Ny rapport: Lett å skjule kriminelle penger med utenlandske bankkort

Norske myndigheter har store problemer med å bekjempe kriminelle som bruker moderne betalingstjenester til å hvitvaske ulovlige penger. En ny rapport avdekker at problemet er økende.

Minibank

Rask teknologisk utvikling og økende antall tjenester, øker sannsynligheten for bruk av nye betalingstjenester i kriminelle miljøer, som anonyme, utenlandske bankkort.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det er spesielt forhåndsbetalte utenlandske bankkort, altså kort som er fylt opp med penger og ikke er tilknyttet en spesiell bank, som utgjør som utgjør en økende trussel for dem som jakter kriminelle penger.

Det kommer fram i den ferske trusselvurderingen fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES), som er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Jørgen Steen

Leder Jørgen Steen i NTAES er bekymret over at kriminelle personer i Norge bruker utenlandske bankkort til å hvitvaske penger uten å bli avslørt.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi ser at bruken av anonyme, utenlandske betalingskort øker, og har økt over tid. Det er også blitt flere som tilbyr disse de siste årene, sier leder Jørgen Steen i NTAES.

Rapporten konkluderer med at bruk av forhåndsbetalte kort utgjør en høy trussel mot bekjempelsen av økonomisk kriminalitet fremover.

Enkel metode

Metoden for å skjule identiteten bak et utenlandsk betalt kort er enkel, men svært vanskelig å avdekke.

En kriminell person overfører eller plasserer ulovlige penger inn i et utenlandsk selskap. Deretter overføres pengene til en utenlandsk bank, gjerne i et skatteparadis. Så settes penger inn på et forhåndsbetalt, utenlandsk bankkort som ikke har krav til identitet og rapportering. Kortet kan da brukes med liten risiko i Norge.

– Personen oppnår da å kunne bruke sine kriminelle penger i Norge, og det er vanskelig å avdekke hvem som står bak, og hvor pengene kommer fra, sier Jørgen Steen.

Pengene er på denne måten hvitvasket.

Hvitvaskingssirkel

Illustrasjon som viser hvordan selskaper eller personer i Norge kan skjule transaksjoner og pengeoverføringer via utenlandske selskaper, banker og anonyme kredittkort.

For lett å slippe unna

Det har blitt større fokus på å bekjempe denne typen kriminalitet i politiet og de andre etatene som kontrollerer dette.

I 2016 ble det avdekket 200 anonyme, utenlandske betalingskort, som hadde et forbruk på om lag 40 millioner kroner.

Myndighetene får stadig bedre innrapportering fra bankene og bruk av store kontantbeløp rapporteres inn, men de frykter at pengestrømmene skal ta nye, skjulte veier med de nye teknologiske mulighetene.

NTAES tror likevel at mange som bruker metoden, aldri blir avslørt.

– Hvor lett er det å slippe unna?

– Det vet jeg ikke om jeg vil svare på. Vi har spesialistmiljøer, men de er små, sier leder Jørgen Steen.

– Det du prøver å si er at det er for lett?

– Det er nok det jeg prøver å si.

SISTE NYTT

Siste meldinger