Norske virksomheter er mer pessimistiske nå enn under finanskrisen

Vi må tilbake til 2003 for å finne et år der færre virksomheter ønsket å oppbemanne.

OLJE OSEBERGFELTET

SLITER MEST: Det er i oljebransjen at pessimismen er størst.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Johannes Sørbø er seniorrådgiver i NAV

FÆRRE VIL OPPBEMANNE: Johannes Sørbø forteller at skepsisen er større nå enn under finanskrisen.

Foto: Eivind W. Skifjeld/NAV

– Vi ser at bedriftene er veldig forsiktige og pessimistiske i anslagene sine i år. Det har ikke vært så få som tror på oppbemanning siden før finanskrisen, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Nav.

I sin årlige bedriftsundersøkelse kartlegger NAV etterspørselen etter arbeidskraft og virksomheters forventninger til antall ansatte. Undersøkelsen viser at nettoandelen av bedrifter som vil bemanne opp er på åtte prosent, som er det er det laveste tallet siden 2003. Det var flere bedrifter som trodde på nedbemanning under finanskrisen, men også langt flere som trodde på en oppbemanning (se tabell nederst).

– Dette stemmer overens med de signalene vi får fra våre bedrifter. Det er fokus på å redusere kostnader og de er forsiktige med å starte nye, store prosjekter, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

– Når oljesektoren og tilstøtende næringer sliter, da blir det bekymring også i resten av næringslivet.

– Går tøffere tider i møte

Vibeke Hammer Madsen

TØFFERE TIDER: Vibeke Hammer Madsen og Virke følger utviklingen tett.

Foto: Virke

For det er kanskje ikke overraskende at det er t i oljebransjen at pessimismen er størst.

– Oljebransjen har et markant fall i forventningene for videre utvikling og er mye mindre optimistiske enn for et år siden, sier Sørbø.

For Virke sine medlemsbedrifter er det i bemanningsbransjen og i konsulentbransjen at meldingene er tydeligst på at det er forsiktige tider.

– Det er de bransjene som merker oppgang raskest. Nå de nå merker at markedet strammer seg til, så vet vi at vi går tøffere tider i møte, sier Madsen.

Hun mener likevel ikke at det er en krisestemning blant Virke sine medlemmer.

– Men det er en «føre vare»-stemning som gjør at vi vil følge utviklingen nøye og være i tett dialog med regjeringen.

Tryggest jobb i helsesektoren

Nav sin undersøkelse viser at skepsisen er størst i Rogaland, der oljebransjen har sitt hovedsete. Men også i Sogn og Fjordane og Telemark meldes det om magrere tider.

– Virksomhetene er mer nøkterne. Færre vil oppbemanne og flere vil nedbemanne, sier Sørbø.

– I hvilken bransje er det tryggest å få jobb?

– Det tryggeste er helsesektoren. Der øker antallet stillinger som er utlyst og mangelen på arbeidskraft er høyere enn i fjor, sier Sørbø.

Prosentandel virksomheter som venter redusert, uendret eller økt sysselsetting

År

Nedgang

Uendret

Økning

Nettoandel

2002

10

64

26

17

2003

13

65

21

8

2004

12

64

24

12

2005

10

65

24

14

2006

8

61

31

22

2007

7

57

36

29

2008

7

56

36

29

2009

13

64

23

10

2010

12

63

25

12

2011

11

62

27

16

2012

11

65

24

14

2013

11

65

25

14

2014

11

68

21

10

2015

11

69

20

8

Kilde: Navs bedriftsundersøkelse

12.568 virksomheter har svart på undersøkelsen

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger