Hopp til innhold

NRK bøtelagt 10.000 kroner for å ha tatt livet av akvariefisk

Programlederne i Satiriks helte gift i bollen til to små akvariefisk for å vise hva som skjer når det dumpes miljøgift i Repparfjorden. Fiskene døde like etter.

Gullfisk på NRK Satirisk

NRK Satiriks ville teste om akvariefisken overlevde et giftutslipp i bollen. Det gjorde de ikke.

Foto: Skjermdump / NRK

Organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter anmeldte underholdningsprogrammet Satiriks til politiet i Oslo for å ha utøvet vold mot akvariefiskene, og gjennomført en ulovlig avlivning.

Saken gjelder avlivning av akvariefisk av typen kampfisk (betta splendens) i et tv-program som ble sendt 22. februar i år.

Avlivet akvariefisk med gift

I et innslag ønsket det satiriske underholdningsprogrammet å vise hva som skjer når det dumpes miljøgifter i Repparfjorden. Opptaket ble gjort på kjøpesenteret Storo Senter i Oslo, der to programledere hadde hver sin bolle med to akvariefisk oppi.

De hadde et lite publikum og forklarte at de skulle se på effekten av dumping av grusavfall og gift på fisk.

Først helles det grus i den ene bollen med fisk og det konstateres at det ikke ser ut til å skade fisken. Så helles det en gjennomsiktig giftig veske i bollen. Etter kort tid ligger fisken på ryggen. Programlederen konkluderer med at gift ikke er bra for fisk.

Programmet ble sendt 22. februar i år, men det aktuelle innslaget ble etter kritikk fjernet fra NRKs plattformer.

Statsadvokaten henla saken

Gullfisker Satiriks

Disse to fiskene overlevde opptaket i Storo Senter, men døde dessverre senere i bollen i Satiriks-redaksjonens lokaler.

Foto: Facebook

Statsadvokaten henla først anmeldelsen fordi han mente at forholdet ikke er straffbart. NOAH klaget og nå har Riksadvokaten omgjort statsadvokatens beslutning.

Etter Riksadvokatens vurdering er underholdningselementet det klart dominerende i dette programmet, og å drepe fisk med gift er en overtredelse av dyrevelferdsloven § 12 fjerde ledd. Der står det: «Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement.»

Riksadvokaten har derfor bestemt at NRK skal få foretaksstraff med en bot på 10.000 kroner.

I sin avgjørelse skriver riksadvokaten at de registrerer at NRK Satiriks selv har gitt uttrykk for at dyrevelferdsloven er brutt.

Mattilsynet reagerte

Programmet utløste en rekke klager i sosiale medier og Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at også Mattilsynet reagerte.

– Vi er svært kritisk til at NRK i programmet Satiriks avliver fisk på denne måten. Det er forbudt å avlive dyr som underholdning, og det gjelder selvfølgelig uavhengig av om det er ment som satire, eller ikke, sa seniorinspektør Ingvild Halvorsen i Mattilsynet til DN.

Statsadvokaten som vurderte saken to ganger kom altså til at det ikke hadde skjedd noe straffbart og at handlingene uansett kan være beskyttet av ytringsfriheten.

– Ikke vernet av ytringsfriheten

Riksadvokaten deler ikke en slik oppfatning, og skriver at det er fullt mulig å formidle det aktuelle budskapet på andre måter enn å drepe levende fisk med gift. Ytringsfriheten må også ses i sammenheng med hva som er alminnelig aksepterte normer for atferd i samfunnet, mener Riksadvokaten.

Ved reaksjonsfastsettelsen legges det i formildende retning vekt på at det er tale om et enkeltstående tilfelle.

I straffeskjerpende retning vektlegges blant annet at Norsk Rikskringkasting AS som en riksdekkende mediebedrift ved å gjennomføre og publisere et brudd på dyrevelferdsloven i en underholdningsmessig kontekst bidrar til å svekke respekten for dyr og god dyrevelferd.

NRK vil vurdere saken

Leder for juridisk avdeling i NRK, Ane Stokland, sier de først har fått tilgang til alle sakens dokumenter i dag, og derfor må bruke litt tid på å vurdere om boten skal vedtas.

– Vi registrerer at statsadvokaten henla saken og at han fastholdt henleggelsen etter klage over henleggelsesbeslutningen. Statsadvokaten mente for det første at forholdet ikke rammes av straffebestemmelsen og videre antok han at hensynet til ytringsfriheten uansett tilsier at forholdet ikke er straffbart.

– Nå har riksadvokaten omgjort henleggelsesbeslutningen, og NRK vil se nærmere på dette, sier Ane Stokland som er leder for juridisk avdeling i NRK.

Hvis NRK ikke vedtar boten havner saken i rettssystemet.

AKTUELT NÅ