Hopp til innhold

Ny studie: Hudutslett kan være symptom på covid-19

I tillegg til de allerede kjente symptomene på koronasmitte, forskes det nå på om også forandringer i huden kan være et symptom på covid-19.

Bildet viser medikamentutslett hos pasient med kyssesyke som har fått antibiotika, dette utslettet kan likne på virusutslett.

Bildet viser medikamentutslett, som er ganske vanlig, hos pasient med kyssesyke som har fått antibiotika, dette utslettet kan likne på virusutslett.

Foto: Science Photo Library

På sykehuset Allesandro Manson i Nord-Italia, observerte dr. Sebastiano Recalcati hudforandringer hos én av fem i en gruppe pasienter med koronavirus.

Det resulterte i en artikkel i et større dermatologisk tidsskrift, JEADV.

Også en studie fra Thailand omtaler en pasient som først fikk diagnose på denguefeber (som kan minne om influensa og gi utslett på huden). Men etter en test viste det seg at pasienten hadde koronavirus.

Dette er kun foreløpige, enkeltstående observasjoner, og det er for tidlig å trekke konklusjoner om det er sikker sammenheng mellom disse hudforandringene og covid-19.

Ikke uventet

Hudlege Anne Birgitte Thomas Nordal jobber ved Hudklinikken og Snapmed.no, mener lat dette ikke er uventede funn.

– Foreløpig er det publisert lite angående hudfunn i forbindelse med Covid-19. Det er ofte man ser dette ved ulike virusinfeksjoner, så funnene er ikke helt uventede, skriver hun i en e-post til NRK.

I den publiserte italienske studien observerte man 88 koronasmittede pasienter. 20,4 prosent av dem utviklet hudforandringer. 44 prosent av disse fikk utslett ved starten av sykdommen, resten underveis.

– De fleste hadde rødt utslett, noen få hadde elveblest og en hadde vannkoppeliknende hudutslett. Hudforandringene opphørte etter noen dager og det så ikke ut til å være noen sammenheng mellom utslettet og sykdommens alvorlighetsgrad, forklarer Thomas Nordal.

Observasjonen i artikkelen ble vurdert til at hudfunnene er slik man kan se ved andre virusinfeksjoner.

Anne Birgitte Thomas Nordal, hudlege ved Hudklinikken i Oslo og Snapmed.no.

Får du hudutslett etter å ha vært i kontakt med en som er smittet av korona, kan det være lurt å kontakte lege eller hudlege, forteller Anne Birgitte Thomas Nordal, hudlege ved Hudklinikken i Oslo og Snapmed.no.

Foto: Trond Erik Brekke / Trond Erik Brekke

– Ikke noe sikkert

Også andre hudleger i Norge er oppmerksom på litteraturen som nå beskriver utslett som en del av symptombilde ved covid-19.

– Imidlertid har vi ikke egen erfaring med dette siden vi hittil ikke har vært involvert i diagnostikk og behandling av sykdommen, sier avdelingsoverlege ved Haukeland sykehus, Ingeborg Bachmann.

Jon Anders Halvorsen som er overlege ved avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved Oslo universitetssykehus sier også at det ikke er noe sikkert bevis for at hudforandringer kan vise om man har korona.

– Det er ingen utslett som sikkert «viser» korona. Noen få pasienter er beskrevet internasjonalt med ulike typer utslett. Vanligvis likner det på andre typer virus-utslett, røde flekker og blemmer, opplyser Jon Anders Halvorsen som er spesialist i hud- og veneriske sykdommer.

Han legger til at hyppig håndvask kan gi håndeksem.

Hudlegespesialist og forfatter Jon Anders Halvorsen

Hudforandringer er ikke noe sikkert bevis for at man har koronavirus, mener overlege og hudspesialist, Jon Anders Halvorsen ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Kagge Forlag

Råd og info - oppdaterte råd og informasjon om korona

Tegnene du bør være obs på

Det er allikevel flere ting man likevel kan være oppmerksom på, ifølge hudlege Anne Birgitte Thomas Nordal.

– Dersom du har vært i kontakt med en som er smittet av Covid-19, og får plutselig rødt utslett på overkroppen uten kjent årsak. Eller plutselig får et blålig, nettaktig utslett på armer eller ben. Utslett som kan ligne på blåmerker på enkelte fingre eller tær kan man tenke litt ekstra på covid-19, råder Thomas Nordal.

Hun tilføyer at det er viktig å bemerke at noen mennesker har et blålig nettaktig utslett, som normal variant i huden, uten at det er tegn til sykdom.

– Det meste som er hudutslett er ikke korona-assosiert, selv i disse tider. Man gjør hele tiden nye observasjoner. Mer erfaring og tid må til før man kan trekke konklusjoner, skriver Anne Birgitte Thomas Nordal.

Etter at NRK publiserte saken ønsket Thomas Nordal å presisere at det ikke er uvanlig med hudutslett hos viruspasienter i Norge. Hun synes det blir interessant å følge med videre på fremtidige rapporter.

AKTUELT NÅ