate yrket

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger