Hopp til innhold

Niåringer stadig mindre aktive

Niåringer er blitt mindre aktive, og kun 40 prosent av 15 år gamle jenter oppfyller WHOs anbefaling om fysisk aktivitet. – Dette viser at den samlede innsatsen ikke har ført til noen endring.

Situps-test i forbindelse med UngKan-undersøkelsen

SITUPS: Testene av barna viser store variasjoner mellom barna, med for gruppen som helhet er det stabile tall for muskelstyrke. Her fra 4. klasse på Nordpolen skole i Oslo. Studenter ved Norges idrettshøgskole har gjennomført testene.

Foto: Kjetil Flekkøy / NIH

– Det er det bekymringsfullt, sier Jostein Steene-Johannessen, prosjektleder for UngKan3 og førsteamanuensis i idrettsmedisinske fag ved NIH.

Han poengterer at fysisk aktivitet er helt nødvendig for en god vekst og utvikling.

Ingen bedring

Over 9000 barn og unge er blitt målt og testet i tre like undersøkelser i 2005, 2011 og 2018 (se fakta). Alle deltakerne har gått en hel uke med aktivitetsmåler.

Tabellen nedenfor viser prosentandelen som oppfyller WHOs anbefaling om én times moderat/hard aktivitet hver dag:

Det er et uttalt mål fra både Helsedirektoratet og Verdens helseorganisasjon (WHO) at unge må bli mer aktive.

Jostein Steene-Johannessen på NIH

PROSJEKTLEDER: Jostein Steene-Johannessen er prosjektleder for UngKan3 og førsteamanuensis i idrettsmedisinske fag ved NIH.

Foto: Kjetil Flekkøy / NIH

– Dette viser at den samlede innsatsen ikke har ført til noen endring. Vi er nødt til å ha nasjonale strategier for å få i gang denne gruppa, sier Steene-Johannessen.

Undersøkelsen viser at unge flest ikke har kommet nærmere WHO-anbefalingen om én times moderat/hard aktivitet hver dag.

Negativ trend

For 6-åringene og 15-åringene er resultatene ganske like som ved tidligere år.

«Blant 9-åringene ser vi imidlertid at andelen som når anbefalingen er i negativ utvikling, med en signifikant lavere andel gutter som oppfyller anbefalingen i 2018 sammenlignet med 2005. Andelen 9 år gamle jenter som oppfyller anbefalingen, ser også ut til å ha falt gradvis fra 2005 til 2018, dog er denne trenden noe mer usikker,» står det i rapporten.

Bildet er fra test av skolebarn til UngKan-undersøkelsen

TEST: Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner fra kondisjonstestene. Her fra 4. klasse på Nordpolen skole i Oslo.

Foto: Kjetil Flekkøy / NIH

Steene-Johannessen sier undersøkelsen bør være en dytt til politikere og foreldre.

– Vi må finne arenaer som når alle barn. Skolen er viktig, men det trenger ikke være en time hver dag. Det kan være bolker integrert i skolehverdagen. Foreldre bør sørge for at barn går eller sykler til aktiviteter, men det forutsetter at det går an å gå eller sykle. Idrettslag bør tenke bredere for å holde på ungdommene. Alle trenger ikke spille fotball eller gå på ski.

Ulf Ekelund, professor ved NIH og forsker ved Folkehelseinstituttet, er i likhet med Steene-Johannessen bekymret over at kun 40–50 prosent av 15-åringene oppnår anbefalt aktivitet.

– Tiltak for å øke fysisk aktivitet blant jenter i 14-15-16-årsalderen er veldig viktig, mener Ekelund.

– Ikke alt handler om skolen

– Jeg hadde håpet på en økning. Det er generelt for lite fysisk aktivitet, kommenterer elde- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Hun sier regjeringen vil legge fram en handlingsplan for fysisk aktivitet, og at det er et mål at barna skal ha en time fysisk aktivitet i løpet av en skoledag.

Samtidig påpeker hun at ikke alt handler om skolen.

– Det er ikke sånn at all aktivitet for barn og unge skal komme fra skolehverdagen. Jeg tror vi har mye å hente på at foreldrene er bevisste rollemodeller.

Tiden som brukes til å sitte stille øker med alder. Steene-Johannessen sier det er naturlig at størstedelen av dagen tilbringes i sedat (rolig) tid. Han synes likevel det er urovekkende at barn bruker så mye av dagen til å sitte stille.

Undersøkelsen kan ikke si noe om hva den fysiske aktiviteten erstattes med utover at det er stillesitting.

I undersøkelsen kommer det fram at en 15-åring sitter stille 73 prosent av dagen. Michaelsen er redd sosiale medier virker passiviserende.

– Før måtte man ut for å treffe andre. Det har også noe å gjøre med grensesetting fra foreldre, poengterer hun.

Se innslaget som NIH har laget her

AKTUELT NÅ