NRK Meny
Normal

– Endelig kan vi drømme igjen

Barns rettigheter trumfer innvandringspolitiske hensyn. Det slår en ny dom i lagmannsretten fast. Konsekvensene kan bli at flere asylbarn får bli i Norge.

Barns rettigheter trumfer innvandringspolitiske hensyn. Det slår en ny dom i lagmannsretten fast. Konsekvensene kan bli at flere asylbarn får bli i Norge.

SE VIDEO: Aza Askhabova kom til Norge for fem år siden, og begge lillebrødrene hennes er født i Norge. Kjente og ukjente mennesker har sendt familien blomster etter at det ble kjent at de får bli i Norge.

– Endelig kan vi planlegge framtida. Jeg drømmer om en lys fremtid, ta utdannelse og leve lykkelig.

16 år gamle Aza Askhabova ser takknemlig rundt på alle blomstene i familiens stue i Årnes. Støtteerklæringene har strømmet på siden dommen fra Borgarting lagmannsrett kom fredag.

Ventet i ti år

Etter ti års kamp får familien Askhabov fra Tsjetsjenia og Ukraina bli i Norge.

Se faktaboks nederst i saken.

– I hver dag i ti år har vi ventet, og det har vært så mye stress de seks siste månedene. Men nå er jeg bare glad, sier trebarnsfaren Hosen Askhabov.

Han er ikke den eneste asylsøkeren som har grunn til å juble over dommen i lagmannsretten. Ifølge en rekke advokater og aktivister NRK har snakket med, betyr rettens vurderinger at flere asylbarn kan få opphold i Norge.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ansar-Arthur Askhabov

SYKKELLYKKE: Fem år gamle Ansar-Arthur Askhabov fikk en sykkel i gave da han og familien fikk vite at de får bli i Norge.

Foto: NRK

Begrunnelsene gir ikke tilstrekkelige holdepunkter for å kontrollere om nemndas generelle forståelse av barnas beste bygger på en riktig rettsanvendelse eller at det er foretatt en forsvarlig vurdering og avveining av hensynet til barnas beste, slik det er fastslått i FNs barnekonvensjon og utlendingsloven § 38, opp mot de innvandringsregulerende hensynene som gjør seg gjeldende i denne saken.

Borgarting lagmannsrett, dom 29.06.12

– Dommen viser at UNE er for streng

rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

KRITIKK: Jon Ole Martinsen i Noas mener dommen i lagmannsretten uttrykker kritikk mot UNE.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

De mener dommen inneholder en sterk kritikk av hvordan Utlendingsnemnda (UNE) vektlegger barns tilknytning til riket.

– Dommen er i samsvar med lovgivers intensjon, og viser samtidig at UNE har lagt alt for stor vekt på innvandringsregulerende hensyn, sier Jon Ole Martinsen, rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas).

Loven som regulerer opphold på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket åpner for at det «kan det legges vekt på innvandringsregulerende hensyn».

Men Noas mener UNE glemmer at det står kan og ikke skal i lovteksten.

Ifølge Martinsen er dommen i tråd med kritikken regjeringa fremmet i den ferske stortingsmeldinga om barn på flukt. Her kommer det fram at også regjeringa mener at UNE tolker reglene for strengt:

Den senere tids praksis i UNE tyder likevel på at det i en del saker legges mer vekt på innvandringsregulerende hensyn enn hva som ble forutsatt da regelverket ble vedtatt, samtidig som praksis fremstår som lite entydig.

Stortingsmelding om barn på flukt

Kritisk til UNEs saksbehandling

Også Advokatforeningens Aksjons- og prosedyregruppe, som kjemper for et bedre rettshjelpstilbud for asylsøkere og innvandrere, mener dommen må sees i sammenheng med stortingsmeldinga.

– Lagmannsrettens dom tar de rettslige konsekvensene av de politiske intensjonene i stortingsmeldinga «Barn på flukt», sier advokat Arild Humlen.

Advokat Arild Humlen

POLITIKK: Advokat Arild Humlen sier dommen er i tråd med lovgivernes intensjon.

Foto: PER R. LØCHEN / Scanpix

Advokat Brynjulf Risnes, som representerer familien Askhabov, er ikke i tvil om at dommen styrker kritikken mot UNEs tolkning av regelverket.

– Det er nok en bekreftelse på at den praksis man har hatt når det gjelder de såkalte lengelevende barna er i strid med barnas grunnleggende rettigheter, sier han.

NETT-TV: Se Dagsrevyens innslag om familien Askhabov

Risnes trekker fram at dommen også er kritisk til måten UNE argumenterer på. Siden det er uklart hvorfor de konkluderer med at Askhabov-barnas tilknytning til riket er for svak, blir det vanskelig for domstolen å ta stilling når saken bringes inn for retten.

– UNE blir kritisert for manglende nyansering, altså at man ikke er nøye nok med å veie barnas hensyn i denne saken, sier familiens advokat.

UNE: – Saken er spesiell

Seniorrådgiver i UNE, Don Radoli, sier de ikke har hatt tid til å gå gjennom dommen fra Borgarting lagmannsrett.

– Vi har nettopp fått den, og våre fagfolk skal gjennomgå dommen og en eventuell anke skal vurderes, sier han i en kort kommentar til NRK.

I en e-post viser han også til at «lagmannsretten selv uttaler at saken skiller seg fra andre saker, og konsekvensene for lignende saker derfor er svekket.»

Men Jon Ole Martinsen i Noas er ikke i tvil om dommen fra lagmannsretten betyr at flere asylbarn som har vært lenge i Norge bør få bli. Han kjøper ikke argumentet om at denne saken er unik.

– Alle saker er enkeltstående saker, og alle barn har på forskjellige måter opparbeidet seg en forskjellig tilknytning til riket. Men retten sier noe om at UNE ikke har tatt en selvstendig vurdering av barnas beste, og det gjelder også andre saker.

Nathan Eshete

HJERTEKNUSER: Mange mennesker har latt seg sjarmere av Nathan Eshete i Bergen. UNE mener han og familien må tilbake til Etiopia.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK
Yalda

STØTTEGRUPPE: Innbyggerne i Tromsø har opprettet en støttegruppe for Yalda Bahadori og familien.

Foto: Trygve Andreassen

Om kort tid skal domstolene ta stilling til en rekke lignende tilfeller der UNE mener barnas tilknytning til riket ikke er sterk nok til å la familiene få bli.

Flere saker opp for retten

Familiene til både Yalda Bahadori i Tromsø og Nathan Eshete i Bergen skal prøve sine saker i en norsk rettssal. En fersk dom fra Høyesterett slår fast at retten skal ta utgangspunkt i hvor lenge barna har bodd i Norge når saken kommer opp for domstolen, ikke hvor lenge de hadde bodd i Norge da UNE fattet endelig vedtak.

Dermed kan mange familier med endelig avslag vinne på å prøve sakene sine i en rettssak.

Men Noas understreker at de færreste asylbarna har lokale støttegrupper eller mulighet til å få hjelp fra advokater som jobber gratis.

– Derfor er vi skuffet over regjeringens stortingsmelding. De kritiserer UNE, men reparerer ikke problemet og sørger for at alle sakene berostilles. Det er ikke alle barna som har et stort støtteapparat rundt seg, og det kan føre til en urimelig forskjellsbehandling, sier Martinsen til NRK.no.

Drømmer om skolegang og radiobiler

Alambek Askhabov

TUSENFRYD: Alambek Askhabov (8) gleder han seg til å reise til Tusenfryd i sommer.

Foto: NRK

Tilbake i Årnes håper familien Askhabov at UNE ikke anker saken til Høyesterett.

Det første de gjorde da dommen ble kjent var å kjøpe en sykkel til minstemann. Til høsten begynner han på skolen, men før det skal familien reise til Tusenfryd og kjøre radiobiler.

For første gang på ti år kan de planlegge sommerferien og resten av framtida uten å frykte hva som vil skje dersom politiet kommer og kaster dem ut.

– Før var det alltid «hvis, hvis, hvis». Nå skal vi leve som en vanlig familie, sier Hosen Askhabov.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger