NRK Meny
Normal

Nordre Buskerud politidistrikt får kritikk - igjen

Politidistriktet som hadde ansvar for politiaksjonen på Utøya 22. juli 2011 får ny kritikk – nå for manglende redningsplaner og avklaring av roller og ansvar.

Politidistriktet som hadde ansvar for politiaksjonen på Utøya 22. juli 2011 får ny kritikk – nå for manglende redningsplaner og avklaring av roller og ansvar.

NETT-TV: Politimester i Nordre Buskerud, Sissel Hammer, må igjen tåle kritikk. Denne gangen for redningsarbeidet i politidistriktet.

Det kommer frem i en ny tilsynsrapport fra Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Nordre Buskerud politidistrikt får kritikk og pålegg om utbedringer på de samme punktene som ble avdekket under forrige tilsyn i oktober 2009. Det er fire og et halvt år siden, og nå blir kritikken gjentatt i en ny tilsynsrapport.

I mellomtiden har politidistriktet også fått kraftig kritikk for håndteringa av politiaksjonen på Utøya 22. juli 2011.

Denne gangen handler kritikken om redningsarbeidet i politidistriktet. Redningsplanene er ikke slik de skal være, ansvar og roller er ikke avklart og det blir også påpekt at distriktet er sårbart når det gjelder å takle større hendelser, ifølge rapporten.

Seniorrådgiver i First House, Steinar Flaa, er spesialist i strategisk krisehåndtering og kriseledelse. Han har sett tilsynsrapporten fra Hovedreningssentralen Sør-Norge. Han ønsker ikke å kommentere den konkret, men sier det er helt avgjørende med gode og oppdaterte kriseplaner.

– Uten planer kan viktige beslutninger bli utelatt, tiden kan gå uten at man iverksetter de riktige tiltakene og i ytterste konsekvens kan menneskeliv gå tapt helt unødvendig, sier Flaa til NRK.

Tilsynet mener det er et alvorlig funn at redningsplanverket ikke er revidert og lokalt forankret. Dette med bakgrunn i at dette også var et hovedfunn under forrige tilsyn den 15.10.2009.

Tilsynsrapport fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Få fortløpende nyhetsoppdateringer i Nyhetssenteret til NRK

Lite og sårbart politidistrikt

Politimester Hans Vik

GIR KRITIKK: Leder for Hovedredningssentralen Sør-Norge og politimester i Rogaland, Hans Vik, har ansvar for tilsynsrapporten.

Foto: NRK Rogaland

Hovedredningssentralen har funnet flere avvik, og slår blant annet fast at politidistriktet har utfordringer for «å få utført nødvendige oppgaver innen redningstjenesten», som det står i tilsynsrapporten. Grunnen til det er at politidistriktet har utfordringer med kapasitet og ressurser, og at de dermed er sårbare når det skjer større hendelser.

Hovedredningssentralen Sør-Norge, som blir ledet av politimesteren i Rogaland, har nylig ført tilsyn med flere politidistrikt.

– Nordre Buskerud politidistrikt har noen utfordringer, og det har vi påpekt i rapporten. De har forsikret oss om at de har tatt tak i det vi har påpekt. Det har skjedd mye bra utvikling i politidistriktet etter terrorangrepet 22. juli, så jeg er sikker på at de også vil få dette på plass, sier Hans Vik, leder for Hovedredningssentralen Sør-Norge, til NRK.

Det er politiet som har ansvar for alle redningsaksjoner i sine områder, og det er politimesteren i hvert enkelt distrikt som har ansvar for det som blir kalt for lokal redningssentral (LRS). Det er LRS Hovedredningssentralen har ført tilsyn med, og det er kun redningsarbeidet i distriktet som er evaluert. Ledere i de andre nødetatene og i andre offentlige etater er også representert i LRS, og har ansvar for sine områder (se egen faktaboks).

Tilsynet observerer at distriktet har en utfordring hva gjelder robusthet, her under kapasitet og ressurser, for å få utført nødvendige oppgaver innen redningstjenesten.

Tilsynsrapport fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Hammer: – Vi tar kritikken på alvor

Politimesteren i Nordre Buskerud politidistrikt, Sissel Hammer, sier hun tar kritikken som kommer i tilsynsrapporten på alvor.

– Det er påpekt forhold som vi burde hatt på plass, og det er vårt klare måle å få dette på plass så fort som mulig, sier Hammer.

– Er det alvorlig at planer for redningsaksjoner ikke er på plass?

– Vi mener at dette ikke har betydning når det gjelder ivaretakelse av liv og helse. Men planene må selvsagt på plass, sier Hammer.

– Men det samme ble påpekt allerede under forrige tilsyn i 2009?

– Ja. Og vi har et planverk, men det er ikke revidert.

Sissel Hammer startet i jobben som politimester tre måneder før terrorangrepet. Hun har i tiden etter 22. juli fått massiv kritikk for måten hun har håndtert saken på.

19. november 2012 ble hun og flere andre toppledere i politiet kalt inn til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Nåværende justisminister Anders Anundsen (Frp) var leder for denne, og i høringen listet han opp alle momentene han mente politimester Hammer ikke hadde oversikt over under terroren 22. juli:

  • Kjennskap til kriseplanverk
  • Oversikt over kompetanse hos hennes egne mannskaper
  • Kjennskap til lokalmiljøet
  • Kjennskap til stabsarbeid

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt sier opplæringen av politimestrene kunne ha vært bedre.

NETT-TV: Anundsen griller Hammer om manglende ledelse i 22. juli-høring. Beklager teknisk feil med lyden.

– Tar politidistriktet kritikken inn over seg?

– Etter 22. juli har vi jobbet systematisk med redning og beredskap. Vi har bygget om operasjonssentralen og stabsrommet, vi har oppbemannet operasjonssentralen og vi har gjort oss klare til å ta imot nødnett nå i mai. Vi har gjennomført to fullskalaøvelser, og hatt flere kurs for våre ansatte i 2013. Vi har gjort det vi kan for å bli litt bedre for hver dag som går, men jeg har fortsatt mange arbeidsoppgaver å ta fatt på fremover, svarer Hammer.

Samvirket fungerer godt på taktisk og operativt nivå. Det er imidlertid et forbedringspotensial på strategisk nivå hvor også rolle og ansvar må avklares.

Tilsynsrapport fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Politidirektoratet: – Vi er kjent med at de har problemer

Kaare Songstad

KLAR OVER UTFORDRINGENE: Avdelingsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet sier de vet at Nordre Buskerud ikke er robuste nok når det gjelder gjennomføring av de største redningsaksjonene.

Foto: NRK

NRK har også vært i kontakt med Politidirektoratet, som har ansvar for politidistriktene.

– Nordre Buskerud er et av våre minste politidistrikt og det er kjent for oss, og har vært kjent gjennom lang tid, at de har problemer med å være robuste nok når det gjelder planlegging og gjennomføring av de største aksjonene, sier avdelingsdirektør Kaare Songstad.

Han leder beredskapsavdelingen i Politidirektoratet. Songstad sier til NRK at Nordre Buskerud politidistrikt nå jobber med å utbedre punktene som blir påpekt i tilsynsrapporten.

– Jeg snakket med politimesteren, og de har en god plan for dette, men dette er åpenbart noe de må fokusere på også i fortsettelsen.

Politimester i Nordre Buskerud, Sissel Hammer, mener sammenslåing av politidistrikter vil bedre situasjonen, i alle fall for hennes del.

– Vi er ett av de minste distriktene i landet. Vi har mange flinke folk, men vi er sårbare. Vi trenger sterkere og mer robuste fagmiljøer, så jeg ser frem til en politisk beslutning når det gjelder organiseringen av norsk politi. Jeg mener vi gjør så godt vi kan ut ifra de ressursene vi har, men vi er absolutt sårbare, sier Hammer.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger