Norwegian fraskriver seg skatteansvar for piloter

Norwegian leier inn piloter fra selskap på Isle of Man, baserer dem formelt i Spania og lar de fly i Skandinavia. Skattemessig fraskriver både bemanningsselskapet og Norwegian seg ansvaret.

Norwegian-fly - baggasjelasting

Norwegian som flyene er registrert på mener det ikke er de som skal trekke skatt for pilotene som sitter bak spakene – hvis de er innleid fra et bemanningsbyrå.

Foto: Jim Anderson / Norwegian

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Flyselskapet Norwegian leier inn piloter gjennom bemanningsselskaper, blant annet et selskap plassert på Isle of Man.

NRK kan onsdag fortelle hvordan innleide piloter jobber for norske Norwegian, har kontrakt med et selskap på Isle of Man, formelt har hjemmebase i Malaga i Spania, men i stor grad flyr til og fra Skandinaviske flyplasser med bosted i Norge.

Les mer: Piloter med base i Spania og kontrakt på Isle of Man flyr i Skandinavia

Konstruksjonen skaper usikkerhet om hvor skatten skal betales, hvilke rettigheter de ansatte har og hvem som har ansvaret overfor myndighetene.

Skatteetaten har slått fast både til piloter og til NRK, at det skal betales inntektsskatt og arbeidsgiveravgift til Norge for arbeidet som utføres selv om flygerne er ansatt på denne måten.

Men verken Norwegian eller innleiesskapet sørger for forskuddstrekk av skatt for pilotene.

Flere av pilotene vet ikke til hvilket land de skal betale skatten sin, og setter derfor av penger på sparekonto i påvente av skatteavklaring.

– Mange av kontraktspilotene tar kontakt med skattemyndighetene, og setter selv av en del av lønna på en høyrentekonto i påvente av hvem som skal motta skattepengene, sier leder i Norsk Flygerforbund Aleksander Wasland til NRK.

I kontraktene pilotene får fraskriver Norwegian og vikarbyrået seg alt medansvar for korrekt innbetaling av skatter og avgifter.

Den ansatte tar på seg og aksepterer ansvaret for å rapportere og innbetale all innteksskatt og sosiale avgifter eller andre skatteforpliktelser i en hver jurisdisksjon i tilknytning til arbeidsforholdet, og skal holde (innleieselskapet) og Norwegian fullt og helt skadesløse og utenfor slike forpliktelser.

Kontrakt mellom innleid Norwegian-pilot og innleieselskap / (oversatt til norsk av NRK)

Også Norwegians pressetalskvinne seier dette ikke er flyselskapets ansvar.

– Vi som selskap kan ikke ta ansvar for mer enn det vi har mulighet til. Det er den enkelte som har ansvar for å betale inn sin skatt, og de må faktisk gjøre det. Ansvaret må den enkelte ta, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til NRK.

– Ansvarsfraskrivelse

Fagforeningslederen som har flere av kontraktspilotene som direktemedlem reagerer på Norwegians håndtering av pilotene.

Aleksander Wasland

Aleksander Wasland i Norsk flygerforbund mener Norwegian og andre flyselskaper som leier inn piloter fra bemanningsselskaper ikke tar sitt ansvar i forhold til skatt og avgifter på alvor.

Foto: Norsk Flygerforbund

– Det er en ansvarsfraskrivelse. De sier at det er den ansatte som har ansvaret og ingen andre, sier Aleksander Wasland.

Norsk Flygerforbund organiserer stort sett alle fast ansatte flygere i SAS og Widerøe, men har også opp mot 100 kontraktspiloter i ulike selskaper som direktemedlemmer.

De mener at selskap som leier inn flygere via bemanningsbyråer på Isle of Man eller i Estland også har et ansvar for skatt og avgifter.

– Dette er en tåkelegging av ansvarsforhold. Vi mener at flyselskapene har et ansvar for at skatter og avgifter betales. En seriøs aktør som Norwegian har et særlig ansvar for å bidra til at forpliktelser som det oppfylles i samfunnet etter vår mening, sier Wasland.

Dagens Næringsliv kunne tirsdag fortelle hvordan skattemyndighetene undersøker forhold rundt innleide piloter og kabinansatte som bor i Norge.

NRK har vært i kontakt med flere piloter som sliter med å få klarhet i hvem som har ansvar for hva. Hvor skatten skal betales: til Norge, Isle of Man eller Spania. Både fagforeningen og pilotene beskriver flyselskaper og bemanningsselskaper som er svært lite behjelpelige.

– Vi har ingen mistanke til at flygerne bevisst har unnlatt å betale det de skal betale. Det vi derimot opplever er at flygere på slike kontrakter føler det svært vanskelig å vite hvor de skal betale skatt og hvordan skatten skal betales, sier leder i Norsk Flygerforbund Aleksander Wasland til NRK.

Arbeidsgiver skal rapportere og trekke skatt

NRK har vært i kontakt med Skattedirektoratet og Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

På generell basis slår de fast at Norwegian og bemanningsselskapet i fellesskapet er ansvarlige for å se til at det trekkes skatt på riktig vis av lønnen til pilotene.

«Ved innleie av arbeidskraft er både utleier og innleier ansvarlig for å foreta korrekt forskuddstrekk, herunder trygdeavgift, i henhold til skattekortet som arbeidstaker skal levere til arbeidsgiver. Etter reglene i skattebetalingsloven kan de avtale seg imellom at den ene skal overholde disse pliktene. En slik avtale må i så fall godkjennes av skatteoppkreveren», skriver de i en epost til NRK.

Skattedirektoratet slår også fast kjøperen av arbeidskraft uansett er pliktig til å rapportere bruken av de ansatte til skattemyndighetene uavhengig av at det er innleid arbeidskraft fra et utenlandsk selskap, ifølge ligningsloven.

Skattedirektoratet ønsket tirsdag ikke å la seg intervjue om den konkrete saken rundt Norwegian og innleide piloter, men i eposter til fortvilte piloter som vil ha klarhet i hvor skatten deres skal betales har Sentralskattekontoret for utenlandssaker uttalt at en prinsipputtalelse fra Finansdepartementet har slått fast at Norwegian ansees som arbeidsgiver og at skatten derfor skal betales via dem til Norge.

Norwegian: – Vi følger lover og regler

Norwegian mener de følger alle lover og regler som gjelder rundt skatter og avgifter for innleide piloter.

Flyselskapet mener likevel at det ikke er de, men bemanningsselskapene som sitter med ansvaret.

Anne-Sissel Skånvik

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian sier de følger lover og regler.

Foto: Pedja Kalajdzic / NRK

– Vi har som innleier ansvar for å se til så langt råd er å se til at regler blir fulgt, men det er bemanningsselskapet som tar seg av det rent administrative rundt blant annet skatter og avgifter, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.

Ifølge Norwegian har kontraktspilotene fått to valg:

1) En kontrakt der de tar ansvar for å betale skatt og sosiale avgifter selv
2) Fast ansettelse hos et bemanningsforetak, der det blir bemanningsforetakets ansvar å sørge for skattetrekk

Piloter NRK har vært i kontakt med bestrider derimot dette faktumet og sier de bare er blitt forelagt én kontrakt med bemanningsselskapet.

Hvilket ansvar mener Norwegian at dere har for at kontraktspilotene skatter riktig?
– Vi har stilt et helt ufravikelig krav til bemanningsselskapene vi samarbeider med at alle lover og regler skal følges til punkt og prikke. Det er helt ufravikelig, sier Skånvik.

Hun fastholder at Norwegian rapporterer inn all pliktig informasjon til skattemyndighetene om innleide piloter, og at de som selskap har en tett og god dialog med Skatteetaten.

– Vi følger lover og regler, og all pliktig informasjon som skal rapporteres inn til norske myndigheter leverer vi, sier kommunikasjonsdirektøren.

Gir dere pilotene noe hjelp eller bistår dere med skattetrekk?
– Jeg kjenner ikke til den direkte dialogen med enkeltpiloter. Så det kan jeg ikke svare på.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger