Hopp til innhold

Ny studie: D-vitamin øker sjansen for å overleve kreft

Kreftpasienter med høyt D-vitaminnivå har en vesentlig større mulighet for å overleve enn pasienter med lavt nivå, viser ny norsk forskning.

SOMMERFERIE

Sola er den viktigste kilden til D-vitamin, og forsker Trude Eid Robsahm sier det er viktig å få tilstrekkelig sol, men unngå å bli solbrent.

Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Trude Eid Robsahm er forsker ved Kreftregisteret, og har studert en gruppe pasienter med fire ulike kreftdiagnoser.

Resultatene er de samme – høyt nivå av D-vitamin gir større sjanse for overlevelse blant pasienter med lymfekreft, tjukktarmkreft og kvinner med brystkreft. For lungekreft er resultatene spesielt oppløftende.

Trude Eid Robsahm

Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret sier de har sett på på blodprøver av kreftpasienter fra helseundersøkelser flere tiår tilbake i tid.

Foto: Ann-Eli Wang

– Det er dessverre slik at veldig få overlever den sykdommen, men når vi i studien forsøkte å se hvor mye bedre og lengre disse pasientene med tilstrekkelig D-vitaminnivå levde, så var det snakk om veldig mye tid – opp mot ett år i gjennomsnittlig overlevelse, sier hun til NRK.

Forskningen er basert på blodprøver av kreftpasienter fra helseundersøkelser flere tiår tilbake i tid – i tillegg til prøver når de har fått diagnosen.

– Viktig at folk blir informert

Sivilingeniøren Pål Røsand er i full jobb hos Veritas. Han har lungekreft – og gleder seg over det han hører fra Kreftregisteret.

– Det er veldig gode nyheter. Informasjon som gjør at folk tar gode og sunne valg med tanke på kosthold og sol er veldig bra. Det er viktig at folk blir informert om det, sier han og legger til:

– Jeg har hele tiden sjekket D-vitaminnivået når jeg har tatt blodprøver på sykehuset.

– Hvordan står det til?

– Veldig bra. Jeg tar tran og spiser fisk og er ute i solen når det er muligheter for det, sier han.

Røsand fikk basert på statistikk tre til seks måneder å leve da han ble diagnostisert med lungekreft. Det var for tre og et halvt år siden.

– Statistikk er gammelt materiale og det skjer så mye på med tanke på forskning og legemidler som gjør at man skal være optimist med tanke på å leve med kreft, sier Røsand, som er styremedlem i Lungekreftforeningen.

Pål Røsand

Pål Røsand sier det er bra at folk blir informert om hva som hjelper og tar sunne og gode valg.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Røyking reduserer D-vitaminnivået

Sola er den viktigste kilden til D-vitamin. Selv om det mange som advarer mot soling på grunn av faren for føflekkreft, ser ikke forskeren motsetninger i dette.

– Vi vil ikke nekte folk å eksponere seg for sol, men vi vil ikke at de skal bli solbrente, sier Eid Robsahm.

Når man snakker om lungekreft kommer man heller ikke utenom røyking. Det er den vanligste årsaken til lungekreft. Og den nye forskningen viser at røyking slår negativt ut på flere måter.

– Studier viser at røyking reduserer D-vitaminnivået. Røykere er assosiert med lavere D-vitaminnivå, sier Eid Robsahm.

Forskerne har ikke sett på hvordan økt inntak av D-vitamin etter diagnosen vil slå ut, men Trude Eid Robsahm sier det pågår kliniske studier internasjonalt hvor man gir pasienter D-vitamin.

– Jeg tenker at det kan man også gjøre i Norge. Det viktigste med denne studien er at vi ser at D-vitaminnivået 20 år før en diagnose spiller en rolle for hvordan det går når du får en kreftsykdom langt frem i tid, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger