Hopp til innhold

Ny lov skal hindre fremmedkrigere ved å frata dem passet

Regjeringen sender ut et lovforslag på høring som skal gjøre det enklere å frata reisedokumenter og pass fra de personene som politiet tror skal begå terror i utlandet. Forslaget får støtte fra Arbeiderpartiet, men slaktes av terrorforsker.

Anders Anundsen
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Utgangspunktet er at det må foreligge objektive funn som viser at det er sannsynlig at vedkommende skal reise til et konfliktområde for å bidra i terroraksjoner, forteller justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til NRK.

Det nye forslaget til regjeringen berører kun retten til pass og nasjonalt ID-kort med reiserett, og vil ikke få konsekvenser for personens norske statsborgerskap

Justisministeren håper at det vil bidra til at færre nordmenn lar seg motivere til å reise til konfliktområder og delta i konflikthandlinger.

Regjeringen sender nå ut et lovforslag på høring som skal gjøre det enklere å frata reisedokumenter og pass fra de personene som politiet tror skal begå terror i utlandet. Forslaget får støtte fra Arbeiderpartiet, men slaktes av terroforsker.

Minst 90 personer har reist fra Norge til Syria for å bli fremmedkrigere de siste årene. Dem har man ikke hatt mulighet til å stanse.

– For komplisert i dag

– I dag er det mer komplisert å hindre dem som vil dra. Det er strengere krav til sannsynlighetsovervekt, og det er viktig for oss at vi har virkemidler som ligger på et litt lavere bevismessig krav enn det som er i dag, sier Anundsen.

Han påpeker likevel at det i arbeidet med utformingen av den nye loven har vært viktig å sikre rettssikkerheten og ivareta menneskerettighetene.

– Derfor er dette enkeltvedtak som skal begrunnes, de kan påklages og trekkes inn for domstolen. De har også begrenset varighet i inntil ett år, sier han.

Forsker Lars Gule mener det må bli mer islamundervisning

Lars Gule er svært kritisk til det nye lovforslaget og mener det svekker rettssikkerheten til norske borgere kraftig.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Terrorforsker: – Kan føre til mer ekstremisme

«Hvorfor ikke internere folk, hvorfor ikke fengsle? Hvis det er slik at situasjonen er så alvorlig at her må noe gjøres, så er det jo bare å putte folk i fengsel,» spør terrorforsker Lars Gule retorisk når NRK viser han det nye lovforslaget fra regjeringen.

– Nei, for vi gjør ikke slikt, svarer Gule selv.

Han sier at forslaget svekker rettsvernet for norske borgere, og at utviklingen derfor er uakseptabel. Loven gjør oss ikke tryggere, den vil ikke forhindre terror, mener forskeren.

– Denne typen mistenkeliggjøring av personers motiver uten solid bevismessig grunnlag, kan nettopp føre til at flere føres inn i ekstreme opposisjoner, sier Gule til NRK.

Hadia Tajik (Ap)

Hadia Tajik (Ap) sier lovforslaget fra regjeringen er et nødvendig forslag som de ikke vil ha problemer med å støtte.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Støtte fra Ap

Men Anundsen får derimot støtte fra Arbeiderpartiet, som absolutt ser grunnlag for å støtte det nye lovforslaget.

– Dette er et nødvendig tiltak. Når det er personer som planlegger å bli fremmedkrigere, og politiet har god grunn til å tro det, så trenger politiet bedre virkemidler for å forhindre det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NRK.

– Er det greit at det ikke går veien om domstolene?

– Så lenge den det gjelder kan klage til rettsvesenet i ettertid, er det ingen grunn til å forsinke politiets arbeid med å legge inn domstolskontroll i forkant av en sånn sak som dette, sier Tajik.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger