Hopp til innhold

NRK fikk fullt medhold av Høyesterett i kildevernsak

Spesialenheten for politisaker krevde at NRK måtte oppgi kilden sin i en sak om 22. juli-terroren. Det nektet Brennpunkt, og nå har Høyesterett gitt NRK medhold.

Advokat Ane Stokland

– Dette er en prinsipielt viktig avgjørelse. Avgjørelsen viser at kildevernet står meget sterkt, sier NRK-advokat Ane Stokland.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Bakgrunnen er at Dagbladet i fjor høst skrev en artikkel om at NRK Brennpunkt hadde blitt tilbudt å kjøpe etterforskningsdokumenter fra 22. juli-rettssaken fra en politiansatt for 30.000 kroner.

Spesialenheten for politisaker innledet etterforskning og avhørte blant annet flere ansatte i redaksjonen, men med henvisning til kildevernet nektet alle å oppgi hvem som skal ha kommet med tilbudet.

NRK Brennpunkt ved redaksjonssjef Vibeke Haug fikk medhold i tingretten i mai i år om at kildevernet ikke måtte fravikes i denne saken.

I Borgarting lagmannsrett fikk derimot Spesialenheten medhold, og saken ble derfor anket videre inn for Høyesterett.

– Viktig avgjørelse

Kildevernet er ikke først og fremst begrunnet i hensynet til kilden selv eller andre enkeltpersoner, men i allmenhetens behov for informasjon gjennom medias nyhetsformidling og fri formidling av synspunkter. Dersom journalister må røpe kilder, vil dette kunne ha en dempende effekt på potensielt fremtidige kilder.

Høyesterett kjennelse i kildevernsaken mot NRK

– Dette er en prinsipielt viktig avgjørelse. Avgjørelsen viser at kildevernet står meget sterkt, sier NRK-advokat Ane Stokland.

Høyesterett legger til grunn at det er den langsiktige effekten av å gjøre unntak fra kildevernet som er det vesentlige i disse sakene.

– De framholder at ethvert unntak fra kildevernet vil ha en «chilling effekt» - at potensielle kilder vil forsvinne og de konsekvenser det vil ha for allmennhetens mulighet til å motta opplysninger, forklarer Stokland.

– Ville ha avskrekkende dom

Spesialenheten la i sin argumentasjon overfor Høyesterett vekt på det de mener er tungtveiende hensyn som tilsier at kilden måtte avsløres.

De mener polititjenestepersonens brudd på taushetsplikten og korrupsjon er meget samfunnsskadelig.

Assisterende sjef i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe mente også at en avgjørelse i deres favør ville ha en avskrekkende effekt på andre politiansatte som vurderte å gjøre noe lignende.

– NRK motvirket korrupsjon

Høyesterett mener den angivelige polititjenestepersonen er sterkt å bebreide for forholdet, men mener at det i seg selv ikke er avgjørende for at NRK skal måtte fravike kildevernet.

NRK avslo tilbudet om å kjøpe etterforskningsmaterialet, og Høyesterett mener de på den måten har bidratt til å motvirke korrupsjon.

«I den grad pressen konsekvent gjennomfører en slik praksis, vil spillerommet for denne typen forbrytelser reduseres vesentlig.», heter det i dommen fra Høyesterett.

Vibeke Haug ble informert om kjennelsen fra sin advokat tidligere i dag.

– Ved full seier i Høyesterett, understreker det at kildevernet står veldig sterkt. Det er en glede. Ytringsfriheten er ivaretatt, sier Haug til NRK.no.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT