Ny gransking: Håndteringen av varsleren i Monika-saken skal gjennomgås

Politiledelsens håndtering av Monika-saken skal nå granskes av enda et organ. Justisdepartementet har fredag engasjert et uavhengig advokatkontor for å gå gjennom behandlingen av varsleren internt i politiet.

Robin Schaefer og politidirektoratet

VARSLER: Håndteringen av varsleren Robin Schaefer skal nå gjennomgå en ekstern gransking hos advokatkontoret Wiersholm.

Foto: Helge Skodvin/Kjetil Grude Flekkøy / Helge Skodvin

Etter at politietterforskeren Robin Schaefer hadde forsøkt å bli fullverdig hørt og trodd på internt i politiet i nesten et år fikk han på høsten 2014 hjelp av en advokat.

Advokat Jens-Ove Hagen sendte på vegne av Schaefer i november et brev til politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt.

Brevet inneholdt en klar beskjed om at politimannen måtte håndteres skikkelig, og at de måtte ta en kritisk gjennomgang av hvordan en varslersak var mottatt internt i politiet.

Granskes av erfarne advokater

Med bakgrunn i dette ba ledelsen ved politihuset i Bergen om bistand fra Politidirektoratet, og de bestemte at en ekstern gjennomgang måtte til.

Jan Fougner

SKAL GRANSKE: Advokat og kjent gransker Jan Fougner har fått oppdraget med å gå politiledelsen etter i sømmene.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Nå har NRK fått bekreftet at advokatkontoret Wiersholm er engasjert av Justisdepartementet for å gå gjennom politiets håndtering av varslersaken.

– Det er positivt at et ekstern advokatfirma med erfaring fra denne typen saker er satt inn for å ta en grundig undersøkelse, sier advokat Jens-Ove Hagen og understreker at han og klienten har tillit til de som nå skal gjennomføre en undersøkelse.

Oppdraget bekreftes også av Politidirektoratet.

– Det er undertegnet avtale mellom Justisdepartementet og advokatfirmaet Wiersholm ved advokat Jan Fougner om behandling av varslingsaken reist i forbindelse med Monika-saken, sier HR-direktør Karin Aslaksen i en e-post til NRK.

Advokatkontoret Wiersholm har lang erfaring med å gjennomføre eksterne granskinger, og sentralt står granskingseksperten Jan Fougner.

Blant de mest kjente sakene de har vært inne i er Valla-saken i LO, ekstern gransking av påstått korrupsjon i Yara og gransking av Adecco.

Løftet opp i departementet grunnet mulig inhabilitet

Opprinnelig var det Politidirektoratet som skulle håndtere granskingen, og kontakten med de eksterne advokatene slik NRK forstår det.

Jens-Ove Hagen, forsvarer for Eirik Jensen

BA TA AFFÆRE: Advokat Jens-Ove Hagen ba politimesteren ta affære i saken til politimannen Robin Schaefer.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Men nå er det fastlagt at saken løftes vekk fra det øverste fagorganet i politiet, og opp i Justisdepartementet.

– Vi reagerer med tilfredshet over at saken nå er løftet fra Politidirektoratet til Justisdepartementet. For de er habile i denne saken, sier politimannens advokat Jens-Ove Hagen.

NRK har kontaktet departementet for en kommentar og for å få mandatet, men de har så langt ikke kunnet svare på spørsmål om den nye granskingen.

Følte seg presset av Politidirektoratet

NRK har tidligere fortalt hvordan en leder fra Politidirektoratet var med på møter i Bergen med varsleren Robin Schaefer.

Schaefer selv følte veldig tydelig at Politidirektoratet og andre på møtet forsøkte å få ham til legge den formelle varslersaken sin vekk. Dette kan være bakgrunnen for at POD ikke sees på som habile.

Politidirektoratet selv bekrefter at saken er flyttet på grunn av spørsmålet om habilitet.

– For å fjerne eventuell tvil om habilitet er Justisdepartementet oppdragsgiver i det videre arbeidet med saken, sier HR-direktør Karin Aslaksen.

I et lydopptak som NRK har fått tilgang til kan det høres at det i møtet flere ganger tas opp om politietterforskeren virkelig må melde inn saken formelt som en varslersak – «er det nødvendig?» blir han spurt.

Hør opptaket: Mener Politidirektoratet forsøkte å stoppe Monika-varsleren

Monika Sviglinskaja

FUNNET DØD: Monika Sviglinskaja ble funnet død den 14. november 2011 i sitt eget hjem. Politiet henla først saken som et selvmord, men etter lang kamp fra både moren og en intern varsler i politiet ble saken gjenopptatt. Nå er en mann siktet for drapet på Monika.

Foto: Privat

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger