Null omkomne i fire fylker: Førerløse biler kan halvere ulykkene

Fire fylker har null omkomne, og totalt har tolv færre omkommet på veiene sammenlignet med i fjor. Forskere mener selvkjørende biler potensielt kan halvere antallet omkomne.

Trafikkulykke på E6 ved Skullerud i Oslo

E6 på Skullerud i Oslo etter at en mann ble kritisk skadet i februar, da han ble påkjørt.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Det er veldig hyggelige og positive tall. Vi ser at det er langt færre som har omkommet enn på samme tid som i fjor. Det viser at arbeidet som er gjort fungerer, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Hittil i år har 28 mennesker omkommet i trafikken. Når SSB skal fjerne de som har omkommet av selvmord eller sykdom på veiene, er antakelig tallet rekordlavt i år.

Dødstall i trafikken
Foto: NRK / SCANPIX

For å komme ytterligere ned mener forskerne teknologien i bilene må bli enda bedre. Tesla og Google jobber for fullt med helt selvkjørende – eller føreløse biler. Og allerede ruller biler i Norge som på hovedveier styres av seg selv.

– Halveres med selvkjørende biler

Transportøkonomisk institutt mener antallet omkomne potensielt kan reduseres med over 50 prosent om selvkjørende teknologi tas i bruk i alle kjøretøy. Det kan nemlig fjerne 15 trafikkforseelser mennesket gjør, og som forårsaker dødsulykker.

– Selvkjørende kjøretøy er veldig spennende fordi det eliminerer i utgangspunktet alle menneskelige feil. Da blir det ikke slik at en ikke ser en bilist, feiltolker et skilt eller sitter og drømmer og kjører for fort, sier Ranes.

Guro Ranes

Guro Ranes leder trafikksikkerhetsarbeidet i vegvesenet.

Foto: Knut Opeide

Hun gleder seg over de lave dødstallene og peker på at nullvisjonen ikke lenger er en visjon i enkelte fylker og trafikantgrupper. Telemark, Nord-Trøndelag, Finnmark og Aust-Agder har null omkomne så langt i år.

– Det er gledelig. Vi håper selvfølgelig at det skal bli null hvert år, sier Erling Jonassen, veisjef i Statens vegvesen i Aust-Agder.

– Hva er årsaken til at dere er på null omkomne nå?

– Det er gjort mange fysiske tiltak på motorveien. Vi hadde rundt 20 dødsulykker to-tre år på slutten av 1990-tallet. Nå har vi bygget midtrekkverk nesten gjennom hele fylket, sier Jonassen som varsler at en vil prioritere å få ned dødstall på sykkel fremover.

Biler, dødsulykker, vegvesenet

SE VIDEO: Pål Rud-Knudsen styrer som regel spakene på fronten til NRK.no. Men i førersetet på bilen kan han la autopiloten styre. Selvkjørende biler kan bidra til enda færre dødsulykker, tror Statens vegvesen.

Vil få ned sykkelulykker

Erling Jonassen, veisjef i Statens vegvesen i Aust-Agder.

Erling Jonassen, veisjef i Statens vegvesen i Aust-Agder.

Foto: Leif Dalen / NRK

I 2015 var distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon eller betjening av radio medvirkende faktorer i tre dødsulykker. Tar vi med alle menneskelige feil, som for høy hastighet, feil avgjørelser og manglende informasjonsinnhenting, regner Statens vegvesen med at nesten halvparten skyldes føreren.

Tar vi bort alle disse trafikkforseelsene med selvkjørende biler, halveres potensielt antall dødsulykker.

Rune Elvik

Rune Elvik er forsker på trafikksikkerhet i TØI.

Foto: NRK

– Det er grunn til å tro at det vil redusere ulykkene, men det er lite sannsynlig at det vil fjerne alle ulykker, sier Rune Elvik, forsker på trafikksikkerhet ved Transportøkonomisk institutt.

Barnesykdommer

– Vi gjorde et regnestykke sett ut fra at de holdt alle trafikkregler. Men det vil oppstå barnesykdommer og situasjoner som en ikke har tenkt nok gjennom. En del Google-biler har for eksempel blitt påkjørt bakfra fordi de stopper på gult lys

En annen utfordring er at norske veier og føre er noe helt annet enn i California.

– Et annet problem er kontakten med syklister og forgjengere. De fleste syklister sykler over et gangfelt, selv om en ikke skal gjøre det. Det går fortere for begge parter, men det forstår ikke en selvkjørende bil i dag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger