Hopp til innhold

Ny voldtektssak i Frp

En kvinne med et tillitsverv i Fremskrittspartiet har anmeldt to mannlige partifeller for voldtekt, og mener hun ikke har blitt ivaretatt av partiledelsen. Siv Jensen skal ikke være informert om anmeldelsen.

En kvinne med et tillitsverv i Fremskrittspartiet har anmeldt to mannlige partifeller for voldtekt, og mener hun ikke har blitt ivaretatt av partiledelsen. Siv Jensen skal ikke være informert om anmeldelsen.

VIDEO: En kvinnelig tillitsvalgt i Frp anmelder to mannlige partifeller for en voldtekt som skal ha funnet sted på et Frp-arrangement i begynnelsen av august.

Voldtekten skal ha skjedd etter et partiarrangement i begynnelsen av august.

Kvinnen ble avhørt fredag forrige uke, og anmeldelsen ble signert tirsdag, opplyser kvinnens bistandsadvokat, Hege Salomon.

– Det er vanlig at voldtektsofre ikke anmelder en voldtekt med en gang. Det er ofte en prosess man vil gjennom, man ønsker ofte å takle det selv uten å involvere det offentlige, og i denne saken er det snakk om en fornærmet som har en sterk lojalitet til partiet. Det har også vært en grunn til at hun ikke har ønsket å anmelde saken på et tidligere tidspunkt, sier hun.

Kvinnen var i kontakt med politiet i forrige uke, og Salomon mener det er tilfeldig at anmeldelsen kommer midt i regjeringssonderingene.

– Hun har ikke noe motiv i forhold til å skade partiet. Samtidig er det slik at hun har meldt fra om denne hendelsen til Siv Jensen og Aina Stenersen per e-post uten at hun har fått noen tilbakemelding fra disse kvinnene. Det synes hun er svært uheldig, sier Salomon.

Skrev til Siv Jensen

Hege Salomon

Bistandsadvokat Hege Salomon.

Foto: NRK

Kvinnen skal ha tatt kontakt med partileder Siv Jensen på valgnatta, og stortingskandidat Aina Stenersen så tidlig som 28. august.

– Etter de opplysningene jeg har, har hun har ikke fått noen tilbakemelding på sine skriftlige henvendelser til disse to. Hun føler at hun ikke har blitt ivaretatt på en god nok måte av de to kvinnene som hun har valgt å betro seg til i denne vanskelige situasjonen, sier Salomon.

Salomon forteller at kvinnen har vært i møte med generalsekretæren og en annen mannlig representant for partiet, men at hun ikke har fått noen personlig tilbakemelding fra Jensen eller Stenersen.

– Det er jo kvinner hun først har tatt kontakt med, og hvor det kanskje hadde vært mer naturlig at de hadde gitt et svar, slik hun oppfatter det, sier hun.

– Hun er midt oppe i en veldig tøff prosess, hvor det er mange kryssende hensyn. Så det er en tøff situasjon for henne, sier Salomon.

– Kom aldri frem til Siv Jensen

Per Arne Olsen, som er leder av organisasjonsutvalget i Frp, sier at e-posten fra kvinnen aldri kom frem til Siv Jensen.

– Hun har svart på en massehenvendelse. Det sendes ut mange av disse i partilederens navn gjennom valgkampen, og hun har svart på en slik henvendelse, som det står at man ikke skal svare på. Det er altså ikke Siv Jensens mail hun har henvendt seg til. Det har jeg forklart vedkommende, og det hadde hun forståelse for, sier Olsen.

Per Arne Olsen

Per Arne Olsen sier han har vært i kontakt med kvinnen, men at Siv Jensen ikke er varslet.

Foto: NRK

Jensen og resten av partiledelsen er likevel ikke informert om anmeldelsen.

– Jeg har ikke informert Siv Jensen om denne saken. Vi håndterer denne saken, så fortsetter partiledelsen å forhandle. Det er ikke alvorlighetsgraden som avgjør om vi informerer Siv Jensen, sier Olsen.

Olsen understreker at det er han som har ansvar for å håndtere saken, i tråd med partiets retningslinjer.

– Det er ikke ledelsen av partiet som varsles, det er ledelsen av organisasjonsutvalget som varsles, og det er undertegnede, sier Olsen.

– Rådet henne til å anmelde

Ifølge Olsen fikk Stenersen en melding på Facebook natten 28. august, mens partiet fikk beskjed på e-post den 29.

– Den tar vi tak i med en gang, og jeg kontakter selv vedkommende etter litt under en time. Vårt klare råd var nettopp å politianmelde, sier Olsen.

Olsen sier han er glad for at kvinnen har anmeldt saken, og sier at partiet har tilbudt henne den hjelpen hun måtte trenge.

Han forteller at kvinnen ikke ville fortelle hvem de angivelige gjerningsmennene var eller hva som hadde skjedd. Hun har også takket nei til partiets tilbud om bistand, sier Olsen.

– Alle i en slik situasjon vil nok føle at det er veldig vanskelig, og det har jeg all mulig respekt for, sier Olsen.

Frps retningslinjer tilsier at medlemmer som blir etterforsket, automatisk blir suspendert fra sine verv. Det vil også skje i denne saken, opplyser Olsen. Han har ikke vært i kontakt med de to som er anmeldt.

Stiller seg uforstående til anklagene

Olsen vedgår at saken er ubehagelig for partiet, men fastholder at rutinene er gode og at saken nå er i politiets hender.

– Det er en type sak vi helst skulle ha vært foruten, men i denne typen saker er vi mest opptatt av de involverte og deres ve og vel. Derfor har vi også den type rutiner som vi nå har fulgt. Saken er politianmeldt, så da er det opp til politiet å finne ut hva som har skjedd, sier Olsen.

Kari Janne Lid

Kari Janne Lid.

Foto: NRK

Kari Janne Lid ved avsnittet for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt bekrefter anmeldelsen.

– Jeg kan bekrefte at Oslo politidistrikt i går mottok en anmeldelse på en voldtekt. Dette er et forhold noe tilbake i tid. Vi er i den innledende fasen av etterforskningen, og vil av den grunn ikke gi noen ytterligere kommentarer eller informasjon på det nåværende tidspunkt, sier Lid.

Den ene av de to anmeldte mennene skriver i en e-post til NRK at han stiller seg uforstående til anklagene mot ham.

«Jeg stiller meg helt uforstående til anklagen, men ønsker å samarbeide 100 prosent med politiet så vi kan få saken ut av verden,» skriver han.

Den andre anmeldte mannens advokat forteller NRK at han ikke er kjent med at hans klient er anmeldt for noe, og avviser at en voldtekt har funnet sted.

Torsdag kveld ba de to voldtektsanmeldte Frp-erne om å bli fritatt fra sine tillitsverv. – Vervene er ikke så store, men de ba om det da de ble gjort kjent med at de er politianmeldt, sier Per Arne Olsen til NTB.

AKTUELT NÅ