Hopp til innhold

Ny analyse: Kan tape 20 milliarder på elbilfordeler på ti år

Elbiler slipper billig eller gratis unna i bomringene. Det kan føre til at Norges fire største byer taper 20 milliarder kroner de neste ti årene.

El-bil til lading

Samfunnsøkonom Bård Norheim mener det bør bli slutt på gratis parkering for elbiler.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Stadig flere nordmenn kjøper elbil – i dag er hver andre nye solgte bil en elbil. Rabattert eller gratis bompengepassering er en av de viktigste grunnene til dette, ifølge Norsk elbilforening.

Men denne rabatten gjør at stat og kommune får inn mye mindre penger enn de hadde regnet med.

– I fremtiden må nok elbilister bidra mer til de utgiftene bilkjøring skaper, og det gjelder nok både i bommer, på ferjesamband og i områder for øvrig, sier statsminister Erna Solberg.

Dyre fordeler

Ifølge analysebyrået Urbanet Analyse, kan Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger tape mellom 16 og 20 milliarder kroner i inntekter de neste ti årene.

Det er dersom dagens elbilfordeler ikke forandres.

Analysen legger til grunn at halvparten av bilparken i 2030 vil være elbiler. At elbiler i dag får gratis, eller rabatterte bompasseringer vil gi et samlet inntektstap på cirka 20 milliarder kroner frem til 2030. Hvis rabattene reduseres til 50 prosent, vil det samlede tapet være cirka 5, 5 milliarder lavere enn med dagens rabatter, ifølge analysen.

Bård Norheim, daglig leder i Urbanet Analyse

Bård Norheim er samfunnsøkonom, og daglig leder i analysefirmaet Urbanet Analyse.

Den voldsomme elbil-veksten vi nå ser i de fire største byområdene vil bety at man ikke har råd til å finansiere alle de andre tiltakene man ønsker i bypakkene. For eksempel satsing på kollektivtransport og i forhold til veiutbygging.

Det sier samfunnsøkonom og daglig leder i Urbanet Analyse, Bård Norheim.

Han mener det er bedre å subsidiere kjøp av elbil gjennom årsavgifter og engangsavgifter, enn gjennom bompenger, gratis parkering og kjøring i kollektivfelt.

– Det å subsidiere bruken svekker kollektivtransportens konkurransekraft mot bilen, og det gjør det stadig gunstigere å bruke bil framfor å reise kollektivt. Det er et problem med tanke på å få til miljøvennlig transport i byene, sier Norheim.

Han er ikke bekymret for at folk vil slutte å kjøpe elbiler, selv om det blir færre økonomiske fordeler.

– En elbil er billigere enn å kjøre en bensinbil uansett, fordi strøm er billigere enn bensin og diesel. I tillegg er kjøreegenskapene gode, og rekkevidden øker.

– Kutte i store byggeprosjekter

1. juni i år måtte elbiler begynne å betale i bommene i Oslo og på bygrensen. Elbilistene slipper unna med et mindre beløp, men allerede i 2020 trappes elbiltaksten opp til halvparten av det fossilbiler betaler.

Men det er ikke nok å kun øke bompengene for å dekke opp for inntektstapet på elbiler, ifølge Erna Solberg. Det må også kuttes i de store byggeprosjektene for å senke kostnadene på veiprosjekt og kollektivsatsinger.

Trontaledebatten 2018 Erna Solberg

Frem til 2021 ligger dagens elbilpolitikk fast, men etter det må nye rammebetingelser for elbilister fases inn, sier Erna Solberg.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det har egentlig alltid vært sånn. I min hjemby Bergen er det en Skansentunnel som har vært inne i mange pakker og aldri blitt bygget. Det er fordi man har valgt å prioritere andre ting, men også fordi ting har blitt dyrere, sier Solberg.

Men Norheim i Urbanet Analyse mener kutt i bypakkene vil gå ut over kollektivtrafikken og få flere til å kjøre bil og elbil, i stedet for å ta buss.

– Det ville være å sette i gang en negativ spiral i forhold til de målene man har med transport og miljøutvikling i byene, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT