Ny optimisme over at en hiv-pasient skal være kurert

– Det er grunn til å være optimistisk, men nå må det forskes videre, sier overlege og spesialist i infeksjonssykdommer om at en hivpositiv mann fra Storbritannia skal ha blitt kurert.

Timothy Ray Brown

Timothy Ray Brown ble kurert for hiv for over ti år siden. Nå melder forskere at en mann fra London også skal ha blitt frisk.

Foto: Manuel Valdes / AP

12 år etter at den første hivpositive personen ble kurert, skal forskere ha kurert en ny hiv-pasient. I 18 måneder har mannen vært hivfri uten virushemmede medisiner, skriver magasinet Nature.

– Entusiastisk og realistisk

Overlege og spesialist i infeksjonssykdommer Marius Trøseid, sier til NRK at man på 1990-tallet nesten hadde gitt opp å finne en kur mot hiv.

Overlege Marius Trøseid

Overlege Marius Trøseid vil ikke anslå hvor langt vi er unna en kur for hiv.

Foto: Marit Kolberg / NRK

– Fram til da hadde det vært en dødelig sykdom, men nå kan man leve et godt liv med bremsemedisiner. Nå ser det ut til at to personer er blitt kurert på samme måte. Det gir grunn til å være optimistisk, sier han.

Trøseid understreker at det er viktig å huske en god dose realisme oppi entusiasmen.

Fikk beinmarg fra en hivresistent

Pasienten fikk hivdiagnosen i 2003, og begynte i 2012 å ta medisiner for å kontrollere viruset. Fire år senere fikk han en beinmargstransplantasjon for å behandle en kreftsykdom. Det viser seg at beinmargen kom fra en donor som hadde en genmutasjon som var naturlig resistent mot hiv.

Ifølge forskerne har rundt én prosent av befolkningen denne doble mutasjonen som er immun mot de fleste hivvirus. Den forekommer hos folk som stammer fra nordeuropeere, og som har arvet en mutasjon fra begge foreldre.

Beinmargen endret mannens immunforsvar. Forskerne mener den nye beinmargen, fra riktig donor, var årsaken til at mannen ble frisk.

Indiske hiv-AIDS-akltivister

FN-organisasjonen UNAIDS anslår at rundt 37 millioner mennesker i dag lever med hiv. Med de rette medisinene er det en sykdom mange kan leve godt med.

Foto: Bapi Roy Choudhury / AFP

Den hivpositive mannen sluttet frivillig å ta hivmedisin for å se om viruset kom tilbake. Vanligvis må hivpositive ta medisin hver dag livet ut for å holde viruset i sjakk. Når man stopper med medisinen, vil viruset vende tilbake vanligvis innen to til tre uker.

18 måneder etter at han stoppet å ta medisinen, har viruset fortsatt ikke kommet tilbake.

Tror ikke benmargstransplantasjon er løsningen

Overlege Trøseid forteller om et annet tilfelle der et barn så ut til å være kurert for sykdommen, men der viruset kom tilbake etter to-tre år.

– Vi vet at viruset kan gjemme seg mange steder i kroppen. Men nå ser vi et potensial, og det er viktig å forske videre nå, sier han.

Trøseid vil ikke anslå hvor lang tid det kan ta å finne en kur mot hiv.

– Og jeg tror ikke løsningen er å gi benmargstransplantasjon, det har for mange bivirkninger og for stor risiko for død. Den kunnskapen vi får nå, kan eventuelt brukes til genterapi og immunterapi: at man kan jobbe med immunforsvaret, slik at det kan angripe sykdommen, sier han.

– Håper kunnskapen kan brukes

Også i organisasjonen HivNorge er det en forsiktig optimisme over denne nyheten.

Anne-Karin Kolstad

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HIVNorge håper ny forskning vil bringe vitenskapen nærmere en kur mot hiv.

Foto: HivNorge

– Vi er kjent med denne saken, men den er helt spesiell, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge.

Hun sier at det å finne en slik donor, og så gjennomføre en så risikabel operasjon, ikke er noe mange kan gjøre.

– Men det kan bli spennende å se om denne kunnskapen kan brukes til noe mer. Folk som lever med hiv i dag, er såpass godt medisinert at de ikke kan smitte andre. De kan også trygt få barn. Dette vil kanskje ha noe å si for fremtidig behandling, sier hun til NRK.

Resultatet av den nye studien skal presenteres på en hiv-konferanse i Seattle.

SISTE NYTT

Siste meldinger