Nulloppgjør i industrien – streikefaren avblåst

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en løsning i årets hovedoppgjør. Det generelle kronetillegget blir på null kroner. Regjeringen hjalp hovedoppgjøret i havn.

Enighet i meklingen i frontfagene

STREIKEFAREN OVER: Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en løsning i årets hovedoppgjør. Fra venstre: fellesforbundets leder Jørn Eggum, riksmekler Nils Dalseide, Kine Steinsvik og Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

På tross av null i sentralt tarifftillegg, blir resultatet av overheng, tekniske endringer og forventet glidning en årslønnsvekst på 2,4 prosent i 2016.

I tillegg har regjeringen forpliktet seg til å foreslå for Stortinget at permitteringstiden utvides fra 30 til 52 uker i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016.

Ministeren kjenner ikke prislappen

Forslaget ivaretar de ulike hensynene som er i dagens arbeidsmarked, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

– Det har vært veldig ulike signaler blant arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene ute, også fra Nav. LO og NHO har vært ganske entydige, men veldig mange andre har ønsket at vi ikke skulle gjøre noe med det, sier arbeidsministeren om forslaget om utvidet permitteringstid.

– Vi har kommet dem i møte på det og funnet en modell som vi mener balanserer både disse partenes behov for å beholde kompetanse med andre bedrifters behov for arbeidskraft andre steder, sier arbeidsministeren.

Hauglie kan foreløpig ikke si noe om hvor kostbart en utvidet permitteringsordning vil bli for staten.

NHO-forbundet Norsk Industris forhandlingsleder Stein Lier-Hansen roser regjeringen for «konstruktiv medvirkning».

Pensjon utredes

Pensjon var et punkt hvor partene sto langt fra hverandre.

– Vi kunne aldri ha imøtekommet krav om tariffesting eller brede, kollektive ordninger, sier Lier-Hansen.

Han er «veldig fornøyd med» at myndighetene nå skal se på en videreutvikling av den modellen Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om, med en privat pensjonskonto.

Pensjonsspørsmålet blir nå overlatt til en utredning basert på Fellesforbundet og Norsk Industris forslag om pensjonskonto, i regi av regjeringen og i samarbeid med partene i arbeidslivet.

– Vi har fått regjeringen med på en utredning som vil sette fart i arbeidet med å gi en bedre tjenestepensjon i privat sektor, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Utredningen skal omhandle opptjening av pensjon fra første tjente krone, ved jobbytte og stillingsbrøk, sier han.

Finansminister Siv Jensen sier til NRK at regjerningen på ønske fra partene vil se på mulige endringer i pensjonsordningen.

– Hvordan vi skal gjøre det vil vi komme tilbake til, etter nærmere avtale med partene, sier Jensen.

Om det kan bli aktuelt å endre pensjonsordningen så den gjelder fra første krone svarer hun ikke på.

Lønnsoppgjør

Fornøyde parter

Dermed blir det ikke streik for 26.000 industriarbeidere i 800 bedrifter, – med mindre medlemmene stemmer ned forslaget i uravstemning.

– Jeg forventer nå at etterfølgende oppgjør ender opp innenfor frontfagets rammer, og dermed er lojale mot industrien, sier Stein Lier-Hansen, adm.dir. i Norsk Industri.

LO-leder Gerd Kristiansen er glad for at partene i hovedoppgjøret kom fram til enighet. Hun mener Fellesforbundet har fått et godt resultat i meklingen med Norsk Industri.

Den økonomiske rammen prosent trygger sysselsettingen og har en god og solidarisk profil, mener LO. Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor.

– Fellesforbundet er veldig fornøyd med det oppgjøret vi har fått. Vi har fått en ramme på det økonomiske som ligger innunder det som det vi kan kalle sikring av kjøpekraft, sier fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Vi er også veldig fornøyd med at vi har fått innfridd kravet om fortsatt forskuttering av sykepenger, og at vi har fått løftet de som har fått minst i de siste oppgjørene, sier han videre.

Mekling på overtid

Partene kom til enighet først tolv timer på overtid. Meklingsfristen var midnatt natt til søndag.

Lønn, reisebestemmelser, problematikk rundt sosial dumping og ikke minst pensjon har vært sentrale stridstema i meklingen.

I forkant av årets lønnsoppgjør har arbeidsgiverne pekt på oljenedtur, svak økonomisk vekst og økende ledighet som argumenter for et svært moderat oppgjør.

Arbeidstakerne krevde imidlertid at kjøpekraften skulle opprettholdes og at ordninger rundt reisebestemmelser, som borteboertillegg, ikke skulle endres i deres disfavør.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at partene i tillegg til å forhandle lønn, også har revidert tariffavtalen. Overenskomsten i det såkalte frontfaget er spesielt viktig, fordi den danner et viktig grunnlag for øvrige meklinger utover våren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger