NRK-lesere vil ikke stille klokka – det vil ikke bøndene heller

I en uhøytidelig spørreundersøkelse NRK har gjennomført, svarer ni av ti at de vil ha én tid hele året. Norges Bondelag er enig i at det beste vil være å slutte å stille klokka.

Scott Gow adjusts a tower clock on test at the Electric Time Company in Medfield

EU-kommisjonen har besluttet å skrote sommertid-ordningen. Norge vurderer å gjøre det samme, men vil la folket si hva de mener først.

Foto: Brian Snyder / Reuters Creative

I en nettartikkel publisert 26. oktober stilte NRK følgende spørsmål til leserne:

Hva synes du om ordningen med sommer- og vintertid?

Bakgrunnen for undersøkelsen, er at «tidsminister» Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslår å gjennomføre en folkeundersøkelse på nett for å kartlegge nordmenns holdning til ordningen med å stille klokka.

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil gjennomføre en folkeundersøkelse på nett, for å finne ut av hva nordmenn mener om ordningen med å stille klokka.

Foto: NFD

Flertall for å skrote dagens ordning

Søndag 28. oktober er det avgitt 54.000 stemmer i NRKs egen spørreundersøkesle. Hver person kan i teorien stemme flere ganger, så vi kan ikke med sikkerhet slå fast hvor mange som faktisk har stemt.

Undersøkelse kan dermed heller ikke sies å gjenspeile befolkningens faktiske holdning til spørsmålet, men svarene fordeler seg på følgende måte:

  • Beholde ordningen: 6,67 prosent
  • Bruk normaltid hele året: 49,3 prosent
  • Innfør sommertid som normaltid: 44,3 prosent

Blant de avgitte stemmene er det altså et klart mindretall som ønsker å beholde dagens ordning med å veksle mellom sommer- og vintertid.

Omtrent halvparten av dem som har svart, ønsker å bruke normaltid – det vi kaller «vintertid» – hele året, mens 44 prosent vil ha sommertid hele året.

Bakgrunnen for Isaksens forslag om en folkeundersøkelse, er at Europakommisjonen har bestemt at det skal bli en slutt på vekslingen mellom sommertid og normaltid i EU.

Det er opp til Norge å bestemme om vi skal følge EU-landene, og en folkeundersøkelse vil kunne påvirke utfallet.

– Dyrene strever med overgangen

Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen, sier at det vil være positivt for bøndene å slippe å stille klokka.

– Det medfører uro for dyrene når klokka stilles, så en del av dem som har melkekyr strever litt med den overgangen. Som barn blir dyrene også hengende litt igjen, så det kan være en ekstra belastning.

Lise Boeck Jakobsen

Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen.

Foto: Norges Bondelag

Boeck Jakobsen understreker at dette ikke er en fanesak for bøndene, men erkjenner at den beste løsningen vil være å slutte å stille klokka.

– Men det spiller ingen rolle om det blir sommertid eller normaltid hele året.

– Belysning ikke lenger et sterkt argument

Harald Hauglin er fagansvarlig for tid og frekvens i Justervesenet, som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.

Han er ikke overrasket over resultatene i NRKs uformelle spørreundersøkelse.

– I EUs borgerundersøkelse var det jo også et stort engasjement og et klart ønske om å avskaffe sommertid-ordningen.

Harald Hauglin på Norges tidslaboratorium

Fagansvarlig i Justervesenet, Harald Hauglin, på Norges tidslaboratorium.

Foto: NRK

Hauglin har ikke selv en klar formening om hva han mener er den beste løsningen, men viser til ett poeng i EUs utredning; Energibesparelsen ved å veksle mellom sommer- og vintertid er marginal.

Dette var et av de viktigste argumentene for å få på plass ordningen i utgangspunktet.

– Det har noe med vårt energibruk å gjøre. Relativt sett bruker vi mindre energi på belysning sammenlignet med andre ting.

Hvis det ble avholdt en avstemning om ordningen med sommertid eller vintertid i morgen, hvilket alternativ ville du stemt for?

– Det vil jeg ikke svare på, svarer han med et smil om munnen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger