Ny dom mot Norge i Menneskerettighetsdomstolen

Norge er felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i en barnevernssak. For tiden er det rundt 30 norske saker til behandling i domstolen.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har rundt 30 saker til behandling som handler om norsk barnevern.

Foto: VINCENT KESSLER / Reuters

Saken gjelder en akuttplassering og omsorgsovertakelse for en nyfødt jente i 2015, etter at barnevernet fikk bekymringsmeldinger om foreldrene.

Etter tre år og flere runder i barnevernsnemnda og retten, fikk foreldrene jenta tilbake i 2018.

Tirsdag konkluderte EMD i Strasbourg med at saken utgjør et brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 om retten til respekt for privatlivet og familielivet.

På den tiden jenta bodde i fosterhjem, hadde foreldrene begrenset kontakt med henne, og domstolen mener norske myndigheter la for sterke begrensninger på foreldrenes samvær med sin datter etter at hun ble plassert i fosterhjem.

EMD konkluderte videre med at omsorgsovertakelsen av jenta var tilstrekkelig godt begrunnet, men at foreldrenes samvær med jenta altså ble for sterkt begrenset.

– Kan få betydning for rettspraksis i Norge

Mens foreldrene kjempet for å få tilbake omsorgen for datteren, klaget de Norge inn for EMD, ettersom de mener Norge brøt Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 om respekt for privatliv og familieliv.

De valgte å opprettholde klagen også etter at de fikk tilbake omsorgen.

– Vi vil at denne saka skal forandre barnevernet, sa faren til jenta til Aftenposten i forrige uke.

Parets advokat Morten Engesbak sier til NTB at han tror dommen kan få stor betydning for rettspraksis i Norge, både når det gjelder retten til samvær etter omsorgsovertakelse, og når det gjelder myndighetenes plikt til å arbeide aktivt for gjenforening av familien.

– Jeg er først og fremst veldig glad på vegne av mine klienter, for at familien nå får den oppreisningen det innebærer å få konstatert at staten har krenket deres grunnleggende menneskerettigheter, sier advokaten.

Engesbak sier videre til NTB at han tar forbehold om at han ikke har gjennomgått dommen i detalj ennå.

Flere saker til behandling

Foreldrene blir tilkjent en skadeerstatning på 10.000 euro hver. Staten må også betale saksomkostningene på 2 300 euro.

For tiden er det rundt 30 saker mot Norge i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I september ble den norske stat dømt i en sak om tvangsadopsjon av en tre år gammel gutt som hadde levd i fosterhjem siden han var tre uker gammel.

Domstolen kom fram til at privatlivet til både gutten og den biologiske mora var krenket.

Siden 2016 er 143 spedbarn tatt fra foreldrene rett etter fødselen og omplassert av barnevernet, skriver Aftenposten. Vanlige årsaker for slike akuttplasseringer er at det kan være fare for liv og helse på kort sikt dersom barnet blir værende hos sine biologiske foreldre.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger