Hopp til innhold

Ny rapport: Flere gutter melder om psykiske helseproblemer

Stadig flere gutter sier de sliter med psykiske helseplager. Skolepress og kroppspress kan være noen av årsakene.

Depresjon

Kroppspress gjør seg nå også gjeldende blant gutter. Dette er en ny tendens.

Foto: Colourbox

Omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager øker, og økningen er markant viser årets Ungdata-rapport fra NOVA og OsloMet, gjennomført av forsker Anders Bakken.

Nærmere 30 prosent av jentene opplyser dette, og nærmere 11 prosent av guttene melder om psykiske helseproblemer.

Kroppspress gjør seg nå også gjeldende blant gutter. Sosiale medier og et økende fokus på kropp, trening og kosthold gjør at dette oppleves som stressende for flere gutter.

Psykologspesialist Per Are Løkke har et tjuetalls ungdommer til samtale hver uke. Løkke forteller at guttene ikke snakker på samme måte om problemene sine som jentene.

– Det er veldig tett innpå. Det kjenner på det og snakker om det, mens gutter skyver det litt mer bort, men det er jo der. Alle de guttene jeg snakker med kan snakke om sine ting, men det tar litt mer tid å komme innpå, sier han.

Guttene oversett

Forsker ved OsloMet, Ingunn Marie Eriksen, mener guttene har blitt oversett, og understreker at hun baserer seg på fjorårets rapport «Stress og press blant ungdom».

– Det er viktig å være klar over, for guttene har fått veldig lite oppmerksomhet i denne sammenhengen sammenlignet med jenter. Nå ligger det på cirka 11 prosent av guttene på videregående som melder om et høyt nivå av plager, sier hun til NRK.

Eriksen forteller at tallet ikke er like høyt på ungdomsskolen.

Per Are Løkke mener der et for stort ytre press på de unge og at det kan bli for mye som skal inn i hverdagen. Så mye at de unge ikke får tid til å tenke og fordøye opplevelsene.

– De ytre tingene blir viktigere enn å få tid og rom til å komme inn i seg selv, og finne et feste i egen personlighet, sier han.

I undersøkelsen kommer det frem at det er mindre fremtidsoptimisme og lavere skoletrivsel blant elevene i ungdomsskolen og i videregående.

Tre av fire unge forteller i en ny undersøkelse av de har tatt og sendt nakenbilder av seg selv.

De ytre tingene blir viktigere enn å få tid og rom til å komme inn i seg selv, og finne et feste i egen personlighet, sier psykologspesialist Per Are Løkken

Foto: Mia Oshiro Junge / NTB scanpix

De fleste trives

Årets rapport er den sjette nasjonale rapporten som årlig utgis av ungdatasenteret ved OsloMet-storbyuniversitetet.

Den viser at de aller fleste ungdommer trives og er godt fornøyd med foreldrene sine, med vennene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor.

De aller fleste har en aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og samvær med jevnaldrende preger hverdagen.

AKTUELT NÅ