Ny rapport: Foreslår å korte ned eksamensperioden til fem dager

Eksamensperioden bør flyttes til slutten av skoleåret for å utnytte studietiden bedre, og elevene bør få vite hvilke fag de skal ha skriftlig eksamen i tidligere, mener utvalg.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har mottatt rapporten fra arbeidsutvalget som har kommet med forslag til hvordan skoleåret kan organiseres.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NPK

Dersom eksamensperioden flyttes mot slutten av året og kortes ned til fem dager, vil elevene få mer tid til undervisning, skriver et arbeidsutvalg, nedsatt av Kunnskapsdepartementet, i en rapport som ble lagt frem torsdag.

– Utgangspunktet vårt var at alle elever skal få de timene de har krav på, at det skal være meningsfull undervisning i de timene, og at elvene ikke plutselig har fire uker hvor det ikke skjer noe på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han sier at han nå vil bruke tid på å sette seg inn i rapporten og anbefalingene fra arbeidsgruppen før han konkluderer.

Går glipp av undervisning

I fjor la Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) frem en rapport som viste mange elever ikke får det antall timer med undervisning, som de har krav på.

Rapporten pekte på at eksamensperioden var den viktigste grunnen til at undervisningstimene falt bort.

På bakgrunn av denne rapporten fikk et utvalget i oppgave å finne løsninger på dette problemet, og denne uken mottok kunnskapsministeren arbeidsgruppens anbefalinger.

Eksamen etter 17. mai

Arbeidsgruppen, som består av Elevorganisasjonen og lærerorganisasjoner har blant annet vurdert om eksamen bør flyttes til før 17. mai, men har konkludert med at dette ikke er god løsning.

De mener det er feil å ta hensyn til russefeiringen når skoleåret og eksamensperioden skal planlegges.

Arbeidsgruppen foreslår en løsning der undervisningstiden forlenges med en uke mot at eksamenstiden kortes ned og flyttes mot slutten av skoleåret.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet har utvalget lagt frem tre ulike modeller.

  1. Omfanget og fordelingen av eksamener mellom trinnene som i dag: Tre skriftlige eksamener og en muntlig eksamen for Vg3, en eksamen for Vg2 studieforberedende program og en eksamen for 20 prosent av elevene på Vg1 studieforberedende. Eksamen i alle trekkfag for Vg3 blir gjennomført i løpet av to eksamensdager, med to alternative opphavsrett for alle de sentrale programfagene.
  2. En jevnere fordeling av eksamener mellom trinnene: Alle elever på studieforberedende utdanningsprogram skal ha en eksamen på Vg1. På Vg3 reduserer en fra tre til to skriftlege eksamener. Det samlede omfanget av eksamen vil være som i dag for 80 prosent av elevene på studieforberedende program. Det blir en økning i eksamener for yrkesfag.
  3. Seks eksamener for elevene på studieforberedende program: En eksamen for alle elever på Vg1, to eksamener (norsk sidemål og ett annet fag) på Vg2, og to skriftlege og en muntlig eksamen på Vg3. Dette alternativet synliggjør sidemål på Vg2 og elevens programfag på Vg3. Forslaget er aktuelt dersom vurderingsordningene i norsk blir endret i forbindelse med fornyingen av læreplaner. Arbeidsgruppen mener denne modellen er mest interessant.

SISTE NYTT

Siste meldinger