Hopp til innhold

NRK erfarer: Mener skoletiltak under omikron-bølgen var ulovlig

Stikk i strid med faglige råd valgte regjeringen å holde videregående skoler på rødt nivå i slutten av omikron-smittebølgen i 2021.

Tomt klasserom på Apalløkka skole i Oslo

Skolene måtte holde stengt i flere omganger under pandemien. Her fra Apalløkka skole i Oslo 12. mars 2020.

Foto: Vegar Erstad

Utvalget har vært ledet av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som la frem sin rapport fredag.

NRK presiserer: Da Olsen la frem rapporten fredag, brukte han ikke betegnelsen «ulovlig» om det røde nivået på videregående skoler i 2021. Olsen sier til NRK at utvalget i sitt arbeid ikke har vurdert lovligheten av enkeltvedtak.

Utvalget konkluderte i sin endelige rapport heller ikke med at modelleringen av omikron-smittebølgen var «gal», slik NRK først skrev, men at «formidling av modellene til befolkningen derfor ga rom for misforståelser.»

Utvalget har fått i mandat å granske regjeringens håndtering av den siste omikron-bølgen fra november 2021 til våren 2022. Utvalget skal også gi en samlet vurdering av koronahåndteringen fra 2020 og frem til i dag.

NRK erfarer at utvalget kommer med kritikk av regjeringens beslutning om å holde videregående skoler i rødt nivå i deler av desember 2021 og januar 2022.

Ingen av fagmyndighetene anbefalte tiltaket. De mente gult nivå var tilstrekkelig.

Utvalget mener etter det NRK erfarer at rødt nivå i videregående skole manglet lovhjemmel så lenge det ikke forelå et medisinskfaglig grunnlag for det, og dermed var ulovlig.

Regjeringen forsvarte beslutningen om å sette videregående skoler i rødt nivå med at erfaringene med gult nivå på videregående ikke ble opplevd som tilstrekkelig.

NRK har forelagt kritikken for Kunnskapsdepartementet. De ønsker ikke å kommentere saken før de har lest rapporten.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Kritiserer: Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen har ledet Koronautvalget, som etter det NRK erfarer kritiserer regjeringen for skoletiltak under omikronbølgen på tampen av 2021.

Foto: Siri Vålberg Saugstad

Kritisk til FHI-modeller

Utvalget har også sett på Folkehelseinstituttets såkalte modellering av omikron-smittebølgen, og har vurdert hvor treffsikre modellene var.

Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika i november 2021, og hadde et stort antall mutasjoner og mye større smittsomhet enn tidligere varianter. Det var lenge usikkert om omikron ville gi mer eller mindre alvorlig sykdom enn delta.

Les også: FHI holder tilbake omikron-rapport: – Det er for mye vi ikke vet

ROQycwVIM-M
ROQycwVIM-M

I desember 2021 ønsket ikke FHI å dele det de kalte «skisser» over den mulige smittebølgen med offentligheten, nettopp fordi de oppfattet modellene som usikre.

Utvalget mener etter det NRK erfarer at modelleringen var gal, og at måten FHI håndterte modelleringen på var uheldig, og at dette fikk uheldige konsekvenser for den videre håndteringen.

Les også: FHI-scenario anslår stor smittebølge med omikron i vinter

Anestesisykepleier Sigrun Heian Carlsen ved Ullevål sykehus
Anestesisykepleier Sigrun Heian Carlsen ved Ullevål sykehus

For dårlig kommunikasjon til minoriteter

Utvalget mener også at kommunikasjonen til minoriteter under pandemien ikke var god nok.

De peker på at hverken innvandrerbefolkningen eller den samiske befolkningen fikk god nok informasjon i starten av pandemien.

Innvandrerbefolkningen ble svært hardt rammet, både når det gjelder smittetall, alvorlig sykdom, og død. Fra februar 2020 til mai 2021 lå til sammen 5449 personer innlagt på sykehus med covid-19. Av disse var litt under halvparten født utenfor Norge eller født i Norge med to utenlandsfødte foreldre, ifølge rapporten «Innvandrerbefolkningen under koronapandemien».

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT