Hopp til innhold

Tester mobilbetaling på bussen uten soner og månedskort

I Rogaland utvikles en betalingsmodell for kollektivreiser som resten av Norge følger nøye med på. Den beregner prisen ut fra kjørt strekning og tidspunktet du tar bussen.

Tester app for betaling av kollektivreise.

Trykk «Gå på» - og systemet fikser resten. En slik løsning håper man skal gi kundene mulighet til å variere transportmiddel mer og er tilpasset mer bruk av hjemmekontor.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

I sommer har 50 personer i Stavanger-regionen prøvd ut noe helt nytt i Norge. .

Kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland har utviklet et system som registrerer når du går om bord på bussen, og når du går av, ved hjelp av GPS og bluetooth.

Teknologien måler avstanden du har vært med bussen, og beregner prisen ut fra tidspunkt på dagen og antall reiser du har gjort, forklarer digital utvikler i Kolumbus, Mathias Molden.

Denne løsningen er ment å passe til den nye situasjonen, der flere jobber hjemmefra noen dager og kanskje vil veksle mellom transportformer.

Mathias Molden, Kolombus.

Mathias Molden i Kolombus er prosjektleder for den nye app-løsningen som kan bli modell for andre kollektivselskap.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Brukeren slipper å gjøre et valg av billett, og kan bare foreta reisen. Så betaler du en ålreit pris uansett. Det er enklere, og mer rettferdig, sier Molden.

Med det mener han at alle betaler likt for samme reiselengde, og slipper de store ujevnhetene i pris som dagens sonesystem kan by på.

Løsningen forutsetter at man har en smarttelefon, men det kan også fungere med et elektronisk kundekort.

Fornøyde brukere

Oliver Basbøll Bogstrand

Oliver Basbøll Bogstrand har reist gratis med bussen siden mai for å teste ut det nye billettsystemet. Han liker den nye metoden å betale på.

Foto: Andreas Haualand / NRK

Oliver Basbøll Bogstrand fra Sandnes er en av dem som har testet den nye betalingsmåten i en periode for å sjekke at teknikken virker.

Han har også fått vite hva han ville betalt med en slik løsning.

– Jeg synes det er veldig smart. Det gjør reisen veldig enkel, og så er det greit at du ikke betaler den faste prisen, men at du betaler for den lengden du faktisk reiser, og får rabatter hvis du reiser mye, slik at prisen blir billigere.

En annen som har vært med på utprøvingen er Malin Søfteland fra Stavanger.

Malin Søfteland

Malin Søfteland bor sentralt i Stavanger og har vært med på å prøve ut strekningsbasert betaling av bussreiser. Hun mener det har blitt rimeligere for henne.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Det har fungert ganske greit. Jeg vil heller ha en slik løsning enn å måtte kjøpe et månedskort som jeg ikke får valuta for pengene på hvis jeg ikke bruker det nok, eller må kjøpe veldig dyre enkeltbilletter, sier hun.

Så langt har systemet fungert brukbart, selv om det er avdekket noe utfordringer.

– Teknologien registrerer om en mobiltelefon følger en buss på en strekning. Men det kan skje at den merker seg mobiler som er i en bil som kjører bak bussen også. Slike ting jobber vi med å luke ut, sier Mathias Molden.

Det er heller ikke slik at kollektivselskapet får vite hvor du har kjørt.

– Systemet rapporter bare inn distansen og tidspunktet, mens den faktiske reisen bare ligger lokalt i appen på mobilen, slik et veiprisingssystem for biltrafikk i Norge kan komme til å bli, sier Molden.

Fra oktober skal testgruppen i gang med å betale for reisene de gjør. Så er målet å teste det ut på en mye større gruppe senere på høsten.

Kan komme i Oslo og Viken

Norges største kollektivtrafikkselskap, Ruter, er med på prosjektet i Rogaland. De holder selv på med å utrede hvordan kollektivtrafikken i hele Oslo og Viken skal fungere bedre enn i dag.

Det innebærer blant annet å lage en felles løsning på kollektivtrafikken for de tre områdene Østfold, Buskerud og Oslo/Akershus, som var adskilt inntil Viken oppsto i 2020.

Marte Nes er leder for pris og brukerbetaling i Ruter.

– Det vi ser er at kundene vil ha billetter som er tilpasset en mer uforutsigbar reisehverdag der de ikke vil forplikte seg til å betale for lange perioder på forhånd. Samtidig må vi sikre at vi får nok inntekter, sier Nes.

En plan for Ruters omlegging sammen med Østfold kollektivtrafikk og Brakar i Buskerud skal være klar innen utgangen av 2021.

Kai Berg Onstad

Oslomannen Kai Berg Onstad synes det høres bra ut med en mer fleksibel løsning enn dagens månedskort, ukekort og enkeltbilletter.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

På det store kollektivknutepunktet Jernbanetorget i Oslo står Kai Berg Onstad og venter på bussen.

Han har månedskort i dag, men hilser velkommen en mer fleksibel betalingsmodell.

– Det høres ut som en god løsning så lenge man ikke helt vet hvor mye man skal reise og det er mer usikkerhet, sier han.

Styrke nullvekstmålet

Transportøkonomisk institutt, TØI, følger nøye med på det som skjer i Rogaland, og er med som forskningspartner i prosjektet til Kolumbus.

Forskningsleder ved TØI, Nils Fearnley, ser mange fordeler ved å myke opp det litt gammeldagse ordningen med soner og månedskort.

– Vi er interessert i alt fra brukeropplevelsen til målet om at all vekst i transport skal skje med kollektivt, men også hvordan dette kan motivere til mer gange og sykling. Det som i hvert fall er sikkert, er at månedskortet er dårlig tilpasset den nye reisehverdagen, sier Fearnley.

Buss fra Kolombus i Rogaland

Kollektivselskapet Kolombus i Rogaland tester ut en løsning der kundene betaler for den strekningen de kjører med buss, og sonene er borte.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

AKTUELT NÅ