Ny lov kan gjøre det mulig å felle flere ulv

Regjeringen vil endre naturmangfoldloven om lisensfelling av ulv, bekrefter klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Det vil gjøre det mulig å felle flere ulv.

Regjeringen vil åpne for å øke lisensfellingen av ulv. Miljøminister Vidar Helgesen holder pressekonferanse.

Lovendringen vil gi rovviltforvaltningen mulighet til å felle flere ulv. Det gir bedre sammenheng mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

– Gjeldende rett ikke gir grunnlag for de lisensfellinger som det var snakk om før jul, seir klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han mener at med en ny hjemmel vil det være større mulighet for at lisennfellinger da kan gjennomføres.

Det har vært flere harde runder for klima- og miljøminister Vidar Helgesen i vinter. 31. januar måtte han møte i Stortinget og fikk hard kritikk både fra sine egne og opposisjon om hvordan ulvesaken har vært håndtert.

– Forvaltningen av ulv må skje innenfor lovens rammer. Nå fremmer vi forslag om å ta inn en ny lovbestemmelse om lisensfelling i naturmangfoldloven, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han mener det vil utvide muligheten til lisensjakt på ulv og på denne måten skape bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Noen flere ulv kan felles

Lovhjemmelen som nå foreslås gir forvaltningen en større fleksibilitet når det gjelder å felle ulv. Samtidig er det ikke nok til å åpne for at det hele antallet ulv over dagens bestandsmål kan tas ut.

Lovhjemmelen som foreslås vil gi rovviltforvaltningen mulighet til å ta ut et lite antall ulv basert på hensyn til blant annet rekreasjon og kultur.

Det er også viktig at de generelle vilkårene i loven må fortsatt være oppfylt.

Helgensen mener det er viktig i dag å ha en mulighet til å drive forvalting i ulvesonen.

– Den muligheten er vanskelig i dag, sier Helgesen.

Har fått ekspert hjelp

Etter at Helgensen fikk beskjed fra Stortinget om å komme tilbake med en ny vurdering, har Klima- og miljødepartementet fått hjelp fra ledende eksperter på området.

Miljø- og folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler har uttakt seg om deres vurderinger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltning av ulv.

– Vi har hatt en åpen prosess der alle fikk mulighet til å komme med juridiske innspill om felling av ulv. Alt fra beitenæring til skogeiere, miljøvernere, professorer, utmarkskommuner og privatpersoner har sagt sin mening, sier Helgesen.

Han sier at etter en grundig vurdering har vi konkludert med at det ikke er tilstrekkelig hjemmel til lisensfelling av ulv slik situasjonen er nå.

– Dersom det er et ønske om mer fleksibilitet i forvaltningen av ulv, må det gjøres lovendringer, sier Helgesen.

Venstre reagerer

Venstres Ola Elvestuen reagerer på at miljøministeren skal ha fått flertall for en lovendring som åpner for å skyte mer ulv. Han mener det bryter med samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF.

Ola Elvestuen
Foto: VARFJELL, FREDRIK / NTB SCANPIX

Venstres stortingsrepresentant, Ola Elvestuen, skriver i en kommentar på Facebook at å endre Naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv er et brudd på samarbeidsavtalen mellom Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti:

«Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre Naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv. Det har Venstre ikke tenkt til å la ham gjøre. Det står i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti KrF at Naturmangfoldsloven ligger fast, og det er regjeringen nødt til å forholde seg til.»

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre heter det i punkt 4e at «naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås».

– Vi er svært opptatt av respekten for samarbeidsavtalen, sier Helgesen.

Han sier at en endring av loven er helt i overensstemmelse med Bern-konvensjonen.

– Vi har hatt og har en god dialog med Venstre. Det vil være opp til stortinget og tempo i behandling av saken om det vil være mulig å lisensfelle i år, sier Helgesen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger