Hopp til innhold

Ny fireukersprognose: 1000 innlagte på Sør- og Østlandet om tiltakene ikke virker

Tiltakene hittil har ikke gitt ønsket nedgang i sykehusinnlagte. NRK ble med på innsiden da ledelsen regnet på hvor mange koronapasienter som samtidig kan havne på sykehus den neste måneden.

YaZC_VAJQPI

AHUS: Akershus universitetssykehus avbildet i går, da totalt 40 var innlagt for korona på de to avdelingene til sykehuset. Halvparten av dem får intensivbehandling.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sykehusene i region sør-øst jobber på spreng for å møte toppen av den tredje bølgen.

Nå har de regnet ut antall sykehusinnlagte på Sørlandet og Østlandet – hvis ikke tiltakene fungerer:

  • 1000 innlagte koronapasienter
  • 200 av disse vil være intensivpasienter

Under den første bølgen i fjor vår var det på det meste 245 koronapasienter innlagt på sykehus i samme region. 89 av dem på intensivavdelingen. I dag er 250 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. 213 av pasientene er innlagt på sykehus på Sørlandet og Østlandet.

Helse Sør-Øst legger fram tallene og mer om situasjonen framover på en pressekonferanse fredag klokken 10.

REGNER: administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-øst hadde videomøte med ledelsen denne uken, der de se regnet på tall på innleggelser.

REGNER: administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst hadde videomøte med ledelsen denne uken, der de se regnet på tall på innleggelser.

Foto: Tormod Strand

Bekymret for økende tall

Helseregionen har kommet frem til prognosen ved å bruke Folkehelseinstituttets modell, med forventet effekt av antallet vaksinerte og smittetallet i opptaksområdet til sykehusene i regionen.

I prognosen har de også lagt inn det britiske mutantviruset, som både er mer smittsomt og gir et mer alvorlig sykdomsbilde. Den britiske varianten er særlig dominerende i Oslo hvor over 90 prosent av de innlagt har dette viruset.

Prognosen er dessverre ikke en «worst case», som Helsedirektoratet tidligere har fortalt om.

BRATT: Kurvene på innleggelser peker rett i været om de dystre prognosene skulle slå til.

BRATT: Kurvene på innleggelser peker rett i været om de dystre prognosene skulle slå til.

Foto: Tormod Strand

– Dette er en relativt realistisk prognose, så sant tiltakene ikke virker. Nå er det iverksatt strenge tiltak, og de tiltakene skal gi effekt, og vi vil da se lavere tall. Jeg mener dette viser hvor viktig det er at det er strenge tiltak, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Lederen for regionen, som nå behandler 85 prosent av koronapasientene i landet, liker ikke tallene som kommer inn. Det er særlig en forverring i Viken hun er opptatt av. Gigantiske Viken fylke med over 1,2 millioner innbyggere har nå et R-tall på 1,5, forteller Lofthus.

R-tallet reflekterer hvor mange en koronasmittet person i gjennomsnitt smitter.

Behandling av pasienter med Covid-19 på intensivavdeling på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

INTENSIV: En koronapasient behandles på intensivavdelingen ved OUS Rikshospitalet.

Foto: Jil Yngland / NTB

– Vi hadde kanskje trodd at de tiltakene som allerede har vært en stund ville gitt noe mer effekt på smittetallet. Det har de altså ikke gjort. Smittetallet for Viken øker, for Oslo er det stabilt på 1,3. Det viser alvoret i den tredje bølgen vi er inne i nå, sier Lofthus.

Tidligere i pandemien har vi sett sykehus i New York og Nord-Italia med sprengt kapasitet.

– Vil det bli kaos og overfylte sykehus her også?

– Nei, vi vil ikke få disse verste tilfellene vi har sett. Vi vil kunne klare det, men det får selvsagt store konsekvenser for alle de som trenger helsehjelp. Og hvis vi ser på kurven videre, kommer det til slike høyder som blir svært utfordrende hvis vi ikke får knekt smittetallet. Men nå er det veldig strenge tiltak, og vi forventer at vi også vil se det på smittetallet etterhvert, sier Lofthus.

Prioritering av kreft og unge

Direktøren ser alvorlig på situasjonen om de må prioritere bort hjelp til pasienter som trenger det i regionen.

PÅ INNSIDEN: De fleste var med fra hjemmekontor, og NRK fik bli med inn på møterommet da direktøren og ledelsen så på tallene for innleggelser på sykehus.

PÅ INNSIDEN: De fleste var med på møtet fra hjemmekontor. NRK fikk bli med inn på møterommet da direktøren og ledelsen så på tallene for innleggelser på sykehus.

Foto: TORMOD STRAND

– Vi vil prioritere kreftpasienter, barn og unge og psykisk helsevern. Og så vil det være øyeblikkelig hjelp og covid det vil handle om, hvis det blir et slikt scenario som vi ser fire uker frem i tid, sier Lofthus.

– Om prognosen slår til, hvor god vil koronabehandlingen da være i forhold til slik den er i dag?

– Vi mener at vi skal klare å gi en god kvalitet med de tallene vi ser fire uker frem i tid. Hvis vi kommer enda høyere enn det, og ikke har slått ned den tredje bølgen, vil vi komme opp i et antall som vil få betydning for kvaliteten, sier Lofthus.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger