Ny rapport: Slik vil klimaendringene påvirke Norge

Dyrere klær, høyere matvarepriser og internasjonal flyktningkrise er blant ringvirkningene av fremtidige klimaendringer i verden, ifølge en ny rapport.

Rescue workers help people after the area was hit by Hurricane Maria in Guayama

Orkanen «Maria» førte til store skader på strømforsyningen på den amerikanske øya Puerto Rico i fjor høst. Det blir mer ekstremvær i tiden som kommer, ifølge forskerne.

Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Rapporten er utarbeidet av EY (tidligere Ernst & Young) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Målet med rapporten er å kartlegge hvordan de fysiske konsekvensene av klimaendringer i verden vil kunne påvirke Norge, altså det som kalles grenseoverskridende klimapåvirkning.

Den viser blant annet at klær og mat kan bli dyrere her til lands, og at vi vil måtte bruke mer penger på bistand i andre land som er utsatt for ekstremvær og humanitære katastrofer.

Flom, tørke og vannmangel er blant de mest akutte risikoene, ifølge rapporten.

– Handler også om sikkerhetspolitikk

– Det jeg er mest bekymret for, er det som rammer den fattigste delen av verdens befolkning, som er effekten av tørke, flom og ekstremværhendelser. Det vil blir den største effekten for flest mennesker, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Han mener det er viktig å synliggjøre at det å redusere klimagassutslipp, også handler om sikkerhetspolitikk.

– Den alvorlige utfordringen handler om at vi må redusere våre egne utslipp så raskt som mulig. Og hvis verden ikke klarer det, må vi forberede oss på en våtere, villere og vanskeligere verden i årene framover, sier Elvestuen.

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen på kontoret første dag

Klimaendringene vil få store konsekvenser også for det norske samfunnet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Dyrere import

Klimaendringer vil også kunne svekke verdens samlede produktivitet, heter det i rapporten.

Det vil blant annet kunne føre til høyere priser på flere handelsvarer, som for eksempel klær og mat.

Det tror Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero, at vi kan gjøre noe med allerede i dag.

– I Norge har vi stor kjøpekraft, så vi vil alltids klare oss. Men vi vil jo merke det når klimaendringer påfører verdensøkonomien stor skade, og endrer forsyningene av viktige varer. Varer vil bli dyrere, og da synes jeg vi bør tenke igjennom om det ikke er bedre å ta merkostnadene som kan ligge i det å omstille oss vekk fra fossil energi. Det er en mye lavere kostnad enn den kostnaden vi vil stå overfor hvis vi lar klimaendringene skje, seier Holm.

Marius Holm leder Zero

– Vi må omstille oss nå, sier daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Internasjonal klimarisiko

Også norske investeringer i utlandet er utsatt for klimarisiko.

– For bedrifter som har store investeringer internasjonalt, så er dette også en rapport som gjør at de må se på klimarisiko i lys av investeringene de har, og klimarisiko målt opp mot den aktiviteten de bedriver, sier Elvestuen.

Holm er enig i at næringslivet må ta fremtidens klimautfordringer inn over seg.

– Hver eneste bedrift har mulighet til å skape endring. Alle beslutningstakere sitter med makt til det. Og hvis alle bruker dette handlingsrommet, til å skape en størst mulig positiv utvikling i klimaarbeidet, så vil faktisk det ha veldig stor betydning, sier Holm.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger