Hopp til innhold

Ny straffelov må trolig utsettes

Sommel og gamle datasystemer gjør at justisminister Knut Storberget etter all sannsynlighet har lovet for mye.

Knut Storberget
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Justisministeren har tidligere sagt at den nye straffeloven skal tre i kraft i 2012, og har varslet han vil heve straffen for grove forbrytelser umiddelbart.

Politiets straffesakssystemer er imidlertid så gamle at de har gått ut på dato og har ikke kapasitet til å ta imot en ny straffelov.

Derfor må det nye datasystemer på plass før den nye straffeloven kan tre i kraft.

Tidligst i 2014

– Vi trenger et nytt datasystem til den straffeloven som er vedtatt. Derfor har vi sagt at den skal tre i kraft i 2012, sier Knut Storberget.

Men det er en tidsfrist som etter all sannsynlighet ikke vil stemme.

En gruppe skal i løpet av i år finne ut hvordan de nye systemene må være, nøyaktig hvor lang tid det vil ta å utvikle dem, og hva det vil koste.

Det betyr at selve arbeidet med å få på plass nye datasystemer først kan begynne til neste år. Etter det NRK erfarer, vil det koste over en halv milliard kroner, og det er anslått at arbeidet vil ta minst tre år. Da er vi i 2014.

Selv om ansatte i Politidirektoratet vil gjøre så godt de kan, gir heller ikke avdelingsdirektør Arnt Inge Rolland Storbergets tidsfrist mye håp.

– Det er optimistisk, og det vil bli en utfordring, sier han.

Kan heller ikke øke straffene umiddelbart

Behovet for nye datasystemer før en ny straffelov kan gjelde, har vært spilt inn for Justisdepartementet i flere år, men det er først nå det gjøres noe med det.

Dette kan sette en foreløpig effektiv stopper både for ny straffelov, og for strengere straffer.

For da Stortinget vedtok den nye straffeloven i fjor vår, understreket politikerne at økte straffer for drap, grov vold og seksualforbrytelser, skulle gjelde umiddelbart, men det fulgte ikke domstolene opp.

Derfor ville Knut Storberget ta innersvingen på domstolene og legge de økte straffene inn i den eksisterende loven.

Spørsmålet er om han har undersøkt om det er mulig. At tekniske eksperter sier at det da må gjøres endringer i straffesakssystemene, og at dette ikke er så lett som Storberget gir inntrykk av, var han nemlig ikke klar over.

– Jeg ble klar over at Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) hevder dette nå da du stilte meg spørsmålet. Jeg vet ikke helt hva de bygger det på, men jeg tror det må være en misforståelse, sier han til NRK.

Men Politidtrektoratet opplyser at det ikke er noen misforståelse. Ifølge de tekniske ekspertene, er det sterkt begrensede muligheter for å gjøre endringer i de datasystemene som finnes i dag. Det vil være svært dyrt og er ikke gjort over natta.

AKTUELT NÅ