Norwegian har ikke nok piloter til flyvningene de selger

Norwegian bekrefter at de i høysesongene ikke har tilstrekkelig bemanning til å fly alle avgangene de har satt opp, hvis ikke pilotene deres dropper fridager og jobber ekstra i stedet.

Et Norwegian-fly er i ferd med å lande

PILOTMANGEL: Da 18 Norwegian-fly ble innstilt i helgen, begrunnet flyselskapet det med mangel på flygepersonell. Nå sier selskapet at de baserer deler av driften på at piloter er villige til å selge noen av fridagene sine og i stedet jobbe. Ordningen brukes selv i planlagte tilfeller i høysesongene.

Foto: Nilsson, Johan / NTB scanpix

– Vi baserer noe av driften vår på ordningen med fridagskjøp, sier pressekontakt Astrid Mannion til NRK.

Fridagskjøp vil si at piloter som egentlig skulle hatt fri eller ferie, selger fridagen sin til Norwegian ved at de dropper fri og i stedet jobber ekstra for det som ofte tilsvarer dobbel lønn.

Ordningen er imidlertid basert på frivillighet – pilotene står fritt til å si nei til å jobbe slik på fridagene sine.

Mannion bekrefter at ordningen med kjøp av pilotenes fridager ikke bare brukes til å dekke opp uforutsett sykefravær, men også til å ha piloter å sette bak spakene på planlagte avganger.

– Ordningen blir brukt til å dekke opp sykefravær, men også når det er høysesong.

I perioder har dere altså ikke tilstrekkelig bemanning til å fly alle avgangene dere har satt opp, med mindre noen piloter sier ja til å selge fridagene sine?

– Ja, i noen perioder stemmer det. Men dette er en ordning som har fungert veldig bra for selskapet og for de ansatte som har muligheten til å jobbe ekstra, sier Mannion.

Benekter gambling med passasjerene

I helgen fungerte det imidlertid ikke.

18 Norwegian-flyvninger i inn- og utland ble innstilt på kort varsel. Avganger til populære feriedestinasjoner som Bulgaria, Kroatia, Kypros og Spania ble innstilt, både fra Oslo, Værnes og Stavanger.

Igjen på bakken sto ferieklare nordmenn og fortvilet.

De mange innstilte avgangene er blitt begrunnet med at det var mangel på flygepersonell.

Innleide fly og besetninger, i tillegg til tilbudet om dobbel betaling for piloter som avbryter ferien, bidro til at Norwegian søndag og mandag kunne fly som normalt, men tirsdag er morgenflyet fra Oslo til London innstilt.

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik erkjenner overfor NRK at Norwegian har kunnet ta unna trafikken i travle perioder ved at piloter selger fridagene sine og jobber ekstra i stedet.

Er det akseptabelt at dere har basert sommerdriften på at piloter jobber overtid?

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian

FRIVILLIG: Ordningen med at pilotene selger fridagene sine til Norwegian og jobber ekstra for selskapet på fridagene, er basert på frivillighet, sier Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det er ikke overtid, det er salg av fridager. Det har vært en ordning som har vart i mange år, der pilotene kan selge sine fridager – helt på frivillig basis – og det har også avhjulpet selskapet. Det har ført til at man har kunnet ta unna topper i trafikken, sånn som om sommeren, sier Skånvik.

Hun sier det i det siste har vært vanskeligere å få kjøpt fridager fra pilotene.

Er ikke dette å gamble med kundenes ferie, for dere har jo ingen garanti for at noen piloter faktisk vil jobbe ekstra?

– Dette har aldri vært noe problem tidligere. Vi har hatt denne ordningen i alle år, i alle høytrafikkperioder har man kjøpt og solgt fridager. Det har vært en fordel for de ansatte, og det har vært en fordel for selskapet. Vi har hatt utfordringer denne sommeren, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere. Sånn sett kan du si at det ikke er noen gambling, men det er veldig uheldig for de kundene som blir berørt, sier Skånvik.

Vil fortsette med ordningen

Skånvik innrømmer likevel for dårlig planlegging av sommertrafikken og sier at det er en viktig årsak til at det i helgen var for få piloter på jobb.

Pressevakt Mannion sier hun ikke har tall på hvor mange avganger nå i juli Norwegian i utgangspunktet mangler flygepersonell til.

Hun har heller ikke tall på hvor mange avganger i en gjennomsnittlig uke ellers i året Norwegian er avhengig av at pilotene deres jobber ekstra for at de skal få flyene på vingene.

Til tross for helgens mange innstilte flyvninger på grunn av mangelen på flygepersonell, sier Norwegian at de vil fortsette å basere deler av driften på ordningen med fridagskjøp.

– Det er perioder hvor vi må basere oss på ordningen med fridagskjøp, og det vil vi fortsette med også. Dette er helt vanlig i flybransjen, sier Mannion.

SAS: Baserer aldri planlagt bemanning på å kjøpe piloters fridager

Knut Morten Johansen, informasjonssjef SAS

UFORUTSETTE SITUASJONER: – Vi kan ikke basere gjennomføringen av et flyprogram på at piloter ikke skal gjennomføre ferien sin, sier Knut Morten Johansen i SAS og forklarer at SAS ikke planlegger kjøp av piloters fridager, men bare bruker det ved uforutsette situasjoner.

Foto: BJORN H STUEDAL / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, opplyser til NRK at de aldri baserer den planlagte driften på at noen piloter sier seg villig til å selge fridagene sine og i stedet jobbe ekstra.

– Det er aldri sånn at vi legger opp til et ruteprogram med en bemanning som er tenkt basert på fridagskjøp, sier Johansen.

– Vi kan ikke basere gjennomføringen av et flyprogram på at piloter ikke skal gjennomføre ferien sin.

Han legger til at det kan være situasjoner hvor også SAS er avhengig av velvilje og ekstrainnsats fra pilotene for at avgangene skal kunne gjennomføres, men at det da skyldes uforutsette hendelser, som værkaos, stengt luftrom eller streiker.

– Hver dag har vi en buffer med piloter som er i stand by. Det er den første løsningen vi tyr til dersom noen skulle bli syke, eller uforutsette hendelser gjør at vi trenger ekstra mannskap. Først når den bufferen er brukt opp, må vi eventuelt kjøpe fridager. Når vi legger opp et flyprogram kanskje et år i forveien, gjør vi det basert på bemanningen som er på plass, sier Johansen.

Uenighet mellom Norwegian og pilotene

Leder Halvor Vatnar i Norwegians pilotforening sa i helgen at han ikke var overrasket over de mange innstilte avgangene.

– Denne situasjonen har vi sett komme i en god stund. Vi har advart ledelsen tidligere og sagt at vi må ansette flere, sa Vatnar til NRK.

Avtalen mellom Norwegian og pilotene om kjøp av fridager utløp 1. juli.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud bekreftet i helgen at det hadde oppstått uenighet om avtalen, men sa at han hadde gitt pilotene beskjed om at de skal forholde seg til avtalen frem til uenigheten er løst.

SISTE NYTT

Siste meldinger