Flyselskap skrur opp billettprisene

To flyselskap har lagt på prisene fra 1. april for å demme opp for den varslede flypassasjeravgiften på 80 kroner. To andre har ikke gjort det. De forventer at avgiften droppes.

Norwegian fly på Oslo lufthavn

Norwegian har satt opp prisene med inntil 90 kroner. De regner med at flypassasjeravgiften kommer når regjeringen får bestemt seg for hvordan den skal være.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Fra 1. april må flyselskapene betale en avgift på 80 kroner for hver passasjer. Det vedtok Stortinget 14. desember 2015. Men, kommer avgiften?

Flyselskapene er litt usikre.

Likevel har to av de fire store flyselskapene som opererer i Norge, tatt høyde for avgiften ved å øke prisen på billetter for reiser etter 1. april. Norwegian er ett av dem.

Lasse Sandaker Nielsen

Norwegian har valgt å legge på prisene med inntil 90 kroner for å oppveie flypassasjeravgiften.

Foto: NRK

– Billettprisene har blitt justert noe for å ta høyde for at den foreslåtte flypassasjeravgiften innføres, svarer kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Norwegian satte opp prisene med inntil 90 kroner billetten på nyåret, bekrefter han.

Også Widerøe har valgt å ta høyde for at avgiften kommer, sier kommunikasjonsdirektør i selskapet, Richard Kongsteien.

– Vi har lagt på prisene for å unngå tap på forhåndssolgte reiser som blir avgiftspliktige, skriver Kongsteien i en melding.

SAS avventer

Mens Norwegian og Widerøe har økt prisene, velger SAS og Ryanair og la det være - med to ulike begrunnelser.

SAS føler seg usikre på hvordan avgiften ender opp til slutt, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen.

– Vi avventer om den blir innført 1. april. Prisene endrer seg uavhengig av dette, men vi har ikke lagt på noe.

Så dere har en viss tro på at den ikke kommer?

Knut Morten Johansen, SAS

SAS vil vente og se om avgiften blir innført slik regjeringen har sagt, informasjonssjef Knut Morten Johansen .

Foto: Knut Løvstuhagen/SAS

– Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til avgiften. Vi håper den blir utsatt. I høringsrunden har det kommet fram at avgiften er distriktsfiendtlig og ikke har en miljøvirkning, sier Johansen.

Skal være billigst

Ryanair svarer kategorisk avvisende på spørsmålet om de har lagt på prisene i møte med en norsk flypassasjeravgift.

– Nei, Ryanair tilbyr alltid de laveste flyprisene, skriver selskapets Norden-sjef, Hans Jørgen Elnæs.

Ryanair

Ryanair har ingen planer om å øke prisene som følge av en norsk passasjeravgift

Foto: PAUL ELLIS / AFP

Ryanair har gjort det klart at de kommer til å legge ned sin base på Moss lufthavn Rygge dersom avgiften kommer, men vil gjennomføre sommerprogrammet før de trekker seg ut i november.

Må avgjøre raskt

Flypassasjeravgiften ble vedtatt etter et kompromiss mellom regjeringen og de to støttepartiene i budsjettprosessen før jul. Først etter vedtaket i Stortinget ble den sendt på høring, med frist 21. februar.

I høringen har flyselskapene protestert kraftig. De mener avgiften ikke vil ha den tilsiktede klimaeffekten, at den rammer distriktsrutene spesielt, og at den i særlig grad rammer lavprisselskapene. Dette er Konkurransetilsynet enig i.

Miljøvernorganisasjonene er i hovedsak positive til avgiften.

Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen har fått en anbefaling om flypassasjeravgiften.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Den mest dramatiske effekten av avgiften kan bli at Moss lufthavn Rygge må stenge som følge av at Ryanair legger ned basen der.

Nå ligger alle høringsuttalelsene på finansminister Siv Jensens bord, sammen med en anbefaling fra Skattedirektoratet. Den er NRK nektet innsyn i.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger