Ny rapport: – Én av fire barn sitter «stille» i barnehagen

Målinger av aktivitetsnivået til over hundre barnehagebarn viser at en fjerdedel av barna satt mye i ro. – Bekymringsfullt, sier forsker.

Isalill (4) og Aurora (3) i Strekkoden barnehage i Oslo

Isalill (4) og Aurora (3) virker ikke være av de stillesittende typene, da NRK treffer dem i Strekkoden barnehage. Men målinger viser at en gruppe barn ikke oppfylte helsemyndighetenes anbefaling om aktivitet.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Det er bekymringsfullt at en fjerdedel av barna har svært lavt aktivitetsnivå og er mye stillesittende, noe som kan påvirke deres helse både i barndommen og videre i livet. Vi vet at lite aktive barn har stor risiko for å bli inaktive som voksne.

Det sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge og ved Norges idrettshøgskole, Eivind Andersen.

Han har utarbeidet den vitenskapelige artikkelen «Barn i Bevegelse» hvor han i samarbeid med Sandefjord kommune har målt aktivitetsnivået til 111 tre- og fireåringer i løpet av en barnehageuke.

Resultatene viser to hovedfunn: I snitt hadde barna 58 minutter moderat til hard fysisk aktivitet daglig, og de oppfyller dermed anbefalingen til helsemyndighetene.

Det andre funnet er at selv om barna i snitt er nok i aktivitet, så hadde en fjerdedel av barna et svært lavt aktivitetsnivå og var mye stillesittende.

– Ikke gunstig

Gruppen med fysisk inaktive barn var heller ikke mer aktive når de var ute, slik de andre barna var.

– Man må prøve å identifisere barna som er inaktive og rette tiltak mot dem. Når de andre barna kommer ut tar de i bruk lekeområdet og leker og herjer, men det gjør ikke denne gruppen. De er ikke naturlig fysisk aktive, sier Andersen.

– Hva kan være årsaken til det?

–– Det kan rett og slett være at vi er forskjellige som mennesker. Noen barn er mer undrende og pusler med sitt og det skal de jo få lov til, men mye stillesitting og lite aktivitet er ikke gunstig for helsen i det lange løp.

– Er målingene gode nok for å si noe om norske barn generelt?

– Dette er alltid noe vi forskere er forsiktige med å si. Men trolig er det ikke så stor forskjell på barn i Vestfold og i resten av landet, sier Andersen.

– Aktivitet = verdens billigste medisin

Helsedirektoratet har ikke gjort egne målinger av fireåringer, men av eldre barn. Tendensen er at jo eldre barna blir, jo mer inaktive blir de.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Jakob Linhave sier for mye stillesitting som barn kan føre til at man forblir inaktiv som voksen og at man dermed kan pådra seg livsstilsykdommer.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Jakob Linhave mener de ferske målingene viser at en stor andel barn er stillesittende.

– Det er en uheldig utvikling, og en trend det er viktig man tar tak i og snur. Det er viktig at barnehagene er med å legge til rette for gode vaner tidlig i livet. Vi vet at gode vaner starter tidlig i livet, slik at det er lettere å ta disse med seg senere i livet.

– Vi vet at fysisk aktivitet forebygger sykdom – det er verdens billigste form for medisin, sier Linhave.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger