Hopp til innhold

Slik skal Høie rydde opp i reservasjonssaken

For knappe to uker siden skrotet helseminister Bent Høie (H) reservasjonsordningen. Til gjengjeld får KrF en bred utredning om samvittighetsfrihet.

Reservasjonsrett, Høie

NY ORDNING: Forrige fredag trakk helseminister Bent Høie (H) forslaget om en reservasjonsordning for fastleger. Onsdag klokken 13 presenterer han alternativet.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Sent i går kveld gjorde regjeringspartiene og KrF den siste finpussen på kompromisset som skal erstatte reservasjonsforslaget. Etter det NRK får opplyst går regjeringen inn for at:

  • Fastleger ikke lenger skal henvise til abort
  • Samvittighetsfrihet for flere yrkesgrupper skal utredes
  • Det skal opprettes et gratis telefonnummer for abortopplysning

Fredag 25. april hasteinnkalte Bent Høie pressen for å fortelle at han droppet det omstridte lovforslaget om å la fastleger nekte å henvise til svangerskapsavbrudd.

Som NRK fortalte allerede samme dag, vil alternativet regjeringen presenterer senere i dag trolig innebære at fastleger ikke lenger skal skrive under på kvinnens begjæring om svangerskapsavbrudd.

Tanken er at når rollen som henviser faller bort, slipper de såkalte samvittighetslegene å handle i strid med sin egen overbevisning. Samtidig unngår kvinnen å måtte forholde seg til om hennes lege reserverer seg eller ikke.

Samvittighetsfrihet også for andre yrkesgrupper

Høyre har fått massiv kjeft fra opposisjonen, velgerne og egne lokalpolitikere etter at det ble kjent at regjeringen hadde inngått en avtale med KrF om at fastleger skal få mulighet til å reservere seg i spørsmål som angår liv og død.

Etter at planene om en reservasjonsordning ble skrinlagt, har Høie og KrF vært klare på at også samvittighetslegene skal ivaretas. Etter det NRK erfarer har KrF nå fått gjennomslag for at spørsmålet om samvittighetsfrihet skal utredes.

Utredningen skal ikke kun gjelde fastleger eller abort, men favne bredt. For KrF er det viktig at samvittighetsfrihet ses på som et viktig gode i et åpent og inkluderende samfunn. Utredningen skal derfor også se på andre yrkesgrupper enn leger.

Uklart om abortloven må endres

Det kommer altså ingen fiks ferdig løsning på hvordan staten skal håndtere at leger eller andre nekter å utføre visse handlinger fordi de mener at det strider med sin egen samvittighet.

Det er heller ikke klart om endringene Høie foreslår når det gjelder fastlegens rolle i aborthenvisning må ut på en ny høring.

Abortloven fra 1978 slår fast at abort er selvbestemt før 12. uke. Kvinnen bestemmer, ikke legen. Loven sier også at kvinnen kan oppsøke sykehuset direkte dersom hun ønsker det.

Men dersom en abortsøkende kvinne velger å gå til sin egen fastlege først, er dagens ordning slik at både hun og legen skriver under på et skjema som heter «Begjæring om svangerskapsavbrudd». Der står det blant annet:

Den lege som har skrevet under nedenfor har gitt meg opplysninger om inngrepets art og medisinske virkninger, og legen har spurt om jeg ønsker informasjon og veiledning om hvilken bistand samfunnet kan gi meg dersom mitt svangerskap fører til alvorlige vansker.

Skjema for begjæring om svangerskapsavbrudd

Det er nettopp denne underskriften reservasjonslegene opplever som vanskelig.

– Mange fastleger opplever at de med den signaturen bekrefter intensjonen om at det skal utføres et svangerskapsavbrudd, sa Olav Fredheim i Norges kristelige legeforening til NRK i mars.

Formuleringene i skjemaet bygger på bestemmelser i abortloven om at legen skal gi kvinnen informasjon om inngrepet. Dersom den gravide ber om råd, skal hun også få vite hva slags hjelp samfunnet kan tilby henne dersom graviditeten skaper «alvorlige vansker».

Videre slår abortlovens paragraf 6 fast at legen skal sende en skriftlig henvisning til institusjonen som skal utføre aborten.

Dersom inngrepet kan foretas før utgangen av tolvte svangerskapsuke skal legen, når kvinnen har mottatt opplysninger, informasjon m.v. (...), straks sende begjæringen sammen med en skriftlig henvisning, til den avdeling eller annen institusjon hvor inngrepet skal utføres.

Abortloven § 6

Forrige fredag kunne ikke Høie svare på om den nye ordningen innebærer en lovendring som må ut på en ny høring.

Det er foreløpig ikke klart om regjeringen går inn for å endre formuleringene i abortloven før man kan innføre en ordning der legene ikke lenger skriver under på en begjæring om abort.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger