Hopp til innhold

Ny kvinnebiskop i Hamar

Etter det NRK erfarer, blir Solveig Fiske ny biskop i Hamar etter Rosemarie Köhn.

Solveig Fiske
Foto: Falch, Knut / Scanpix

Kulturminister Trond Giske vil utnevne Fiske under Kongen i statsråd kl. 11 i dag.

Fiske fungerer for tiden som personalsjef ved bispekontoret i Hamar, og hun vil altså etterfølge sin snart avgåtte sjef i bispestolen.

Solveig Fiske er sogneprest i Løten, og har ord på seg for å være en raus vestlandsdame, som er svært godt likt.

Hun har tidligere uttalt at dersom hun blir den nye biskopen i Hamar, vil hun arbeide for en mest mulig åpen kirke.

- Jeg ønsker å være en raus og tydelig og åpen kirkeleder som holder kirkedørene vidåpne for folk, sa sognepresten i vår.

Skapte bråk

Dette inkluderer også homofile og lesbiske, og hun har som prest vært med i en støttegruppe for homofile.

- Da jeg kom ut som menighetsprest tidlig på 80-tallet, ble jeg spurt av to homofile menn om jeg og min mann ville være med i ei støttegruppe for unge homofile. Det høres rart ut i dag, men da syntes jeg det var skummelt,  har fortalt Fiske til NRK.

Hun tok også opp homofiles sak på Kirkemøte tidlig på 90-tallet og skapte da rabalder.

Fiske mener at statens rolle i kirken har vært viktig, fordi det blant annet var den statlige styringen som sørget for at det ble åpnet for kvinnelige prester i Norge.

Og hun mener det er viktig at både prester og biskoper utfordrer kirken innenfra, slik Rosemarie Köhn har gjort.

Toppet av Kirkerådet

Fiske var Kirkerådets anbefaling til kulturminister Giske. Av landets sittende biskoper fikk hun to to førstestemmer, en andrestemme og seks tredjestemmer.

Ved den rådgivende avstemningen blant menighetesrådene, prestene og andre vigslede i Hamar bispedømme, landets proster og teologiske professorerer fikk domprost Per-Otto Gullaksen i Borg og fungerende biskop i Hamar, Sevat Lappegard (prost i Elverum) flest stemmer.

Av kun menighetene var Lappegard og Fiske mest ønsket, både i Hedmark og Oppland.

Gullaksen trakk senere trukket sitt kandidatur.

Fra Vestlandet

Solveig Fiske er født den 26.oktober 1952 og kommer fra Frei på Nordmøre. Hun tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske menighetsfakultetet i 1980.

Hun hadde sin første stilling som konsulent hos Kirkerådet i 1981, før hun i 1982 ble residerende kapellan i Elverum. I 1994 ble hun sogneprest i Løten. Siden i fjor har har hun midlertidig jobbet ved bispekontoret med personalspørsmål.

Fiske vil overta som biskop 1. november, da 31. oktober formelt er Rosemarie Köhns siste dag som biskop.

Det blir trolig ikke utnevnt ny biskop i Sør-Hålogaland i dag.

AKTUELT NÅ