Hopp til innhold

– Har visst om tilfeller siden januar

Marit Nybakk sier de har visst om dobbeltroller innenfor Stortingets politiske miljø og PR-bransjen siden januar. – Vi burde ha sørget for klarere regler, sier hun.

Video Marit Nybakk og PR-Hanssen

VIDEO: Reaksjoner på vara-representanter i PR-rot.

Nåværende visepresident på Stortinget, Marit Nybakk, sier Stortingets presidentskap nå har mottatt et brev fra vararepresentant Erlend Fuglum (Sp) som ønsker en avklaring omkring sin rolle på Stortinget.

Fuglum begynner i samme PR-byrå som Bjarne Håkon Hanssen i september.

Les mer: PR-Hanssen jobber mot de rødgrønne i barnehagesak
Les også: Dette hadde aldri gått under Obama
Les: – Det ville vært fornuftig å unngå kontakt med gamle kolleger

– Finnes ingen regelverk

Vi har i dag iallefall to vararepresentanter på Stortinget som er i den situasjonen at de er ansatt i et PR-byrå som rådgir folk i hvordan de driver lobbyvirksomhet mot Stortinget, og som i tillegg er inne som vararepresentanter, forteller Nybakk.

Vararepresentanter bør uansett erklære seg inhabile om det er saker de jobber med i PR-byråer som dukker opp på deres bord i Stortinget

Visepresident på Stortinget, Marit Nybakk

Hun innrømmer at det ikke finnes noe regelverk for å håndtere situasjonen.

– Brevet til presidentskapet gjør at vi må håndtere saken.

– Hvorfor har dere ikke sørget for regler?

– Det burde vi ha gjort, for vi har kjent til personer tidligere som har vært i samme situasjon. Nå har vi fått et brev fra den ene som sitter i dag, og vi har derfor en mulighet til å drøfte dette på prinsipielt grunnlag, forklarer Nybakk.

– Sitter på begge sider av bordet

Bjarne Håkon Hanssen

Torsdag ble det kjent at Bjarne Håkon Hanssen er leid inn som PR-agent for å kjempe mot Regjeringens forslag om nye barnehageregler.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Nybakk mener det like fullt er et problem for de ulike partiene.

– Man ser er at særlig unge mennesker med sentrale verv i partiene plutselig hopper over til PR-bransjen - så sitter de på begge sider av bordet. I den politiske «andedammen» her hjemme er vi foreløpig for lite vant til denne typen aggressiv PR-virksomhet. Det at politikere brukes bak kulissene til å gi råd – ikke bare om politikk, men også om politikkens irrganger.

Det er derfor det nå trengs regelverk, sier Nybakk. Hun ønsker bestemmelser i forhold til karantenetider, men også andre type regelverk.

– Det er dette vi blir nødt til å sette oss skikkelig inn i og jobbe med, sier hun.

Hun legger til at de så langt har begrenset adgangen til tidligere stortingsrepresentanter med å gå ut og inn med kunder når de er lobbyister.

– Vi har bedt om en klarere karantenebestemmelse for statsråder og -sekretærer. Men dette dreier seg også om Stortinget, så det må vi sette oss ned og se på.

Video Marit Nybakk

VIDEO: Regjeringspartiene er lite fornøyd med PR-Hanssen.

– Bør erklære seg inhabile

Nybakk sier at vararepresentanter uansett bør erklære seg inhabile om det er saker de jobber med i PR-byråer som dukker opp på deres bord i Stortinget.

– Fuglum bedyrer at han ikke visste at Espira var First Houses kunde, kan man stole på det?

– Det visste ikke vi heller på det tidspunktet, iallefall ikke jeg. Problemet med denne bransjen er at man ikke vet hvem som er kunde hos hvem, derfor er åpenhet og klare regler det vi nå må jobbe for - enten det gjelder vararepresentanter på Stortinget eller tidligere statsråder, sier Nybakk.

– Ikke problem å sjonglere roller

Tidligere leder av Senterungdommen, Erlend Fuglum (Sp), begynner i First House i september.

– Jeg vurderte det slik at vi har et regelverk å forholde oss til. Den debatten som har kommet viser jo at vi trenger en tydeligere avklaring av disse reglene. Det er derfor jeg har sagt at når ferien er over så vil jeg be Stortingets presidentskap om en prinsipiell avklaring av spørsmålene rundt folk som jobber i kommunikasjonsbransjen og samtidig er vara på Stortinget, forklarer Fuglum.

Han mener selv det ikke vil være noe problem å sjonglere de to ulike rollene, og understreker at han vil følge de reglene som vil gjelde til enhver tid om inhabilitet.

– Jeg liker ikke ordet dobbeltrolle, men jeg skjønner at det kommer en debatt, og denne illustrerer jo i seg selv behovet for disse prinsipielle avklaringene.

Fuglum forsikrer at han ikke har hatt kontakt med First House i barnehage-saken som nå er kommet opp i media.

– Den koblinga ble jeg først kjent med i går gjennom NRKs reportasje.

Les også: – Hanssen satt i regjering under behandlingen av barnehageforslag
Les mer: – Synsepreget kritikk mot Hanssen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ