Ny utsettelse i Norske Skog

Styret i Norske Skog utsetter nok en gang fristen for å komme i mål med forhandlingene om selskapets gjeldssituasjon. – Det er fortsatt detaljer igjen, sier styreleder Christen Sveaas.

Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Norske Skog ASA har i lengre tid forhandlet med sine kreditorer om en plan for å refinansiere selskapet. Bildet er fra Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I en melding til Oslo Børs sier styreleder Christen Sveaas og konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog ASA at selskapet er i ferd med å ferdigstille et nytt forslag til selskapets långivere og aksjonærer.

Forslaget vil bli offentliggjort før klokka 17.00 tirsdag.

Christen Sveaas

Styreleder Christen Sveaas arbeider nå sammen med administrasjonen og Norske Skog ASAs styre om å komme frem til en omforent plan for reforhandlingen av selskapets gjeld.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Det har så langt ikke vært mulig for styret å få et tilstrekkelig antall kreditorer til å støtte redningsplanen.

Kan gå mot løsning tirsdag

Styreleder Christen Sveaas skriver i en e-post til NRK at morselskapets styre og administrasjon har arbeidet med långiverne med det for øyet å kunne fremlegge et omforent forslag som man er enige om.

– Vi er ikke der riktig ennå, det er fortsatt detaljer igjen, men får se hva vi får til frem til i morgen 1700, skriver Sveaas til NRK.

Kreditorer med sikrede og usikrede lån har stått steilt mot hverandre og presentert hver for seg egne forslag.

Striden står i bunn og grunn om hvor stor del av den økonomiske oppsiden de ulike långiverne skal ha når gjeld omgjøres til nye aksjer og eventuelt opsjoner.

Papirfabrikkene stanser ikke hvis morselsskapet går konkurs

I meldingen understreker selskapet at driften ved de syv papirfabrikkene vil fortsette uavhengig av hva som blir resultatet av gjeldsforhandlingene.

Konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog ASA sier til NRK at en eventuell konkurs i morselskapet ikke direkte vil påvirke driften av papirfabrikkene, som eies av datterselsiapet Norske Skog AS.

Han sier at dersom morselskapet på et tidspunkt blir nødt til å begjære seg konkurs, vil det skje i samråd med kreditorene som har pantelån for mer enn fire milliarder kroner til Norske Skog samlet.

– De pantesikrede kreditorene er villige til å strekke seg langt for å sikre den operative virksomheten i konsernet gjennom rekapitaliseringen, noe som nylig er dokumentert ved at disse kreditorene har gjort tilgjengelig et nytt lån på ca NOK 150 millioner til den operative virksomheten for å understøtte denne i den krevende rekapitaliseringsprosessen, sier Sperre.

Men trolig vil långiverne strekke seg langt for å unngår konkurs. Det vil i så fall kunne torpedere muligheten for selskapet til å utnytte det fremførbare underskuddet, som ifølge DN er 7,5 milliarder kroner.

I realiteten kan dette underskuddet innebære en enorm verdi, dersom det kan nulle ut eller reduserere fremtidige skatteregninger. Det forutsetter at selskapet går i pluss, noe som blir langt lettere å oppnå dersom gjelden kuttes til en tredel av dagens nivå på ni milliarder kroner.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger